folk

Folk är synonymt med folks och medborgare och kan bland annat beskrivas som ”människor, personer”. Ordet kan ha flera olika betydelser. Folk används i uttrycket ”Folkets hus” som betyder ”byggnad med allmänna samlingslokaler”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av folk och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till folk

befolkning, fiende, folk, folkgrupp, folkmusik, folks, färdtjänst, generation, individ, klass, klientel, manfall, medborgare, människor, nationalitet, person, personer

Motsatsord till folk

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till folk.

Vad betyder folk?

 1. människor, personer
 2. befolkning (särskilt på landet), allmoge
 3. nation, folkslag, befolkning
 4. de lägre klasserna  i samhället 
 5. (politik) grupp av människor med gemensam kultur, historia, språk eller dylikt
 6. människor i allmänhet
 7. (musik) samtida musik skapad med inspiration av traditionell folkmusik

Hur används folk i uttryck?

 1. Folkets hus = byggnad med allmänna samlingslokaler

Böjningar av folk

 1. folk
 2. folken
 3. folkens
 4. folket
 5. folkets
 6. folks

Exempel på hur ordet folk kan användas

 1. det var mycket folk på stationen
 2. en skådespelare som vill få folk att skratta
 3. det svenska folket
 4. herrarna och folket

Exempel på hur ordet folk används i svenska tidningar

 1. – Vi kommer ta bort permitteringarna och anställa folk.
 2. – Vi vill inte tvingas ta bort folk från släckningsarbetet för att de blir sjuka, säger Jim Gersbach vid Oregons skogsmyndighet.
 3. Jag tror att det beror på att folk är rädda och får felaktig information om att sjuksköterskor sprider viruset.
 4. – Vi jobbar med en databas där folk kan anmäla saknade, och via Röda korset kan man anmäla att man är säker, men det bygger på att du har tillgång till internet eller fungerande mobil.
 5. Konversationer får nu också sin egen notifikationspanel så att de är lättare att se, medan folk som du ofta chattar kommer kunna dyka upp på din låsta skärm och ignorera "stör ej"–läget så du inte missar viktiga meddelanden.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till folk är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är folks en synonym till folk. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.