Synonymer till genetisk

Genetisk kan beskrivas som ”som har att göra med ärftlighet”. Ordet används i uttrycket ”den genetiska koden” som betyder ”den information som finns i generna i arvsmassan”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av genetisk samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till genetisk

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till genetisk.

Vad är motsatsen till genetisk?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till genetisk.

Vad betyder genetisk?

 1. som har att göra med ärftlighet

Hur används ordet genetisk i uttryck?

 1. den genetiska koden = den information som finns i generna i arvsmassan

Hur böjs genetisk?

 1. genetisk
 2. genetiska
 3. genetiske
 4. genetiskt

Hur kan ordet genetisk användas?

Det saknas exempel på hur genetisk kan användas.

Hur används ordet genetisk i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet genetisk används i vanlig text.

 1. Det är inte heller tillåtet med genetiskt modifierade organismer eller bestrålning.
 2. Många faktorer påverkar en människas livslängd, inte minst slumpen och genetiskt arv.
 3. De övriga typerna är markörer för släktskap, markörer som korrelerar med ögon– hår– och hudfärg och markörer som producerar det som rättsgenetikerna kallar biogeografiskt ursprung, alltså varifrån i världen man genetiskt härstammar ifrån.
 4. Vi tittar på det genetiska materialet från de som varit utomlands för att se om det kommit nya varianter, säger Tegnell.
 5. Samtidigt går det att utifrån den genetiska informationen att välja det embryo som ska bli barn, vilket väcker etiska frågor.
 6. En annan uppmärksammad artikelserie handlar om barn med den genetiska sjukdomen spinal muskelatrofi (SMA).
 7. Vissa personer kan drabbas av KOL av genetiska orsaker eller på grund av att de utsatts för skadliga ämnen på arbetet, men det stora flertalet personer med KOL har huvudsakligen fått sin sjukdom till följd av mångårig tobaks­rökning.
 8. Efterhand diskvalificerades fler idrottare på grund av liknande genetiska variationer.
 9. Kina delade visserligen den genetiska koden av det nya coronaviruset relativt tidigt, men skarp kritik har riktats mot att landet sedan lagt locket på, särskilt vad gäller frågan om viruset läckt från högrisklabbet i Wuhan.
 10. – De som har en genetisk risk att utveckla alkoholberoende upplever inte alkoholens dämpande effekt lika bra, och har heller inte lika svårt att hålla balansen som andra.
 11. – För det utvecklade vi en särskild metod där vi kunde undersöka genetiska markörer från sjukdomen och testa dem i den vävnad som vi hade nedfryst.
 12. Den ökade risken kunde till viss del förklaras med genetiska faktorer som bidrog både till adhd och åkommorna, med några undantag.
 13. I januari 2020 var han inte lika övertygad om detta och mejlade den amerikanska infektionsexperten och presidentrådgivaren Anthony Fauci om märkligheter i virusets genetiska struktur.
 14. Fallen hade genetisk koppling till det stora utbrott som dödade över 2.
 15. Patrick Vallance sa också att den nya brittiska varianten – med 22 förändringar i sin genetiska kod – har gjort att smittan i Storbritannien ökat snabbare än vad någon planerat för och att den finns över hela landet.
 16. Man har länge tänkt att det är det genetiska arvet som styr risken att drabbas, men det finns tecken på att miljön också har betydelse.
 17. Det innebär att genetiskt material från viruset injiceras och att kroppen använder detta till att producera proteiner eller delar därav som liknar det som finns på virusets utsida.
 18. – Viruset tillhör en genetisk undergrupp och har unika mutationer som vi inte har sett i Norge tidigare.
 19. Att kvinnan smittats en andra gång står klart sedan utredningen av dödsfallet visat att virusets genetiska sammansättning skiljde sig åt mellan de två tillfällena.
 20. Drömmen för medicinska forskare alltsedan 1970–talet har varit att med hjälp av sådana metoder också kunna bota genetiska sjukdomar.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?

Ord som slutar på genetisk