friluftsliv

Friluftsliv är synonymt med uteliv och kan bland annat beskrivas som ”vistelse ute i naturen ”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av friluftsliv och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till friluftsliv

uteliv

Motsatsord till friluftsliv

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till friluftsliv.

Vad betyder friluftsliv?

 1. vistelse ute i naturen 
 2. samlingsbegrepp för avkopplande aktiviteter som görs utomhus på fritiden och inkluderar såväl organiserad som oorganiserad verksamhet ute i naturen

Böjningar av friluftsliv

 1. friluftsliv
 2. friluftslivet
 3. friluftslivets
 4. friluftslivs

Exempel på hur ordet friluftsliv kan användas

 1. idrott och friluftsliv är bra för hälsan

Exempel på hur ordet friluftsliv används i svenska tidningar

 1. Dessutom lockar friluftslivet generellt allt fler svenskar.
 2. – Det ena är privatpersoner som gillar friluftsliv, alltifrån vanliga svampplockare till bergsbestigare.
 3. Hon förklarar att kommunen marknadsför friluftsliv vid Åkulla bokskogar.
 4. – Ja, berätta om våra framsteg inom djurskydd, friluftsliv, gemenskap, naturvård och fotboll.
 5. Eftersom Brf Grönskan kommer att ligga i direkt anslutning till Skatås motionscentral och Delsjön var det inte särskilt förvånande att intressenterna värdesatte friluftsliv och natur högt i undersökningen.
 6. I vissa delar av Sverige ger skräp längs kusterna stora problem i form av höga städkostnader och negativ påverkan på exempelvis djur– och friluftsliv samt turism, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.
 7. Frank gillade sport och friluftsliv, men att förlora i tennis tyckte han inte om.
 8. Mikael Damberg medger att det kan finnas andra intressen, exempelvis natur, rennäring eller friluftsliv, som krockar.
 9. Men om du tittar på hela vår verksamhet bygger på friluftsliv har vi en annan utgångspunkt än andra.
 10. Svenskar har lätt för att anamma nya träningstrender, som crossfit eller friluftsliv med extrema tävlingar.
 11. Nyköpings kommun hade då invändningar mot att gruvdrift skulle inverka negativt på miljö och friluftsliv i omgivningarna.
 12. Men många av de ideella organisationernas projekt handlar i praktiken om att vuxna som älskar musik, clowneri, friluftsliv, film, dataspel och idrott får lönearbeta med sitt intresse i tre år.
 13. Mycken tid spenderades på sommarstället på Svavelsö där han ofta ägnade sig åt aktivt friluftsliv.
 14. Friluftsfrämjandet, som bildades redan 1892 under namnet Föreningen för skidlöpningens och friluftslivets främjande i Sverige, lyfte särskilt fram skidåkningens förtjänster inom fysisk fostran.
 15. Inte konstigt, med tanke på att den lättillgängliga medelhavsön har allt man kan önska – sol, vackra stränder, god mat, stadsliv och möjlighet till fantastiskt friluftsliv.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till friluftsliv är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är uteliv en synonym till friluftsliv. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.