genomfart

Genomfart är synonymt med led och passage och kan bland annat beskrivas som ”ställe där man kan komma fram (särskilt med bil), passage”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av genomfart och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till genomfart

led, passage

Motsatsord till genomfart

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till genomfart.

Vad betyder genomfart?

  1. ställe där man kan komma fram (särskilt med bil), passage
  2. passage för oftast bil, buss etc

Exempel på hur ordet genomfart kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet genomfart används i svenska tidningar

  1. – I High Security Line ingår våra förstärkta pollare, genomfartsspärrar för upp till sex meter breda genomfarter och bommar för upp till tio meter breda genomfarter.
  2. Deras regelbundna genomfart hindrar tunneln från att växa igen.
  3. Det finns fyra stora genomfarter till storstaden Donetsk, huvudsäte för den proryska utbrytarrepubliken DNR.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till genomfart är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är led en synonym till genomfart. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.