formering

Synonymer till formering

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till formering.

Motsatsord till formering

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till formering.

Vad betyder formering?

  1. form, uppställning el dyl; fartygs eller flygplans läge i förhållande till varandra under förflyttning

Exempel på hur formering används i svenska tidningar

  1. Tsarryska myndigheter hade traditionellt motarbetat formeringen av en ukrainsk särart, och efter en kort period av självständighet 1917–19 införlivade Vladimir Lenin territoriet i Sovjetunionen.
  2. De stod där bredbenta, svartklädda, i formering med fanor.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av formering

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.