framtagning

Framtagning är synonymt med utveckling och framställning.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av framtagning och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till framtagning

framställning, utveckling

Motsatsord till framtagning

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till framtagning.

Vad betyder framtagning?

Det saknas betydelser. Föreslå nya betydelser av framtagning.

Exempel på hur ordet framtagning kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet framtagning används i svenska tidningar

  1. Innan framtagning av en fysisk prototyp, är målsättningen att göra virtuella verifieringar och där med minimera risken för problem och ändringar i senare skeden.
  2. Forskarna tror och hoppas att materialet kan användas vid framtagning av mjuka mikrorobotar.
  3. För att få till stånd den önskade utvecklingen krävs en ökad satsning på teknikvetenskaplig forskning som möjliggör framtagning av nya produkter och tjänster.
  4. Övergivna turistorter, forcerad framtagning av experimentella vacciner i USA och dispenser för att bomba myggor med förbjudna bekämpningsmedel i Miami.
Ordet framtagning uppdaterades 2020-01-15.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till framtagning är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är utveckling en synonym till framtagning. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.