genomgår

Genomgår kan beskrivas som ”upplever, utstår, går igenom ”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av genomgår samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vilka synonymer finns till genomgår?

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till genomgår.

Vad är motsatsen till genomgår?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till genomgår.

Vad betyder genomgår?

 1. upplever, utstår, går igenom 

Hur böjs ordet genomgår?

 1. genomgick
 2. genomgicks
 3. genomgå
 4. genomgången
 5. genomgångens
 6. genomgår
 7. genomgårs
 8. genomgås
 9. genomgått
 10. genomgåtts

Hur kan ordet ordet genomgår användas?

 1. de genomgick hemska saker under kriget

Hur används ordet ordet genomgår i svenska tidningar?

 1. I en studie av tidigare friska värnpliktiga uppvisade var tredje ung man någon lungpåverkan sex veckor efter genomgången infektion.
 2. Enligt undersökningen har minst 61 bitcoin–plånböcker använts av Ryuk och pengarna som betalas in i lösensumma genomgår en penningtvätt innan de hamnar på konton hos kryptobörser som Huobi och Binance.
 3. Strax innan dess hade dessutom ett annat Ambiaägt bolag, distributören Isolda, genomgått en rekonstruktion.
 4. Henke Lundqvist skriver att han genomgått en lång rad test under de senaste veckorna och att läkarna konstaterat att han lider av ett hjärtfel.
 5. De anmälas till polisen och får eventuellt genomgå rättsmedicinsk obduktion.
 6. Att det kommer leda till att han hittar sig själv och att han några år senare kommer ha genomgått både en könsidentitetsutredning och en hormonbehandling.
 7. Aktiekursen har däremot, till skillnad från Modernas, inte genomgått någon dramatisk uppgång.
 8. Utbildningen är elva månader lång och utöver den vanliga militära grundutbildningen som varje värnpliktig genomgår får cybersoldaterna även en befattningsutbildning med fördjupning inom cyberförsvar och cybersäkerhet.
 9. Pfizers vaccinkandidat ligger, tillsammans med vaccinkandidater från Astra Zeneca och Moderna, långt framme i utvecklingen där alla tre kandidater just nu genomgår så kallade fas 3–studier.
 10. Det hör till politikens natur att motståndare inte håller med varandra – men USA har genomgått en serie tvära kast de senaste åren.
 11. Mirakulöst nog överlevde hon, genomgick en långvarig rehabilitering men fick en del men, bland annat med synen.
 12. Resultaten från denna italienska studie är dock fortfarande preliminära, då de bara har genomgått en första granskning för att presenteras i preprint.
 13. Bland annat fick personer med kronisk lungsjukdom, vissa cancersjuka och personer som genomgått transplantationer rätt till ersättning.
 14. – Ölet måste genomgå ett temperaturbeteende under flera veckor.
 15. Resultatet skulle alltså kunna ge stöd för antagandet att genomgången covid–19 sannolikt innebär immunitet som helt eller delvis skyddar mot återinsjuknande, ett antagande som ligger bakom Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer.
 16. Testet ska genomgå en större utvärdering innan det kan kommersialiseras, men en första studie av ett mindre antal kliniska prover visade att testet prickade rätt i samtliga fall, efter bara fem minuter.
 17. Mitt i detta stod hygien– och hälsoföretaget Essity, som liksom många andra genomgår ett speciellt år.
 18. I hyrehusen testar vi också nya klimatsnälla brandskyddsmaterial istället för vanliga gipsväggar, material som aldrig tidigare har använts i Sverige och därför måste genomgå brandskyddstestning innan de får användas.
 19. Alla som kör vattenskoter föreslås genomgå en utbildning på en till två dagar för att få ett förarbevis.
 20. Bland 279 kvinnor i södra Sverige som insjuknat i bröstcancer före 36 års ålder under åren 2000–2013 hade 36 procent inte genomgått genetiskt test, visar en studie från Lunds universitet och Region Skåne.


Mer information om genomgår och synonymer

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.