framtida

Synonymer till framtida

blivande, futuristisk, förestående, kommande, nästa, nästkommande, tillkommande

Motsatsord till framtida

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till framtida.

Vad betyder framtida?

 1. som kommer att ske i framtiden, kommande
 2. som hör framtiden till; som kommer/beräknas komma att existera/finnas i framtiden

Exempel på hur framtida kan användas

 1. kommunen planerar för en framtida utbyggnad av cykelvägarna

Exempel på hur framtida används i svenska tidningar

 1. Totalt har 366 000 i 197 länder tillfrågats och när det gäller vår syn på de framtida jobben skiljer vi inte ut oss särskilt mycket jämfört med världen i övrigt.
 2. Enligt åtalet misstänks han för att ha bjudit in investerare att köpa andelar i verksamheten mot en framtida utbetalning i guld.
 3. Banken avslöjar återigen uppgifter banken fått ta del av inför framtida sändningar av SVT–programmet Uppdrag granskning.
 4. Hon har skrivit ett avtal som ger henne äganderätten för sina så kallade masters för den och framtida alster.
 5. Varje dag på Underhållsmässan 2020 kommer det vara en timmes presentation samt expertpaneler som visar på konkreta exempel från arbets– och näringslivet hur man arbetat och arbetar med kompetensförsörjningsfrågor och framtida utmaningar.
 6. Regeringen har påbörjat arbetet med nästa forskningsproposition, och inhämtar nu synpunkter och för en dialog med olika aktörer kring inriktningen av den framtida forskningspolitiken.
 7. – Det finns en risk att våra industriföretag hamnar på efterkälken om de inte är med och påverkar utformningen av de framtida standarderna för industri 4.
 8. Landsmötet blir första gången som partiet samlas för att staka ut den framtida politiken under Nyamko Sabuni som partiordförande.
 9. Men det är inte bara framtida folkmördare som sväljer betet.
 10. "De framtida expansionsplanerna har skruvats ned rejält under året och sammantaget visar företagarpanelen mer modesta sysselsättningsplaner i samtliga undersökta branscher under de närmaste sex månaderna", skriver Svenskt Näringsliv i konjunkturrapporten.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av framtida

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är futuristisk en synonym till framtida. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.