främja

Synonymer till främja

framhäva, främjande, förenkla, gagna, gynna, omhulda, påpeka, stimulera, stödja, stötta, underlätta, understödja, uppmuntra

Motsatsord till främja

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till främja.

Vad betyder främja?

 1. är bra för, gynnar, underlättar, befrämjar
 2. ge stöd åt; arbeta för (någots bästa), gynna, utveckla

Exempel på hur främja kan användas

 1. hon arbetar för att främja kontakterna mellan ungdomar från olika länder

Exempel på hur främja används i svenska tidningar

 1. De nya lokalerna möjliggör en större kunskapsbank, och när människor med olika bakgrund och kompetenser kan mötas och samverka främjas också innovation och utveckling, säger Emma Lundbäck Wredenberg, projektledare, SAMBO, Piteå kommun.
 2. ”Rent bedrövligt att ett familjeprogram uppmanar och främjar våld”, skriver en tittare.
 3. Bolaget är känt för att ta vara på en yngre generation filmmakare, främja deras originalitet och gå bortom Hollywoods förväntningar om hur en bra film ska vara.
 4. Hon beskriver en situation där arbetsprocesserna präglas av ett traditionellt tänkande och en machokultur som inte främjar samarbete och helhetssyn.
 5. Det kommer att minska arbetslösheten och främja integrationen, då rika, fattiga, gamla och nya svenskar lär känna varandra, lär sig tala med varandra.
 6. Därför är det nu viktigt att våra politiska beslutsfattare agerar skyndsamt för att främja både näringslivet och klimatet.
 7. Förhoppningsvis får vi ett bra kunskapsunderlag med tydliga råd till regeringen och till aktörerna hur vi kan främja utvecklingen, säger Tomas Eneroth.
 8. Mötesplatser och platser som främjar relationer är viktiga.
 9. – Man gör det med diktatoriska metoder för att påverka medier att ge en positiv bild av Kina istället för att jobba som de flesta andra ambassadörer gör i Sverige, nämligen att främja bilden av det egna landet.
 10. USA har arbetat i nära förbindelse med våra europeiska allierade och partner för att skapa konsensus kring frågan om energisäkerhet, med insikten om att nya projekt bör främja europeisk energisäkerhet, inte motarbeta den.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av främja

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är främjande en synonym till främja. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.