genomdriver

Synonymer till genomdriver

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till genomdriver.

Motsatsord till genomdriver

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till genomdriver.

Vad betyder genomdriver?

 1. tvingar fram, genomför, driver igenom

Exempel på hur genomdriver kan användas

 1. facket genomdrev sina krav

Exempel på hur genomdriver används i svenska tidningar

 1. Reformerna syftar även till att genomdriva ett så kallat associeringsavtal med EU om bland annat ekonomiskt samarbete.
 2. Kabinpersonalen tilldelas med denna tolkning makten att genomdriva beslut från befälhavaren som aldrig uttalats – beslutet förutsätts finnas där som en implicit förutsättning för att kabinpersonalen ska kunna utföra sitt arbete.
 3. När Kina med diktaturens logik utnyttjar den frihet i öppna samhällen som man förnekar sina egna medborgare, så är syftet att i världen liksom i Kina genomdriva så mycket som möjligt av kommunistpartiets strävan efter makt och kontroll.
 4. Vilken är den största förändringen ni genomdrivit under året?– Att väva in vårt befintliga hållbarhetsarbete i vårt erbjudande till kund.
 5. Faleh al–Fayadh, ledare för den mäktiga paramilitära shiamuslimskt dominerade styrkan Hashed al–Shaabi, säger att styrkan är redo att genomdriva regeringens order för att stoppa ”en statskupp eller revolt”.
 6. Det är svårt att se hur de ska genomdriva det.
 7. Det blir alltså en grannlaga sak för Turkiets demokratiskt sinnade vänner, att förhålla sig till, särskilt om man beaktar det permanenta i regimförändringen, med endast kommande val som (teoretisk) möjlighet att (demokratiskt) genomdriva förändringar.
 8. Efter en utrönande fas som kan pågå flera månader så väntar de sig en regering som blir ett lappverk eller regerar i minoritet, där de bara kan genomdriva en policy där de har minsta gemensamma nämnare.
 9. Socialdemokraterna vred upp oppositionsvolymen på max när utbildningsminister Jan Björklund (L) genomdrev att yrkesprogrammen på gymnasiet skulle få fler yrkestimmar och färre lektioner i de ämnen som ger allmän högskolebehörighet.
 10. Likaså har förtrycket mot och exkluderingen av icke–vita människor genomdrivits och normaliserats sedan kolonialismen.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av genomdriver

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.