flerbarnstillägg

Synonymer till flerbarnstillägg

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till flerbarnstillägg.

Motsatsord till flerbarnstillägg

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till flerbarnstillägg.

Vad betyder flerbarnstillägg?

  1. extra pengar som betalas ut om man har barnbidrag för minst två barn

Exempel på hur flerbarnstillägg används i svenska tidningar

  1. ” På hemsidan informeras också om specifika summor för barnbidrag och flerbarnstillägg.
  2. De familjer som har fler barn får ett så kallat flerbarnstillägg på 150 kronor i månaden för andra barnet och 580 kronor för tredje barnet.
  3. De som har fler barn får ett flerbarnstillägg på 150 kronor i månaden för andra barnet och 580 kronor för tredje barnet.
  4. Föräldrar till fler barn än ett får flerbarnstillägg.
  5. Andra liknande höjda ersättningar är höjt flerbarnstillägg med 126 kronor i månaden, för det tredje barnet, gällande ungefär 190 000 hushåll.
  6. Bland annat handlar det om höjt flerbarnstillägg för tredje barnet, höjt underhållsstöd för äldre barn samt höjda inkomstgränser i bostadsbidraget, berättar Ulla Andersson vid en presskonferens.
  7. Det handlar bland annat om höjt flerbarnstillägg, höjt underhållsstöd för äldre barn och höjda inkomstgränser i bostadsbidraget.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av flerbarnstillägg

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.