framför

Se även framföra.

Framför är synonymt med före och snarare och kan bland annat beskrivas som ”i spetsen för, före”. Ordet används i uttrycket ”framför allt” som betyder ”först och främst”. Framför är motsatsen till bakom.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av framför och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till framför

före, snarare

Motsatsord till framför

bakom

Vad betyder framför?

 1. i spetsen för, före
 2. uttalar, lägger fram, för fram; sjunger, uppför

Hur används framför i uttryck?

 1. framför allt = först och främst

Böjningar av framför

 1. framför
 2. framföra
 3. framförd
 4. framförde
 5. framfördes
 6. framförds
 7. framförs
 8. framfört
 9. framförts

Exempel på hur ordet framför kan användas

 1. hon satt framför tv:n hela kvällen
 2. de strejkande framförde sina krav
 3. hon framförde en känd visa

Exempel på hur ordet framför används i svenska tidningar

 1. Hon ber först om ursäkt och sen hamnar de i en diskussion framför journalisterna på plats.
 2. Detta gäller framför alltför matematiken, där Malmö har något större diskrepans jämfört med rikssnittet.
 3. Iran har avfärdat anklagelserna och hävdat att attentatsanklagelserna fabricerats av NCRI, som framför allt utgörs av den delvis väpnade motståndsrörelsen Folkets mujahedin.
 4. Nätverket ska framför allt ha sålt cannabis och kokain men även MDMA och Tramadol.
 5. Presidenten närvarade inte fysiskt utan ringde in och framförde sina anklagelser, rapporterar CBS News.
 6. I en ännu ogranskad studie framför norska forskare att dödligheten inte skiljer sig så mycket mellan länderna som man kan tro.
 7. Livet sträcker tröstlöst ut sig framför henne.
 8. Vi diskuterar också 8k framför allt i förhållande till livesport, vilket också är fallet med 4k i första hand.
 9. Jag håller inte med Järnvägsfrämjandets Ulf Flodin och ser framför allt inte att elvägar är en konkurrerande lösning med järnvägen – vi behöver effektiva och elektrifierade transporter både på tåg och på väg i ett intermodalt, fossilfritt transportsystem.
 10. Så de som skaffar sig en hund nu har ett smörgåsbord framför sig, säger Per Jensen, som har haft hund i över 40 år och nyligen köpt en valp eftersom pandemins hemarbete gjorde det möjligt.
 11. Därefter har de hamnat i skymundan för andra nyheter, framför allt det amerikanska presidentvalet.
 12. Kort efter att kampanjen publicerats tog Steffen Seibert plats framför mikrofonen vid en presskonferens för att kommentera de kraftiga reaktionerna.
 13. Om det visar sig att vården regionalt får ett ohanterligt tryck, framför allt på intensivvårdsavdelningen, då kommer vi inte kunna ha öppet.
 14. Uppfattningen hos elsparkcyklister är att det framför allt är parkering som bidrar till otryggheten.
 15. Inom den iranska regimen har sanktionerna framför allt försvagat dem som sökt kompromisser med västvärlden medan de hårdföra och konservativa krafterna stärkts.
 16. När man lägger ihop tjänsterna blir det en synnerligen trevlig ekvation, framför allt för småföretagare som inte är vana vid bokföringens alla nöjen.
 17. – De förväntar sig inte att vi ger vissa företag eller kommersiella konkurrenter fördelar framför andra eller att vi slutar lansera användbara tjänster som skapar större val och konkurrens för européer.
 18. Han sitter i ett militärtält i ett skogsområde vid Ledningsregementet i Enköping, intill tältväggen framför honom lyser två skärmar med rader av siffror i olika färger.
 19. Det är framför allt inställda resor och evenemang som gjort att allt fler missnöjda konsumenter vänt sig till ARN.
 20. Att uppgången i volym är mycket högre än i kronor innebär att snittpriset på böcker har sjunkit, och det beror framför allt på att tillväxten sker inom de digitala abonnemangstjänsterna, där priserna är lägre.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till framför är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är före en synonym till framför. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är bakom motsatsen till framför.