Synonymer till framväxande

Vi känner till en synonym till framväxande. Ordet framväxande är synonymt med gryning.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av framväxande samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till framväxande

 1. gryning

Vad är motsatsen till framväxande?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till framväxande.

Vad betyder framväxande?

Det saknas betydelser. Föreslå nya betydelser av framväxande.

Hur böjs framväxande?

 1. framväxande

Hur kan ordet framväxande användas?

Det saknas exempel på hur framväxande kan användas.

Hur används ordet framväxande i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet framväxande används i vanlig text.

 1. Englund gestaltar det framväxande kategorisamhället – som ersätter traditionellt klassamhälle – och han gör det ofta genom att se på arkitektur och stadsplanering, samhället talar genom sina hus.
 2. – Det innebär att man planerar migrering och utbyte av gamla program samtidigt som man tar itu med framväxande processer och möjligheter.
 3. Kritiker till boken har gett sig tillkänna från alla sidor av det politiska spektrumet, men det går inte att förneka att ”Kapitalet i tjugoförsta århundradet” symboliserade en framväxande stämning i kölvattnet av finanskrisen 2008.
 4. Kina började censurera de framväxande sociala medierna runt 2008–2009, konstaterar han.
 5. Denna mer inbäddade, sammankopplade och anpassningsbara it–strategi kommer att nå momentum under 2020 – särskilt då företagen börjar fånga de möjligheter och utmaningar som följer med de framväxande teknikerna.
 6. Framöver kommer affärsmodeller behöva anpassas efter de framväxande eko–systemen, där olika leverantörer också får ökat ansvar för automationslösningar.
 7. ”De osäkra ekonomiska framtidsutsikterna och framväxande avmattningen i stora ekonomier kommer att påverka efterfrågan från kunderna negativt.
 8. – De har kombinerat elektrisk ingenjörsteknik med framväxande affärskommunikation, vilket gett den elektriska ålen en röst, säger Kevin Liska, handledare vid Tennessee Tech, till tidningen.
 9. Republikanen Lindsey Graham, som är ordförande i senatens justitieutskott och brukar ta Trump i försvar, kallar agerandet för en ”framväxande katastrof” och ett svek mot kurderna.
 10. Men det fanns också kritiker, som varnade för ett framväxande kontrollsamhälle.
 11. Bondeförbundet bildades 1912 för att i den framväxande demokratin företräda jordbrukets och landsbygdsbefolkningens intressen.
 12. Anläggningen var ett ”framväxande existentiellt hot” mot landet, enligt regeringen.
 13. Nå, det mest utmärkande draget för detta framväxande tjänstesamhälle är att det handlar om att uppfylla begär, inte behov.
 14. "Jag vill understryka att vår ambition är att behålla en ledande position inom smartphones, samtidigt som vi flyttar tyngdpunkten i våra investeringar mot nya framväxande biometrimarknader", skriver han.
 15. Flera av experterna som talade på konferensen tog upp liknelsen av data som den nya oljan eller guldet i en framväxande digital ekonomi.
 16. Under sina stipendievistelser i Sovjetunionen kom Kazimiera att initieras i den framväxande sovjetiska medborgarrättsrörelsen.
 17. Men i världen är den framväxande populismen är ett hot mot den ekonomiska utvecklingen, anser banken.
 18. Den framväxande populismen är ett hot mot den ekonomiska tillväxten på lång sikt.
 19. Somliga nazister göms undan, andra anses så oundgängliga för de två framväxande tyska staterna att allt görs för att inlemma dem i de nya byråkratierna.
 20. Tillsammans med den framväxande delningsekonomin utmanar det lilla huset med sina smarta miljövänliga lösningar och autonoma energiförsörjning det nuvarande ekonomiska systemet som bygger på banklån och långa arbetsdagar.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är gryning en synonym till framväxande. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?