Synonymer till framtidstro

Vi känner till 2 synonymer till framtidstro. Ordet framtidstro är en synonym till hopp och tillförsikt och kan beskrivas som ”tro eller hopp om en ljus framtid för en själv, sina närmaste bekanta och/eller samhället i stort, d.v.s. en framtid där de inblandade personerna mår bra och har bra förutsättningar i livet för att lyckas med det som är viktigast för dem”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av framtidstro samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till framtidstro

 1. hopp
 2. tillförsikt

Vad är motsatsen till framtidstro?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till framtidstro.

Vad betyder framtidstro?

 1. tro eller hopp om en ljus framtid för en själv, sina närmaste bekanta och/eller samhället i stort, d.v.s. en framtid där de inblandade personerna mår bra och har bra förutsättningar i livet för att lyckas med det som är viktigast för dem

Hur böjs framtidstro?

 1. framtidstro
 2. framtidstron
 3. framtidstrons
 4. framtidstros

Hur kan ordet framtidstro användas?

Det saknas exempel på hur framtidstro kan användas.

Hur används ordet framtidstro i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet framtidstro används i vanlig text.

 1. Lägst framtidstro återfinns hos mjölkproducenterna.
 2. En stor rykande skorsten var inte som i dag ett miljöproblem, utan signalerade välstånd, potens och framtidstro.
 3. I statistik återspeglas skill­nader i allt från barns och ungas skolresultat, boendesituation, ekonomi, tandhälsa, brottsbelastning, möjligheter till högre studier, fysiskt och psykiskt mående och inte minst framtidstro.
 4. Vi har kontinuerligt mätt sedan i mars 2020, och när vaccinet kom i december tog framtidstron över.
 5. För ett samhälle som håller ihop med minskade klassklyftor och ökad framtidstro.
 6. Det innebär att hon i dag debuterar som förstamajtalare på den posten med parollen ”jobb, jämlikhet, framtidstro”.
 7. – När unga går sysslolösa urholkas framtidstron.
 8. De förbättrade utsikterna för vaccin mot covid–19 och det stabilare läget i kölvattnet på presidentvalet i USA fortsätter att ingjuta framtidstro hos investerare, trots oväntat svag statistik från USA och ökad smittspridning på många håll i världen.
 9. Men jag upplever att folk har en mörkare framtidstro i dag.
 10. Därför spelar det också stor roll att vi ser de tydligaste tecknen på framtidstro just inom den här gruppen av förtroendevalda, menar han.
 11. Samtidigt hoppas kommunen på att få till en gruvetablering i orten Laver – vilket enligt Egmark skulle ge jobb, hopp och framtidstro.
 12. Om empati, samhörighet och framtidstro efter egna berättelser.
 13. Städerna präglas av tillväxt och framtidstro.
 14. – Ungdomarna här behöver framtidstro, de behöver förebilder.
 15. I en stad som befinner sig i en långvarig baksmälla efter den moderna tillväxten och framtidstron.
 16. Det finns fortfarande möjligheter för politikerna att göra om och göra rätt, att satsa på barnen i Malmö så att de ska få blomma, så att de ska kunna känna framtidstro och trygghet.
 17. Vad kunde nu gå snett? Inte ens krigen i det som varit Jugoslavien rubbade nämnvärt den framtidstro som präglade så många också i Sverige.
 18. President Xi Jinping pratar ofta om den kinesiska drömmen, och syftar då inte bara på en välmående medelklass utan också på nationellt uppvaknande och framtidstro.
 19. För oss handlar det om att få tillbaka framtidstron i Göteborg.
 20. Stugan har formen av en tunnelbanevagn och ska symbolisera Stockholm, tillväxt, utveckling och framtidstro.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är hopp en synonym till framtidstro. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?