fruktbar

Vi hittade 8 synonymer till fruktbar. Ordet fruktbar är en synonym till lönande och givande och kan bland annat beskrivas som ”som ger god avkastning”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av fruktbar samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vilka synonymer finns till fruktbar?

 1. bördig
 2. fertil
 3. fruktbärande
 4. fruktsam
 5. fördelaktig
 6. givande
 7. lönande
 8. lönsam

Vad är motsatsen till fruktbar?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till fruktbar.

Vad betyder fruktbar?

 1. som ger god avkastning
 2. som ger frukt; om jord där växlighet frodas, bördig

Hur böjs ordet fruktbar?

 1. fruktbar
 2. fruktbara
 3. fruktbarare
 4. fruktbarast
 5. fruktbaraste
 6. fruktbare
 7. fruktbart

Hur kan ordet ordet fruktbar användas?

 1. fruktbar jord

Hur används ordet ordet fruktbar i svenska tidningar?

 1. Det är heller inte fruktbart att ta om proverna, enligt Sparrelid.
 2. Dessutom möjliggör företagets globala position ett fruktbart kunskapsutbyte över gränserna.
 3. Mest känd är Kansai Yamamoto för sitt fruktbara samarbete med David Bowie.
 4. Fokuset på hennes symbolik och metodiska arbete är fruktbart – men kan inte förklara konstens magi, tycker Birgitta Rubin.
 5. Satir är ingen fruktbar inriktning för litteraturen nu för tiden.
 6. Det tidigare fruktbara samarbetet mellan teknikjätten Apple och chiptillverkaren Qualcomm har fått en bitter eftersmak.
 7. Birgitta Rubin ser en konstnärligt fruktbar trend i såväl historien som samtiden.
 8. Trots allt är byggsektorn en fruktbar nisch för F Anderssons, särskilt i den rådande byggboomen i Stockholm.
 9. Romanen översattes till en rad olika språk och beskrevs av kritikerna som en knivskarp feministisk analys och en fruktbar lek med genren chick lit.
 10. Men det känns svårt att tänka att vi håller på med samma saker som de gjorde för tjugo år sedan, det finns ju inget fruktbart i det.
 11. Under alla omständigheter måste en samarbetsinriktad och fruktbar dialog upprättas mellan centralmakten och de regionala myndigheterna.
 12. Det borde vara ett fruktbart grepp, att välja ut dåd som skiljer sig åt vad gäller tid, plats, taktik och ideologiska motiv och ändå hitta en ­gemensam snittyta, där terrorismens väsen ska träda fram.
 13. Att man tänker på något annat, något fruktbart.
 14. Han menar att det inte är särskilt fruktbart att fokusera på att lära ut social kompetens och uppmuntra elever att anstränga sig om man inte samtidigt utvecklar deras intellektuella färdigheter.
 15. Det är ett vanligt grepp som ofta förskjuter perspektiven på ett fruktbart sätt, men i det här fallet gör likheten med de konstnärliga arbetsmetoderna att museiföremålen framstår som både förvirrande och ganska överflödiga.
 16. Att blanda cyberrymd och ”kött­rymd” är däremot ett fruktbart koncept.
 17. Det är svårt och knappast alltid fruktbart att sätta gränspålar mellan då, nu och sedan.
 18. Dessutom mister Tyskland det så fruktbara ”ménage à trois” med London och Paris som skapat balans inom EU under årtionden.
 19. Det borde vara ett ämne för konsten minst lika fruktbart som helvetet har varit genom årtusendena.
 20. Det finns en fruktbar spänning mellan vissa medlemmars ganska snäva humor och Robert Gustafssons breda, folkliga och fysiska humor.


Mer information om fruktbar och synonymer

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är lönande en synonym till fruktbar. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.