genomdrivit

Se även genomdriver.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av genomdrivit och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till genomdrivit

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till genomdrivit.

Motsatsord till genomdrivit

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till genomdrivit.

Vad betyder genomdrivit?

Det saknas betydelser. Föreslå nya betydelser av genomdrivit.

Exempel på hur ordet genomdrivit kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet genomdrivit används i svenska tidningar

  1. Vilken är den största förändringen ni genomdrivit under året?– Att väva in vårt befintliga hållbarhetsarbete i vårt erbjudande till kund.
  2. Han ansågs vara en favorit och är bland annat omtyckt för att ha genomdrivit reformer som minskat den stora ojämlikheten i landet.
  3. Den rödgröna regeringen har de senaste åren genomdrivit och förberett en rad nya lagar och lagskärpningar på områden som gäller finansiering och förberedelser, träning för eller deltagande i terrorhandlingar.
  4. – Handeln har för första gången börjat sjunka och Thailand, världens näst största marknad, har genomdrivit ny lagstiftning, säger han.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till genomdrivit är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.