fredsplikt

Fredsplikt kan beskrivas som ”förbud mot strejk under en period när ett avtal gäller”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av fredsplikt och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till fredsplikt

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till fredsplikt.

Motsatsord till fredsplikt

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till fredsplikt.

Vad betyder fredsplikt?

 1. förbud mot strejk under en period när ett avtal gäller

Böjningar av fredsplikt

 1. fredsplikt
 2. fredsplikten
 3. fredspliktens
 4. fredsplikts

Exempel på hur ordet fredsplikt kan användas

 1. de förhandlade under fredsplikt

Exempel på hur ordet fredsplikt används i svenska tidningar

 1. Hamnarbetarförbundet organiserar en majoritet av arbetarna, men saknar kollektivavtal och omfattas därför inte av fredsplikten.
 2. Bakgrunden till domen i AD är att Hamnarbetarförbundet under våren begärde förhandling för att försöka få till stånd en kollektivavtalslösning med heltäckande fredsplikt för branschen, vilket många efterfrågar.
 3. När ett fackförbund har skrivit under ett avtal förbinder man sig också till fredsplikt.
 4. Hamnarbetarförbundet har inget eget avtal med arbetsgivaren, och är därmed inte bundet av fredsplikt.
 5. Eftersom förbundet inte skrivit under något avtal lyder det inte under fredsplikt.
 6. Gör hela arbetsrätten till kollektivavtal! Teckna avtal enligt Förtroendemannalagen och Arbetsmiljölagen! Där kan fredsplikt accepteras, men i så fall bara inom just dessa områden.
 7. ”Det måste omgående skapas en situation där fredsplikt gäller för alla involverade aktörer.
 8. Det måste omgående skapas en situation där fredsplikt gäller för alla involverade aktörer.
 9. Men Almega gick till Arbetsdomstolen, AD, och hävdade fredsplikt, en invändning som AD i ett underhandsavgörande den 21 april ställde sig bakom.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till fredsplikt är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.