fortskrida

Fortskrida är synonymt med fortsätta och pågå och kan beskrivas som ”gå framåt (utan avbrott); gå vidare, oavbrutet försiggå”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av fortskrida och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till fortskrida

avancera, fortgå, fortlöpa, fortsätta, framryckning, förflyta, , klättra, passera, penetrera, pågå

Motsatsord till fortskrida

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till fortskrida.

Vad betyder fortskrida?

 1. gå framåt (utan avbrott); gå vidare, oavbrutet försiggå

Böjningar av fortskrida

 1. fortskred
 2. fortskreds
 3. fortskrid
 4. fortskrida
 5. fortskridas
 6. fortskriden
 7. fortskrider
 8. fortskridit
 9. fortskridits
 10. fortskrids

Exempel på hur ordet fortskrida kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet fortskrida används i svenska tidningar

 1. Men från den 10 februari påbörjades en gradvis öppning som har fortskridit bra.
 2. Han cirkulerar mellan eleverna, lyssnar hur arbetet fortskrider och coachar.
 3. Arbetet med Hötorgsskraporna och de nya trafiklederna fortskred fint.
 4. Här är inte visioner det vanligaste ordet när delegaterna beskriver hur förhandlingarna fortskrider.
 5. Men planerna kunde fortskrida ett par dagar senare.
 6. – Jonas Sjöstedt får väldigt gärna ringa mig så kan jag berätta för honom hur arbetet fortskrider.
 7. Det arbetet fortskrider framåt, säger hon.
 8. Som vi sett i denna artikel blir ett angrepp värre i form av skador, och svårare att upptäcka, ju längre angreppet fortskrider.
 9. ”Utredningen fortskrider och vi genomför bland annat vittnesförhör och tekniska undersökningar.
 10. Policyimplikationerna kommer att bli tydligare i takt med att koalitionssamtalen fortskrider även om politisk fragmentering kommer hindra nästa regering från att leverera på sina löften.
 11. Dödssiffran befaras stiga när räddningsarbetet fortskrider eftersom fler kan ha begravts under rasmassorna.
 12. "Delningsprojektet fortskrider väl, och en legal struktur innehållande verksamheten inom gruvor, infrastruktur och råvaror har under 2017 skapats under namnet Epiroc", skriver bolaget.
 13. Klimatförändringarna fortskrider ungefär som väntat.
 14. Hemsidan beskriver det som att "man inte delat samma vision om hur det sportsliga arbetet ska fortskrida".
 15. Jansson förklarar att det under senhösten blivit tydligt att man inte delat samma vision om hur det sportsliga arbetet ska fortskrida.
 16. Vad gäller Samuel avvaktar man hur truppbygget kommer att fortskrida.
 17. – Vi har vidtagit andra utredningsåtgärder och sedan initialt har vi hållit ett stort antal förhör och arbetet fortskrider, säger han.
 18. Men allt eftersom kvällen och natten fortskrider färgas USA–kartan allt rödare – i Republikanernas färg – och en av den politiska historiens största sensationer är ett faktum.
 19. Hur fortskrider utredningen i det här läget?.
 20. Dessa inkluderar att förhindra konsortiet bakom Nordstream 2 att använda svenskt territorium för bygget – såsom hamnen i Slite på Gotland, vilken är nödvändig för att få bygget att fortskrida som planerat.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till fortskrida är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är fortsätta en synonym till fortskrida. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.