framhållit

Synonymer till framhållit

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till framhållit.

Motsatsord till framhållit

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till framhållit.

Vad betyder framhållit?

Det saknas definitioner.

Exempel på hur framhållit används i svenska tidningar

  1. Farah Samin har framhållit att det aldrig varit hennes avsikt att frångå reglerna, att hon räknade fel.
  2. Politiskt betecknar han sig som demokratisk socialist och "outsider", han har bland annat kampanjat för gratis högskoleutbildning och framhållit de skandinaviska ländernas välfärdssystem som ett föredöme.
  3. Stockholms Handelskammare har framhållit att kostnader för utbyggnader av stationer, anslutningsspår, bangårdar, exempelvis för Stockholm, inte är medräknade i denna summa.
  4. ”Se så bra vår modell med ett land, två system fungerar”, har de kinesiska ledarna framhållit inför jubileet.
  5. Ska jag betala tusentals kronor i taxikostnader varje gång, vad är det frågan om? Jag har alltid älskat Sverige och framhållit Sverige, men nu vet jag inte riktigt om jag tycker att det är samma goda samhälle.
  6. Den digitala entrepenören Arash Gilan har i en krönika i Breakit framhållit att techjättarna ska jämföras med posten och inte nyhetsredaktioner då de utgår från användarna och inte producenten.
  7. Madsen har framhållit att andra har haft tillgång till hårddisken på rymdlaboratoriet.
  8. Skolan har framhållit att de fattade beslutet för att garantera andra elevers trygghet och oro.
  9. Att det finns ett sådant samband är också utgångspunkten för Unesco, som i olika sammanhang har framhållit undervisningens betydelse för att motverka våldsbejakande extremism (till exempel i ”A teacher’s guide on the prevention of violent extremism”).
  10. En låg ändringsfrekvens är något Migrationsverket framhållit som ett kvalitetsmått och Migrationsverket har själva i en rapport beskrivit ökningen som "markant".
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av framhållit

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.