genomgått

Se även genomgår.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av genomgått samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vilka synonymer finns till genomgått?

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till genomgått.

Vad är motsatsen till genomgått?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till genomgått.

Vad betyder genomgått?

Det saknas betydelser. Föreslå nya betydelser av genomgått.

Hur böjs ordet genomgått?

 1. genomgått

Hur kan ordet ordet genomgått användas?

Det saknas exempel.

Hur används ordet ordet genomgått i svenska tidningar?

 1. Strax innan dess hade dessutom ett annat Ambiaägt bolag, distributören Isolda, genomgått en rekonstruktion.
 2. Henke Lundqvist skriver att han genomgått en lång rad test under de senaste veckorna och att läkarna konstaterat att han lider av ett hjärtfel.
 3. Att det kommer leda till att han hittar sig själv och att han några år senare kommer ha genomgått både en könsidentitetsutredning och en hormonbehandling.
 4. Aktiekursen har däremot, till skillnad från Modernas, inte genomgått någon dramatisk uppgång.
 5. Det hör till politikens natur att motståndare inte håller med varandra – men USA har genomgått en serie tvära kast de senaste åren.
 6. Resultaten från denna italienska studie är dock fortfarande preliminära, då de bara har genomgått en första granskning för att presenteras i preprint.
 7. Bland annat fick personer med kronisk lungsjukdom, vissa cancersjuka och personer som genomgått transplantationer rätt till ersättning.
 8. Bland 279 kvinnor i södra Sverige som insjuknat i bröstcancer före 36 års ålder under åren 2000–2013 hade 36 procent inte genomgått genetiskt test, visar en studie från Lunds universitet och Region Skåne.
 9. En ber mig inte nämna abort, då hon nyss genomgått en.
 10. Resultaten från denna undersökning var dock preliminära och hade inte genomgått sedvanlig vetenskaplig granskning, men nu har samma studie publicerats i den mycket ansedda vetenskapliga tidskriften Cell.
 11. Bolagets modeller har genomgått en snabb evolution.
 12. Bland dem som är 70 år och äldre kan risken för att bli allvarligt sjuk öka om man till exempel har genomgått en organtransplantation, har en befintlig eller tidigare blodcancersjukdom, en neurologisk sjukom som ms eller parkinson, fetma eller diabetes.
 13. Frånsett tennisen har Norman nyligen genomgått en stor förändring på det privata planet.
 14. De tre medlemmarna har alla genomgått skilsmässor och ”Gaslighter” består inte så mycket av en samling låtar som av tolv fortfarande väldigt öppna sår.
 15. – Har man genomgått en infektion ska man fortfarande hålla sig till de rekommendationer vi har när det gäller hur man ska sköta sin hygien, hur man ska förhålla sig till stora grupper och hur man ska röra sig i kollektivtrafik med mera.
 16. På senare år har den avklädda folkrörelsen genomgått en renässans.
 17. Folkhälsomyndigheten konstaterar att antikroppstester har ett begränsat värde, särskilt på individnivå, så länge antalet individer som har genomgått infektion är lågt.
 18. Rna–vaccin har fungerat i djurförsök och flera kandidatvacciner mot andra sjukdomar har genomgått mindre kliniska studier i människor.
 19. Vi har genomgått en seriös process för att se om det finns en köpare av projektet, men hittills har vi inte hittat någon, skrev han om beslutet.
 20. Även upplevt känsliga och sekretessbelagda områden, såsom exempelvis vårdkontakter, har genomgått en snabb digitalisering på bara ett fåtal år.


Mer information om genomgått och synonymer

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.