genomgången

Se även genomgår.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av genomgången samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vilka synonymer finns till genomgången?

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till genomgången.

Vad är motsatsen till genomgången?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till genomgången.

Vad betyder genomgången?

Det saknas betydelser. Föreslå nya betydelser av genomgången.

Hur böjs ordet genomgången?

 1. genomgången

Hur kan ordet ordet genomgången användas?

Det saknas exempel.

Hur används ordet ordet genomgången i svenska tidningar?

 1. I en studie av tidigare friska värnpliktiga uppvisade var tredje ung man någon lungpåverkan sex veckor efter genomgången infektion.
 2. Resultatet skulle alltså kunna ge stöd för antagandet att genomgången covid–19 sannolikt innebär immunitet som helt eller delvis skyddar mot återinsjuknande, ett antagande som ligger bakom Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer.
 3. I den genomgången var covid–19 dominerande dödsorsak i 45 procent av fallen och bidragande dödsorsak i 41 procent.
 4. Vi vet mer och mer och i dag tror vi oss veta att man blir immun efter en genomgången infektion, precis som för många andra infektionssjukdomar, säger statsepidemiologen Anders Tegnell till TT.
 5. Ett sådant test gör det bland annat möjligt att påvisa infektion hos patienter sent i förloppet och genomgången infektion hos personal inom sjukvård och omsorg och annan samhällsviktig verksamhet.
 6. I den här genomgången har vi valt att fokusera på två kandidater som står längre till vänster, Elizabeth Warren och Bernie Sanders, samt två kandidater som står längre till höger i partiet, Joe Biden och Amy Klobuchar.
 7. Den republikanske senatorn Mike Lee från Utah kallade genomgången för ”oamerikansk och okonstitutionell”.
 8. – Det var den värsta genomgången i en militär fråga jag har varit med om.
 9. Efter genomgången säkerhetsprövning fick de jobb som städare hos polisen på Arlanda.
 10. Efter genomgången krigsskola på Karlberg blev han 1946 officer vid Skånska dragonregementet (P 2).
 11. Falska nyheter sprids fortare, längre och till fler människor än sanna, visar den första stora genomgången av 126.
 12. Madsen, klädd i en svart t–shirt, ser ut att noga följa med i genomgången.
 13. Du kan läsa genomgången i magasinet på torsdag eller digitalt i Resumé Insikt på onsdag nästa vecka.
 14. Det är dels en bra affär i sak, men kanske viktigare i det här sammanhanget visar genomgången att det inte har förekommit något jäv.
 15. Att med blodprov undersöka immunitet mot mässling (tidigare genomgången mässling eller tidigarevaccination) rekommenderas inte före.
 16. Grundförutsättningar för att söka är dels genomgången polisutbildning, dels god fysisk form, men det viktigaste är ett stabilt psyke, enligt Fuchs.
 17. Samtliga granskade kommunala bolag i Stockholmsregionen gör vinst i genomgången Störst vinst per lägenhet gör Familjebostäder och Väsbyhem.
 18. I den första stora genomgången av Kinas finansiella system på sex år noterar fonden att en utveckling ägt rum som påminner om den i USA åren innan finanskrisen 2008.
 19. Markus Köhne är ansvarig för dieselutveckling på Volkswagen och den som håller i den tekniska genomgången.
 20. I den senaste genomgången fick amerikanska Sun Power högst betyg, tätt följt av tyska Solar World och kinesiska Trina.


Mer information om genomgången och synonymer

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.