fridlysa

Synonymer till fridlysa

bevara, freda, skydda, täcka, värja

Motsatsord till fridlysa

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till fridlysa.

Vad betyder fridlysa?

  1. (naturskydd) skydda från att bli utrotad, eller från att påverkas av människor

Exempel på hur fridlysa används i svenska tidningar

  1. Men den är inte fridlyst någonstans, och den stora majoriteten av djuren lever utanför naturskyddsområden.
  2. I början av 1920–talet var lodjuret i princip utrotat och fridlystes 1928 varpå stammen ökade igen.
  3. Att överlista lagen och fridlysa några torg i Vellinge kommun från pengatiggande, vad vinner invånarna på det? Kommer det ens att märkas? Och hur  effektuerar man idén att folk ska "anpassa sig"? Helt ärligt.
  4. Vargen är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former.
  5. Uppskattningsvis finns cirka 1 400 kungsörnar i landet i dag, och arten är fridlyst.
  6. Varje barn är fridlyst och heligt.
  7. Kritik av de olika tankevärldar och symbolgestalter som vissa troende – muslimer, kristna, hinduer eller judar – vill fridlysa som heliga är okej, kollektiviserande utsagor om människor eller folkgrupper är det inte.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av fridlysa

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är värja en synonym till fridlysa. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.