fråga

Synonymer till fråga

be om något, frågeställning, förfrågan, problem, spörja, spörsmål, undra, undran, ämne, ärende

Motsatsord till fråga

svar, svara

Vad betyder fråga?

 1. begäran om svar, förfrågan
 2. ärende, sak, spörsmål
 3. begär svar av; undrar
 4. begäran om information eller att få en upplysning i ett visst ärende
 5. något som är värt eller intressant att diskutera
 6. säga eller skriva något i syfte att begära information; uttala eller skriva en fråga

I uttryck:

 1. en ledande fråga = en fråga som är avsedd att leda till ett svar som frågaren vill ha
 2. en retorisk fråga = en fråga som inte kräver svar
 3. en akademisk fråga = en fråga utan praktisk betydelse
 4. frågan var uppe (på sammanträdet) = frågan diskuterades (på sammanträdet)
 5. kommer i fråga = kan bli aktuell
 6. Vad är det frågan om? = Vad gäller saken?

Exempel på hur fråga kan användas

 1. Svara på min fråga!
 2. han ställde en fråga till läraren
 3. arbetslösheten var valets viktigaste fråga
 4. han frågade henne var hon bodde
 5. Anna frågade om hon fick gå hem

Exempel på hur fråga används i svenska tidningar

 1. För Donna Rotunno har inte hållit tillbaka när hon frågat ut de kvinnor som anklagar Harvey Weinstein.
 2. Om man tänker att det är barn som har gjort det, vad har föräldrarna då för koll? Vad får de för uppfostran, frågar sig Ingegerd Hurtig.
 3. De som driver frågan om värderingsdrivet arbete är ofta hr.
 4. Det fanns alltså inget otvetydigt rätt svar på frågan och Hannerz fick fortsätta, för att slutligen vinna 10 000–kronorsfrågan.
 5. All erfarenhet talar för att det är bättre och säkrare att använda automatiserade system för insamling, analys och dokumentering av mätvärden, särskilt om det är frågan om känsliga miljöer och processer.
 6. När de 27 EU–länderna om några dagar enas om ett gemensamt förhandlingsmandat så innehåller det en lång rad detaljerade och kontroversiella frågor att lösa.
 7. Sedan kan man också fråga sig om det går att lita på talibanerna.
 8. – Jag tror att det framför allt är hennes duglighet och kompetens när det gäller att driva frågor och förhandla, men sedan tror jag att de andra sakerna kommer till, säger hon.
 9. Boverket bör omgående få i uppdrag att sammanställa och analysera hur alla kommuner hanterat småhusbyggandet de senaste åren så att medborgare och bostadskonsumenter kan ställa kritiska frågor.
 10. – Vi tycker att dels är hon en kunnig politiker, hon är väl insatt i frågor och Vänsterpartiets politik, hur vi vill att det ska vara.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av fråga

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är förfrågan en synonym till fråga. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är svar motsatsen till fråga.