flerbarnstillägg

Flerbarnstillägg kan beskrivas som ”extra pengar som betalas ut om man har barnbidrag för minst två barn”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av flerbarnstillägg och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till flerbarnstillägg

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till flerbarnstillägg.

Motsatsord till flerbarnstillägg

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till flerbarnstillägg.

Vad betyder flerbarnstillägg?

  1. extra pengar som betalas ut om man har barnbidrag för minst två barn

Exempel på hur ordet flerbarnstillägg kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet flerbarnstillägg används i svenska tidningar

  1. ” På hemsidan informeras också om specifika summor för barnbidrag och flerbarnstillägg.
  2. De familjer som har fler barn får ett så kallat flerbarnstillägg på 150 kronor i månaden för andra barnet och 580 kronor för tredje barnet.
  3. De som har fler barn får ett flerbarnstillägg på 150 kronor i månaden för andra barnet och 580 kronor för tredje barnet.
  4. Föräldrar till fler barn än ett får flerbarnstillägg.
  5. Andra liknande höjda ersättningar är höjt flerbarnstillägg med 126 kronor i månaden, för det tredje barnet, gällande ungefär 190 000 hushåll.
  6. Bland annat handlar det om höjt flerbarnstillägg för tredje barnet, höjt underhållsstöd för äldre barn samt höjda inkomstgränser i bostadsbidraget, berättar Ulla Andersson vid en presskonferens.
  7. Det handlar bland annat om höjt flerbarnstillägg, höjt underhållsstöd för äldre barn och höjda inkomstgränser i bostadsbidraget.
Ordet flerbarnstillägg uppdaterades 2019-10-30.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till flerbarnstillägg är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.