Synonymer till fråga

Vi känner till 10 synonymer till fråga. Ordet fråga är en synonym till förfrågan och spörja och kan bland annat beskrivas som ”begäran om svar, förfrågan”. Ordet kan ha flera olika betydelser. Fråga används i uttrycket ”en ledande fråga” som betyder ”en fråga som är avsedd att leda till ett svar som frågaren vill ha”. Ordet är motsatsen till svar.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av fråga samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till fråga

 1. be om något
 2. frågeställning
 3. förfrågan
 4. problem
 5. spörja
 6. spörsmål
 7. undra
 8. undran
 9. ämne
 10. ärende

Vad är motsatsen till fråga?

 1. svar
 2. svara

Vad betyder fråga?

 1. begäran om svar, förfrågan
 2. ärende, sak, spörsmål
 3. begär svar av; undrar
 4. begäran om information eller att få en upplysning i ett visst ärende
 5. något som är värt eller intressant att diskutera
 6. säga eller skriva något i syfte att begära information; uttala eller skriva en fråga

Hur används ordet fråga i uttryck?

 1. en ledande fråga = en fråga som är avsedd att leda till ett svar som frågaren vill ha
 2. en retorisk fråga = en fråga som inte kräver svar
 3. en akademisk fråga = en fråga utan praktisk betydelse
 4. frågan var uppe (på sammanträdet) = frågan diskuterades (på sammanträdet)
 5. kommer i fråga = kan bli aktuell
 6. Vad är det frågan om? = Vad gäller saken?

Hur böjs fråga?

 1. fråga
 2. frågad
 3. frågade
 4. frågades
 5. frågan
 6. frågans
 7. frågar
 8. frågas
 9. frågat
 10. frågats
 11. frågor
 12. frågorna
 13. frågornas
 14. frågors

Hur kan ordet fråga användas?

Följande exempelmeningar visar hur fråga kan användas.

 1. Svara på min fråga!
 2. han ställde en fråga till läraren
 3. arbetslösheten var valets viktigaste fråga
 4. han frågade henne var hon bodde
 5. Anna frågade om hon fick gå hem

Hur används ordet fråga i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet fråga används i vanlig text.

 1. – Det finns också stora skillnader mellan en stor kommun och en liten kommun när det gäller arbetet med de här frågorna, säger Charlotta von Porat.
 2. Den dominerande frågan om grön omställning landar dels hos klimatminister Espen Barth Eide, men även hos olje– och energiminister Marte Mjøs Persen, som båda tillhör Støres Arbeiderparti.
 3. Dels för att vi ser att det finns ett stort intresse för frågan om Förintelsen i Sverige.
 4. Frågan om utsläppshandel i den så kallade regelboken för Parisavtalet kunde inte lösas på COP25 utan kommer i stället att tas upp på det här mötet, tillsammans med en rad andra frågor.
 5. Om porrkonsumtion leder till ökad risk för att begå sexuella övergrepp eller inspirerar till våldsamt sex – en fråga som debatterats – går inte att slå fast, enligt BO.
 6. Men Ibrahim Baylan ville på tisdagen inte svara på frågor.
 7. – Jag är ganska övertygad om att det här kommer vara mycket mera "hands on" i olika seminarier och grupper, där man ska ta med sig handgripligen om hur man vill arbeta vidare med det här olika frågorna.
 8. Kenya och Somalia har sedan 2014 legat i fejd över en gränsdragning mellan länderna, där frågan varit var gränsen ska dras i Indiska oceanen.
 9. De nya funktionerna bekräftades av Nick Clegg, tidigare brittisk vice premiärminister och numera ansvarig för globala frågor hos Instagrams ägare Facebook, i en intervju med amerikanska CNN i söndags.
 10. När han i måndags upprepade gånger hostade under ett videomöte med flera politiker fick han frågan om hur det var med hälsan och försäkrade då att han mår bra och inte är covidsmittad.
 11. – Det ligger i företagens intresse att göra de anställdas kompetens, erfarenhet och intresse till en prioriterad fråga och hjälpa dem att ta sig fram och hålla liv i sin plan för att utvecklas.
 12. Det här har föranlett kommissionen att ställa frågor om paketerade produkter ger företag tillgång till data som kan öka marknadsstyrkan på båda marknaderna och samtidigt göra det svårare för konkurrenter, särskilt de som bara har en produkt.
 13. Han berättar att sjukhuset varje dag får frågor från barnläkare runt om i Sverige ifall sjukhuset i Örebro kan ta emot barn, men att de får tacka nej eftersom man är fullbelagd.
 14. – Man måste fråga sig varför den där kvinnan inte vill medverka.
 15. – Om jag hade frågat nästan alla från mitt land hade de sagt att de mår bra.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är förfrågan en synonym till fråga. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är svar motsatsen till fråga.