Synonymer till flertalet

Vi känner till 2 synonymer till flertalet. Ordet flertalet är en synonym till lejonparten och majoriteten.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av flertalet samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till flertalet

 1. lejonparten
 2. majoriteten

Vad är motsatsen till flertalet?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till flertalet.

Vad betyder flertalet?

Det saknas betydelser. Föreslå nya betydelser av flertalet.

Hur böjs flertalet?

 1. flertalet

Hur kan ordet flertalet användas?

Det saknas exempel på hur flertalet kan användas.

Hur används ordet flertalet i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet flertalet används i vanlig text.

 1. Vissa personer kan drabbas av KOL av genetiska orsaker eller på grund av att de utsatts för skadliga ämnen på arbetet, men det stora flertalet personer med KOL har huvudsakligen fått sin sjukdom till följd av mångårig tobaks­rökning.
 2. I Sverige kommer flertalet av rapporterna från privatpersoner.
 3. Och jag skulle säga att det stora flertalet som vaccineras inte känner mer än att det kan bli lite ömt just där man har fått sprutan, så effekten finns där oavsett biverkningar.
 4. Scenerna de erbjuder gör ett fåtal rika och berömda medan flertalet kämpar på, oavlönade kuggar i konsumtionssamhällets maskineri, tills vi någonstans på vägen ger upp.
 5. Många vänner, flertalet av dem som senare kommer att utgöra grunden för Shottaz, har nyligen häktats, skriver Diamant.
 6. Det var i samband med den 17 maj, som är den Internationella dagen mot homofobi, transfobi och bifobi, som Ikea lanserade flertalet kampanjer i olika länder.
 7. Tystnad och passivitet från flertalet försäkringsbolag rimmar illa med branschens höga svansföring i jämställdhetsfrågor, skriver Hilma Björk.
 8. Det innebär att flertalet större kommunala anläggningar trots de låga smittalen är stängda för allmänheten.
 9. I andra vågskålen ligger Sveriges höga dödstal, men också i den frågan kommer flertalet europeiska länder längre ner.
 10. – För att rekryterna ska klara av det har vi en utökad mönstringsprocess, där individen genomgår flertalet prov för att vi ska få en sammanvägd bedömning om individen bedöms klara det.
 11. En och annan försöker stävja språket och debattnivån men flertalet anser sig kunna skriva just den här typen av tillmälen.
 12. "Vi har gett UD exempel på flertalet destinationer utanför Europa där vi bedömer att det är tryggt att resa", skriver generalsekreteraren Didrik von Seth i ett pressmeddelande från tidigare i veckan.
 13. ”Det har funnits en ömsesidig relation med en anställd, detta kan styrkas i flertalet sms.
 14. – Det här var sista gången, vi var först med att nå den här otroliga milstolpen och vi har visat flertalet gånger att vi bygger de snabbaste bilarna i världen.
 15. Det handlar om Australien samt ett tiotal änder i Afrika, men också flertalet i Asien.
 16. Cirka 800 anställda berörs, det stora flertalet vid Ortvikens pappersbruk, enligt SCA.
 17. Tittar man bara på procenten ser det ut som att lärare generellt har fått ganska mycket, men man ska veta att det inte gäller flertalet lärare.
 18. Vidare sa Wang Jun att man jobbar nära flertalet biltillverkare och att de dels ser sig som en leverantör av komponenter, men även en partner när det kommer till att utveckla plattformar och programvara för autonom körning.
 19. Tidigare i sommar har räddningstjänsten flertalet gånger larmat om problem med framkomlighet för räddningsfordon vid badplatser i Stockholmsområdet, något som inte var ett problem för räddningstjänsten denna gång.
 20. Företaget har ”nått en uppgörelse i enighet med flertalet amerikanska myndigheter för att komma till rätta med privata och miljömässiga klagomål över utsläppskontrollerna på runt 250|000 dieselfordon i USA”, står det att läsa i uttalandet.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är lejonparten en synonym till flertalet. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?