flöde

Flöde är synonymt med genomströmning och rinnande och kan bland annat beskrivas som ”flod, ström, svall”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av flöde och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till flöde

genomströmning, inflöde, rinnande, ström, strömning, tillströmning

Motsatsord till flöde

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till flöde.

Vad betyder flöde?

 1. flod, ström, svall
 2. framströmmande, flödande av vätska (särskilt vatten); något som rinner, flödar, strömmar eller flyter fram
 3. (fysik) mått på en kvantitet som passerar en viss yta under en viss tid
 4. (matematik, av ett vektorfält genom en yta) värdet av flödesintegralen av vektorfältet över ytan
 5. (matematik, till ett vektorfält f: ℝⁿ → ℝⁿ) en funktion φ: ℝ×ℝⁿ → ℝⁿ sådan att t ↦ φ(t, x) är den maximala integralkurvan till f med φ(0, x) = x

Böjningar av flöde

 1. flöde
 2. flöden
 3. flödena
 4. flödenas
 5. flödens
 6. flödes
 7. flödet
 8. flödets

Exempel på hur ordet flöde kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet flöde används i svenska tidningar

 1. Länsstyrelsens bedömning är till exempel att det låga flödet i den närliggande bäcken berott på naturliga orsaker.
 2. En annan fråga är hur man ser till att den järnsvamp, små hårda kulor av järn, som bildas under reduktionsprocessen inte klibbar ihop och hindrar flödet nedåt i schaktugnen.
 3. Även i andra änden av landet, norra Lapplandsfjällen, är en varning utfärdad för höga flöden.
 4. I stora delar av övriga Norrland är det en klass 1–varning för höga flöden, norr och väster om Västernorrland.
 5. För Norrbottens inland utfärdar däremot SMHI klass 2–varningar eftersom höga flöden i vattendrag kan utgöra översvämningsrisker.
 6. Längs med ormsoffan finns ett antal hängande, kandelaberliknande stationer där man (sen, när publiken tillåts komma in) kan slå sig ner, greppa lurarna och sjunka in i flödet.
 7. För bara några veckor sedan hade flödet antagligen varit relativt tomt, men nu poppar snabbt flera elever upp i kön för Röda Korsets ungdomsförbunds digitala läxhjälp.
 8. Kan det maskinella flödet inte hantera ansökan hela vägen så kommer en handläggare att ta hand om det, och då kan det ta längre tid, säger hon.
 9. Vi tittar bara på aggregerade flöden.
 10. Varningen definieras som mycket höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vart tionde år och vart femtionde år.
 11. Samtidigt är det gott om aktuella ämnen som exploatering av naturresurser, flöden av droger, fisk och textil, liksom situationen för ursprungsbefolkningar, kvinnor och HBTQ–grupper.
 12. ”Fake news” kommer sofistikerat genom flödet, blandat med kattvideor.
 13. Oftast högerextrema människor och många fejkkonton där det enda man gör är att ljuga om en människas avsikt eller åsikt och blanda in något helt annat i flödet.
 14. – Sverige kommer att stärka arbetet för att stoppa flödet av vapen och droger och ta nya steg mot gränsöverskridande brottslighet och terrorism.
 15. Nu finns bara ett fåtal varningar utfärdade av SMHI, samtliga gäller för höga flöden.
 16. – Det finns i dag ett befintligt flöde på många tusen lastbilar som åker från Jylland till Småland över broarna.
 17. – Vi hade problem med våra flöden, och situationen förvärrades under helgen, för att mot slutet av trettonhelgen bli väldigt besvärligt, säger Mikael Runsiö, vd för Södersjukhuset.
 18. Se till att din kompetens eller utbildning framgår och anpassa ditt flöde.
 19. Åtgärder mot skyfall och höga flöden.
 20. Det stora flödet av 5g–kommentarer och en snabb analys av vilka budskap de innehåller gör att Ygeman ser det hela som en del av påverkanskampanj.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till flöde är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är genomströmning en synonym till flöde. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.