Synonymer till framåtblickande

Framåtblickande kan beskrivas som ”som blickar framåt”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av framåtblickande samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till framåtblickande

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till framåtblickande.

Vad är motsatsen till framåtblickande?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till framåtblickande.

Vad betyder framåtblickande?

 1. som blickar framåt

Hur böjs framåtblickande?

 1. framåtblickande

Hur kan ordet framåtblickande användas?

Det saknas exempel på hur framåtblickande kan användas.

Hur används ordet framåtblickande i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet framåtblickande används i vanlig text.

 1. De hade kunnat vara mer framåtblickande.
 2. – Att vi lyfter de här framåtblickande krisberedskapsperspektiven betyder inte att vi tror att alla de här riskerna kommer att realiseras.
 3. – Valutamarknaden är väldigt framåtblickande, så även om nedtrappningen av olja ligger långt fram i tiden, så kan detta vara något som investerarna har börjat ta in redan nu, säger Hammersland till tidningen.
 4. När den medeltida staden, med dess ringlande smågator, fick ge plats åt breda boulevarder och ett mer rätvinkligt gatunät, skedde det i en politisk atmosfär som på samma gång var bakåtsträvande och framåtblickande.
 5. BNP vittnar om en stagnation under det första halvåret och mer framåtblickande konjunkturindikatorer har sjunkit trendmässigt.
 6. ECB har möte nästa vecka och här väntas inga nya besked efter förra mötets relativt tydliga framåtblickande guidning.
 7. Fed väntas höja räntan för första gången i år, med 25 punkter, och störst intresse riktas mot vilken framåtblickande guidning centralbanken kommer att ha.
 8. Fed väntas höja styrräntan med 25 punkter och störst intresse riktas mot vilken framåtblickande guidning centralbanken kommer att ha.
 9. Samtidigt ändrades den framåtblickande guidningen något genom att en tidigare fras i pressmeddelandet, om att banken var redo att utöka programmet vad gäller storlek och/eller tidsperiod om utsikterna skulle bli mindre gynnsamma, togs bort.
 10. ECB väntas lämna räntor och QE–program oförändrade, fokus ligger i stället på den framåtblickande guidningen.
 11. Det skapar kontinuitet och trygghet, men styrelse– och valberedningsarbetet blir inte nödvändigtvis bättre och mer framåtblickande.
 12. Protokollet från det senaste mötet visade ingen brådska att ändra den framåtblickande guidningen.
 13. Rådet upprepade också budskapet från i december om att den framåtblickande guidningen kan ses över under de första månaderna av 2018 som en del av den vanliga översynen vid de kommande penningpolitiska mötena.
 14. I en framåtblickande kommentar förklarar Stockmann att man räknar med att första kvartalet i år kommer att bjuda ett lågt resultat, men att digitaliseringen, bättre försäljning och effektiviseringsåtgärder kommer att stärka resultatet fortsatt under året.
 15. Morgan Stanley konstaterar att ECB på torsdagen inte gav någon hint om en närtida förändring i den framåtblickande guidningen om QE, och förutom att erkänna en något bättre bild för ekonomin än väntat så tillbakavisades idén om en räntehöjning i år.
 16. Höga nivåer på framåtblickande indikatorer visar att verkstad kan leverera fortsatt stabila vinster.
 17. I Europa steg ZEW–index över tyska investerares förtroende i januari, med det framåtblickande indexet upp till 20,4 från 17,4 i december, väntat var ett index på 17,9.
 18. Nu föreslås att det ska bli möjligt att korrigera misstag och att Migrationsverket ska göra en framåtblickande helhetsbedömning.
 19. Även om åtgärden i sig inte väntas göra så mycket för nivån på långräntorna så väntas det förstärka betydelsen av den framåtblickande guidningen och förankra obligationsräntorna på låga nivåer, skriver Nordea i ett marknadsbrev.
 20. ”Bygget av den har banbrytande vindparken kommer att bekräfta Sveriges ställning som ett av de mest framåtblickande, hållbara länderna i EU”, säger Alexander Stubb.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?