frångå

Frångå är synonymt med överge och lämna och kan beskrivas som ”(transitivt) avvika från; inte följa, utan göra något annat i stället (ofta än det som tidigare varit normen eller utlovat)”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av frångå och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till frångå

förkasta, lämna, slopa, svika, överge

Motsatsord till frångå

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till frångå.

Vad betyder frångå?

 1. (transitivt) avvika från; inte följa, utan göra något annat i stället (ofta än det som tidigare varit normen eller utlovat)

Exempel på hur ordet frångå kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet frångå används i svenska tidningar

 1. Man har frångått vibrationstekniken man hade Dualshock och ersatt den med haptisk feedback.
 2. Den processen är tyvärr inte alltid är spikrak, inte minst med tanke på att myndigheten som har att göra juridiska bedömningar följer aktuell rättspraxis – en rättspraxis som i min mening på alltför många sätt har frångått intentionerna i LSS.
 3. Sjukhusledningen öppnar nu för att det kan bli nödvändigt att frångå karantänsreglerna och be de medarbetare som är i karantän och symptomfria att ändå komma in och jobba.
 4. Farah Samin har framhållit att det aldrig varit hennes avsikt att frångå reglerna, att hon räknade fel.
 5. Iran anser sig, inom ramen för överenskommelsen, ha rätt att frångå delar av avtalet eftersom USA dragit sig ur det.
 6. – Vi frångick vår spelidé på vissa ställen.
 7. En del i det är att frångå klumpiga och kostsamma it–system och istället införa agila och modulära strategier, som möjliggör skal– och anpassningsbara automationslösningar för både produkter och tjänster, säger Vinit Parida.
 8. Människor måste acceptera att de måste frångå vanliga traditioner.
 9. I USA har vi frångått det samhälleliga idealet om den ”amerikanska drömmen”, något som jag förknippar med mina föräldrars generation och där folk arbetade för att ha ett bättre liv, framförallt för sina barn och för sitt samhälle.
 10. Sent i våras, ett år efter det att USA lämnat kärnenergiavtalet, bestämde sig Iran för att frångå vissa åtaganden.
 11. Man har frångått grundläggande värderingar för att statuera exempel.
 12. – En regering kan inte frångå internationella konventioner.
 13. På kongressens fråga om vad som skulle kunna få Fed att frångå den inslagna vägen svarade Powell att centralbanken ser en fortsatt starkare arbetsmarknad i USA samt att inflationen närmar sig målet om 2 procent.
 14. Genom att frångå de framåtdrivande ackordgångarna kunde musiken nu röra sig i tiden på ett nytt och mindre målinriktat sätt och improvisationerna utvidgas.
 15. Att göra det begripligt utan att frångå sakförhållandena.
 16. Men när drottningen på onsdagen talade frångick hon helt protokollet.
 17. Dan Eliasson frångick säkerhetsskyddsförordningen två gånger, avslöjade Ekot i höstas, något han inte hade befogenhet för.
 18. Mutt fråntogs den posten 2016 efter att ha frångått partiets linje och i riksdagen röstat nej till värdlandsavtalet med Nato.
 19. Vill man frångå det så kan man skriva ett äktenskapsförord.
 20. Liksom tidigare arbetar hon i hög utsträckning med amatörer, lägger stor vikt vid rollsättning och miljöer och har frångått den traditionella mallen för manusskrivande.
 21. Det finns inget skäl till panik eller till att frångå vanliga rutiner, säger Lindhusen Lindh.
 22. När priset blir högre finns en risk att en del länder frångår Opecs överenskommelse och ökar sin produktion i ett försök att vinna marknadsandelar och dra in mer pengar.
 23. I slutet av förra veckan lämnade Fianna Fáil in en misstroendeförklaring mot Fitzgerald, vilket i sin tur innebär att partiet frångår avtalet om att stödja regeringen i viktiga frågor under tre år.
 24. De byggde en välfärdssektor som gjorde att man kunde frångå hårda kapitalistiska regler för lönsamhet och vinst, de lät folkets behov gå före.
 25. När nu Göteborgsoperan sätter upp den, i Rikard Bergqvists regi och svenska översättning och i Tomas Sjöstedts scenrum och kostymer, har man helt frångått originalets tidsanda där ju Vietnamkriget utgör den hotande fonden.
 26. Men varje gång jag får frågan om vad skivan bottnar i kan jag inte frångå att det var en extremt stor sak i mitt liv att få barn.
 27. Det finns ett missnöje med hur chefer har tillsatts, bland annat för att ledningen beslutat att frångå det normala rekryteringsförfarandet på grund av tidsbrist.
 28. När tjänsterna sedan skulle tillsättas permanent frångicks åter rekryteringsförfarandet till förmån för "arbetsledningsbeslut", vilket kraftigt har ifrågasatts.
 29. – Även om man i princip har frångått principen om krona–för–krona kommer alla reformer ha finansiering om regeringen inte vill skicka signalen att man inte följer den nya överenskommelsen.
 30. Därutöver går det inte att frångå det faktum att personer som tigger inte blir mindre fattiga, eller på annat sätt gynnade, av ett förbud.
 31. I ”Tristan och Isolde” frångår Wagner en tidigare princip genom ge musiken en viss frihet från texten och det visuella.
 32. Hur vi helt enkelt betalat för att frångå sin generations ständigt uppkopplade tangentsmattrande, för att också hinna läsa längre texter.
 33. Tyvärr innebär förslaget att man frångår försiktighetsprincipen som ska gälla i all miljölagstiftning.
Ordet frångå uppdaterades 2020-06-11.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till frångå är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är överge en synonym till frångå. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.