främja

Främja är synonymt med främjande och gagna och kan bland annat beskrivas som ”är bra för, gynnar, underlättar, befrämjar”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av främja och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till främja

framhäva, främjande, förenkla, gagna, gynna, omhulda, påpeka, stimulera, stödja, stötta, underlätta, understödja, uppmuntra

Motsatsord till främja

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till främja.

Vad betyder främja?

 1. är bra för, gynnar, underlättar, befrämjar
 2. ge stöd åt; arbeta för (någots bästa), gynna, utveckla

Böjningar av främja

 1. främja
 2. främjad
 3. främjade
 4. främjades
 5. främjar
 6. främjas
 7. främjat
 8. främjats

Exempel på hur ordet främja kan användas

 1. hon arbetar för att främja kontakterna mellan ungdomar från olika länder

Exempel på hur ordet främja används i svenska tidningar

 1. Med det följer frågan om ledarskap – och hur väl ledare kan främja en känsla av närvaro, även om alla är på olika platser.
 2. Genom att lagra kol i jordbruksmark hoppas pilotprojektet Svensk kolinlagring öka böndernas omsättning, främja den biologiska mångfalden och hindra klimatförändringen.
 3. Den visar att det bland annat gav stimulans och utveckling för unga, främjade integration samt skapade kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
 4. Av fem viktiga nämndsmål som funktionsstödsnämnden antagit i år, är just därför det ena nämndsmålet att vi ska öka tillgången till sociala arenor och aktiviteter för att främja social samvaro och delaktighet, och minska social isolering och ohälsa.
 5. Fem personer – en kvinna, tre svenska män och en utländsk medborgare – blev sedan misstänkta för att i olika grader ha främjat och organiserat bordellverksamheten där ett 30–tal kvinnor, huvudsakligen från Rumänien och Ungern sålde sex.
 6. De nya lokalerna möjliggör en större kunskapsbank, och när människor med olika bakgrund och kompetenser kan mötas och samverka främjas också innovation och utveckling, säger Emma Lundbäck Wredenberg, projektledare, SAMBO, Piteå kommun.
 7. ”Rent bedrövligt att ett familjeprogram uppmanar och främjar våld”, skriver en tittare.
 8. Bolaget är känt för att ta vara på en yngre generation filmmakare, främja deras originalitet och gå bortom Hollywoods förväntningar om hur en bra film ska vara.
 9. Hon beskriver en situation där arbetsprocesserna präglas av ett traditionellt tänkande och en machokultur som inte främjar samarbete och helhetssyn.
 10. Det kommer att minska arbetslösheten och främja integrationen, då rika, fattiga, gamla och nya svenskar lär känna varandra, lär sig tala med varandra.
 11. Därför är det nu viktigt att våra politiska beslutsfattare agerar skyndsamt för att främja både näringslivet och klimatet.
 12. Förhoppningsvis får vi ett bra kunskapsunderlag med tydliga råd till regeringen och till aktörerna hur vi kan främja utvecklingen, säger Tomas Eneroth.
 13. Mötesplatser och platser som främjar relationer är viktiga.
 14. – Man gör det med diktatoriska metoder för att påverka medier att ge en positiv bild av Kina istället för att jobba som de flesta andra ambassadörer gör i Sverige, nämligen att främja bilden av det egna landet.
 15. USA har arbetat i nära förbindelse med våra europeiska allierade och partner för att skapa konsensus kring frågan om energisäkerhet, med insikten om att nya projekt bör främja europeisk energisäkerhet, inte motarbeta den.
 16. Tidigare forskning har visat att matematik upplevs som något som ska ske på rutin och att eleverna därför letar efter bekanta metoder, något som främjar utantillinlärning.
 17. Joppe Pihlgren är verksamhetsledare för Svensk live, en ideell riksorganisation som arbetar för att främja livemusiken.
 18. Kommunen ska främja den övergången bäst vi kan, skriver centerpartisten Naod Habtemichael för Alliansens räkning.
 19. Vi skapar också miljöer som främjar innovation, där det finns kunskap som behövs för innovatörer att komma vidare.
 20. Den innehåller rekommendationer för att motverka spridningen av HIV och främja HIV–positiva personers mänskliga rättigheter.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till främja är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är främjande en synonym till främja. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.