genomförande

Genomförande är synonymt med utförande och kan beskrivas som ”det att genomföra”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av genomförande och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till genomförande

utförande

Motsatsord till genomförande

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till genomförande.

Vad betyder genomförande?

 1. det att genomföra

Böjningar av genomförande

 1. genomförande
 2. genomföranden
 3. genomförandena
 4. genomförandenas
 5. genomförandens
 6. genomförandes
 7. genomförandet
 8. genomförandets

Exempel på hur ordet genomförande kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet genomförande används i svenska tidningar

 1. – Bedömningen är att ett genomförande riskerar att bidra till spridning av coronaviruset och att möjligheterna att skydda provdeltagare och provpersonal är små.
 2. – I dag är det ett tudelat ansvar där lärosätena ansvarar för genomförandet och UHR för att ta fram provet, ta in anmälningar och så vidare.
 3. Guidehouse Insights gör sin utvärdering genom att titta på bland annat strategi, unika kvaliteter, investeringar, partners och genomförande.
 4. Istället för att se det som en stor folksamling likställer man det nu istället med en galleria eller ett köpcentrum, eftersom mässarrangörer bedöms ha stora möjligheter att leda och planera sina genomföranden på ett organiserat sätt.
 5. En viktig indikator på genomförandet av vår strategi är förbättringen i bruttomarginal.
 6. Det här är rent ut sagt för jävligt, Roger Pettersson, generalsekreterare för World Animal Protection Sverige och ledamot i regeringens råd för genomförandet av livsmedelsstrategin skräder inte orden efter att ha sett kvällens Uppdrag Granskning.
 7. – Vi driver projektet i mångt och mycket själva vad gäller planering och genomförande, men med viss handledning av en tidigare trainee.
 8. ”Ett fullständigt genomförande av kärnenergiavtalet är nu viktigare än någonsin för regional stabilitet och global säkerhet.
 9. Ett krav handlar om tidsplanen, där M och KD kräver ”en realistisk tidsplan” för reformens genomförande.
 10. Grovt förenklat kan man säga att resultatet av en lyckad transformation beror på kvalitén i den tekniska lösningen man vill införa, kompetensen hos den genomförande organisationen, och slutligen acceptansen hos den mottagande parten.
 11. Såvida det inte är extremt väder som hotar matchens genomförande, så måste alla vara överens för att man ska få stänga taket.
 12. Med denna förändring vill vi både utveckla bolagets strategi och accelerera tempot i genomförandet.
 13. Just nu i Chile, 30 år efter demokratins införande, 46 år efter den USA–stödda militärkuppens genomförande så skriver folk listor med drömmar på gatorna.
 14. Alliansens reformer efter valsegern 2006 är ett perfekt exempel på tidigt genomförande i ett fördelaktigt ekonomiskt klimat och med kompenserande åtgärder.
 15. I mars röstade EU–parlamentet för att den obligatoriska sommartiden avskaffas, men genomförandet har skjutits till 2021.
 16. Sverige ska ha en ledande och pådrivande roll för genomförandet av såväl Parisavtalet som Agenda 2030.
 17. Det handlar om uthållighet, ett bra genomförande och att våga satsa på sådant som gör skillnad för kunden på riktigt.
 18. Som statssekreterare är han ytterst ansvarig för valets genomförande i delstaten.
 19. Han är kritisk till hur planeringen och genomförandet av reparationen gått till.
 20. Att det blev ett samarbete mellan West Pride, som i år arrangerar Europride tillsammans med Stockholm Pride, och Kulturkalaset har egentligen sin bakgrund i målet att föra samman genomförandet i Göteborg med Stockholm.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till genomförande är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är utförande en synonym till genomförande. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.