folkmängd

Folkmängd är synonymt med population och invånarantal och kan beskrivas som ”antal människor som lever /på en viss plats/; antal invånare”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av folkmängd och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till folkmängd

invånarantal, population

Motsatsord till folkmängd

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till folkmängd.

Vad betyder folkmängd?

 1. antal människor som lever /på en viss plats/; antal invånare

Böjningar av folkmängd

 1. folkmängd
 2. folkmängden
 3. folkmängdens
 4. folkmängder
 5. folkmängderna
 6. folkmängders
 7. folkmängds

Exempel på hur ordet folkmängd kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet folkmängd används i svenska tidningar

 1. En delstat har lika många elektorer som den har representanter i kongressen, ett antal som i sin tur avgörs av delstatens folkmängd.
 2. Utan hänsyn taget till folkmängd är Storbritannien det europeiska land som har drabbats värst av covid–19, sett till antal bekräftat döda och smittade.
 3. Sett i förhållande till folkmängd har Aruba i Västindien flest flyktingar.
 4. Antalet delegater varierar med staternas folkmängd.
 5. Med förstäder uppskattas folkmängden överstiga 20 miljoner.
 6. Över 20 procent av landets totalt 124 miljoner invånare är över 65 år och fortsätter utvecklingen kommer landets folkmängd att minska till omkring 88 miljoner år 2065.
 7. Varje delstat har ett visst antal elektorsröster, som grovt är fördelade efter folkmängd.
 8. Stadens folkmängd nästan halverades under krisen och Flint förvandlades från att ha varit en framgångsrik vit stad till att ha en majoritet av fattiga svarta medborgare – de som inte hade möjligheter att flytta under recessionen.
 9. ”Det är stor skillnad mellan Nederländerna och Sverige vad gäller antalet cyklister i förhållande till både folkmängd och yta.
 10. Det är ju främst på två grundläggande punkter som landsbygden skiljer sig från städerna, geografiska avstånd och folkmängd.
 11. – Vi hade förberett oss på stora folkmängder, men att så många skulle komma en femmilslördag var mer än vad vi någonsin kunnat föreställa oss.
 12. Och klarar jorden av den väldiga produktion av biobränsle som krävs, samtidigt som folkmängden växer? Behövs det inte framför allt mat för de många nya?.
 13. Vid jämförelse av folkmängd står sig Överkalix drygt 3 300 invånare slätt mot Knivstas 18 000.
 14. Räknar man antalet skjutningar i förhållande till folkmängd hade region Mitt – det polisområde som samlar bland annat Västerås och Uppsala – rent av klättrat förbi Göteborg med omnejd och blivit Sveriges tredje mest drabbade region.
 15. Irans folkmängd 2017 uppgår till 80,6 miljoner invånare.
 16. Så småningom skulle Sverige bli ett av de länder som – i förhållande till sin folkmängd – bidrog med flest terrorresenärer till Syrien och Irak.
 17. Den består av senaten med 100 ledamöter, två från varje delstat, och representanthuset med 435 platser, fördelade i relation till delstaternas folkmängd.
 18. Består av senaten med 100 ledamöter, två från varje delstat, och representanthuset med 435 platser, fördelade i relation till delstaternas folkmängd.
 19. I fjol ökade folkmängden med 144 000 personer – den största ökningen sedan 1861.
 20. Men det är inte så konstigt, eftersom folkmängden och det samlade värdet av varor och tjänster också når nya rekordnivåer i stort sett varje år.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till folkmängd är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är population en synonym till folkmängd. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.