genomdriver

Genomdriver kan beskrivas som ”tvingar fram, genomför, driver igenom”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av genomdriver och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till genomdriver

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till genomdriver.

Motsatsord till genomdriver

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till genomdriver.

Vad betyder genomdriver?

 1. tvingar fram, genomför, driver igenom

Exempel på hur ordet genomdriver kan användas

 1. facket genomdrev sina krav

Exempel på hur ordet genomdriver används i svenska tidningar

 1. År 1756 genomdrev bondeståndet i den svenska riksdagen ett kaffeförbud, närmast som hämnd för att de tre högre stånden hade förbjudit böndernas hembränning.
 2. Reformerna syftar även till att genomdriva ett så kallat associeringsavtal med EU om bland annat ekonomiskt samarbete.
 3. Kabinpersonalen tilldelas med denna tolkning makten att genomdriva beslut från befälhavaren som aldrig uttalats – beslutet förutsätts finnas där som en implicit förutsättning för att kabinpersonalen ska kunna utföra sitt arbete.
 4. När Kina med diktaturens logik utnyttjar den frihet i öppna samhällen som man förnekar sina egna medborgare, så är syftet att i världen liksom i Kina genomdriva så mycket som möjligt av kommunistpartiets strävan efter makt och kontroll.
 5. Vilken är den största förändringen ni genomdrivit under året?– Att väva in vårt befintliga hållbarhetsarbete i vårt erbjudande till kund.
 6. Faleh al–Fayadh, ledare för den mäktiga paramilitära shiamuslimskt dominerade styrkan Hashed al–Shaabi, säger att styrkan är redo att genomdriva regeringens order för att stoppa ”en statskupp eller revolt”.
 7. Det är svårt att se hur de ska genomdriva det.
 8. Det blir alltså en grannlaga sak för Turkiets demokratiskt sinnade vänner, att förhålla sig till, särskilt om man beaktar det permanenta i regimförändringen, med endast kommande val som (teoretisk) möjlighet att (demokratiskt) genomdriva förändringar.
 9. Efter en utrönande fas som kan pågå flera månader så väntar de sig en regering som blir ett lappverk eller regerar i minoritet, där de bara kan genomdriva en policy där de har minsta gemensamma nämnare.
 10. Socialdemokraterna vred upp oppositionsvolymen på max när utbildningsminister Jan Björklund (L) genomdrev att yrkesprogrammen på gymnasiet skulle få fler yrkestimmar och färre lektioner i de ämnen som ger allmän högskolebehörighet.
 11. Likaså har förtrycket mot och exkluderingen av icke–vita människor genomdrivits och normaliserats sedan kolonialismen.
 12. Redaktionens medarbetare krävde och genomdrev större inflytande, inte minst över chefstillsättningar.
 13. Ett tänkbart scenario är att Telias koncernledning vill att den svenska teleoperatören ska genomdriva en konsolidering i Danmark genom ett bud på TDC, men det är oklart om styrelsen och huvudägaren staten stöder den strategin.
 14. Han ansågs vara en favorit och är bland annat omtyckt för att ha genomdrivit reformer som minskat den stora ojämlikheten i landet.
 15. Zuma har efter ett decennium av korruptionsskandaler blivit ett rejält sänke för det sargade regeringspartiet och ju fortare de kan bli av med den djupt impopuläre ledaren, desto större chans har Ramaphosa att genomdriva en nystart.
 16. – För att de har en dold politisk agenda och vill använda situationen till att genomdriva Svenskt ­Näringslivs krav på en inskränkning av konflikträtten, säger Torbjörn Johansson.
 17. Men för att genomdriva en lyckad valrörelse krävs mer än bra humör.
 18. Den rödgröna regeringen har de senaste åren genomdrivit och förberett en rad nya lagar och lagskärpningar på områden som gäller finansiering och förberedelser, träning för eller deltagande i terrorhandlingar.
 19. Ett par år senare lyckades Socialdemokraternas finansminister Kjell–Olof Feldt och statssekreterare Erik Åsbrink genomdriva samma politik tillsammans med just Bengt Westerbergs Folkparti.
 20. – Handeln har för första gången börjat sjunka och Thailand, världens näst största marknad, har genomdrivit ny lagstiftning, säger han.
 21. Men den totala omdaning av kvarterets inre som planeras är fortfarande ovarsam och genomdrivs på ett sätt som får orimliga konsekvenser.
 22. Följaktligen tvingades hon och hennes förlag att anlita en hel stab av advokater och experter som genomdrev tröstlösa korsförhör om huruvida det fanns hål i taken på gaskamrarna i Birkenau (”No holes, no holocaust”, sade Irving).
 23. Om skatten i stället införs på EU–nivå skulle problemen med att genomdriva skatten minska, förklarar Åsa.
 24. Men till skillnad från lustdrivna personer lät han inte hjärtat bestämma, utan genomdrev sin plan till punkt och pricka ända till målgången.
 25. Efter kraschen 2015 genomdrev EASA att ingen ska få vara ensam i cockpit under en flygning.
 26. Vår värd förklarar att organisationen grundades till minne av författaren och filosofen Johan Vilhelm Snellman, han som 1863 genomdrev den politiska reform som gjorde finska språket jämställt med svenskan som officiellt språk.
 27. Turkiet har ingen historik av att genomdriva godtyckliga och olagliga domar.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till genomdriver är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.