fortlöpa

Fortlöpa är synonymt med fortskrida och avancera och kan beskrivas som ”ske /enligt planerna/ under en tid, ofta i en passiv bemärkelse, gå framåt (om ett projekt eller en plan)”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av fortlöpa och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till fortlöpa

avancera, fortskrida

Motsatsord till fortlöpa

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till fortlöpa.

Vad betyder fortlöpa?

 1. ske /enligt planerna/ under en tid, ofta i en passiv bemärkelse, gå framåt (om ett projekt eller en plan)

Böjningar av fortlöpa

 1. fortlöp
 2. fortlöpa
 3. fortlöpas
 4. fortlöper
 5. fortlöps
 6. fortlöpte
 7. fortlöptes

Exempel på hur ordet fortlöpa kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet fortlöpa används i svenska tidningar

 1. Kommunikationschefen Per Nilsson säger den 23 mars att den "större majoriteten" av verksamheten fortlöper enligt plan.
 2. Svenska utrikesdepartementet har varit i kontakt med anhöriga eller representanter för alla offer med hemvist i Sverige för att informera om processen och hur arbetet med identifiering och liknande fortlöper i Iran.
 3. Den kontinuerliga och konstruktiva dialogen med staten om de riktade statsbidragen fortlöper och gav helt nyligen resultat.
 4. Talet gav få nya insikter om hur handelssamtalen mellan USA och Kina fortlöper.
 5. En avstängning som fortlöper under inledningen av nästa säsong om den ukrainsk–kanadensiske 28–åringen, som är född i Nigeria, fortsätter spela i Sverige.
 6. Kanske fortlöper sedan hela Västlänksprojektet enligt plan, utan att nya problem uppstår, och tågtunneln färdigställs med gott resultat.
 7. Ett drama – som fortlöpte hela vägen ut.
 8. Den regimkritiske aktivisten beskriver hur det aldrig går att förutspå hur dagen ska se ut, om den kommer att fortlöpa som planerat eller tillbringas i en källare, i ett försök att söka skydd.
 9. ”Att fortlöpa överväga om det proportionella i ett tvångsmedelsbeslut såsom häktning är något som görs i alla ärenden.
 10. – Vi kommer att bygga upp organisationen så att den fortlöper.
 11. Det var för att vinna tid och komma i kapp med säkerhetsprövningar, samtidigt som projektet fick fortlöpa.
 12. På Trafiksäkerhetsrådet är man spänd över att se hur försöket fortlöper under de kommande åren då 17–åringarna fyller 18 och därmed får köra bil utan handledare.
 13. Integrationen mellan bolagen uppges fortlöpa enligt plan.
 14. Enligt honom kommer kvinnor och barn att fortsätta att utnyttjas så länge konflikten fortlöper – även om straffskalan skärps eller om politiker arbetar med att förbättra situationen för civila.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till fortlöpa är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är fortskrida en synonym till fortlöpa. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.