genomgripande

Vi hittade 6 synonymer till genomgripande. Ordet genomgripande är en synonym till ingående och radikal och kan beskrivas som ”grundlig”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av genomgripande samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vilka synonymer finns till genomgripande?

 1. djupgående
 2. fullständig
 3. grundlig
 4. ingående
 5. radikal
 6. uttömmande

Vad är motsatsen till genomgripande?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till genomgripande.

Vad betyder genomgripande?

 1. grundlig

Hur böjs ordet genomgripande?

 1. genomgripande

Hur kan ordet ordet genomgripande användas?

 1. en genomgripande revision av lagen

Hur används ordet ordet genomgripande i svenska tidningar?

 1. Ordet måste backas upp av genomgripande förändringar av organisationen så att arbetet som uträttas stämmer överens med de nya benämningarna.
 2. Kommissionen bedömer att det kommer kräva ”genomgripande förändringar i styrningen av äldreomsorgen inklusive den medicinska vården”.
 3. Men den politiska eliten, som kopplas ihop med den ekonomiska eliten, sitter kvar och de återkommande demonstrationerna har övergått till krav på mer genomgripande reformer.
 4. En genomgripande förändring byggd på digitalisering och AI kan i framtiden innebära bättre vård, bättre hälsa i befolkningen och en mindre pressad personal.
 5. Vägen dit har handlat om allt från ”små” saker, som att se till att duvorna inte kan slå sig ner och bajsa överallt, till mer genomgripande förändringar som att ta tillbaka fritidsgården, som tidigare drevs på entreprenad, i kommunal regi.
 6. Förändringen av postväsendet har varit lika genomgripande som långdragen.
 7. – Det finns naturligtvis ett stort behov av en genomgripande nationell utredning, säger Morrison, som inte vill gå med på att regeringen inte gjort tillräckligt inför brandsäsongen.
 8. Men det som staden nu genomgår är mer genomgripande än tidigare flyttar.
 9. "Presidenten och statsministern var överens om att Ukraina och Sverige skulle fortsätta samarbetet på olika nivåer under utredningens gång för att bidra till en genomgripande och transparent utredning", skriver Zelenskyjs kansli.
 10. – Då blir det ännu viktigare att haveriutredningen är transparent, genomgripande och oberoende, säger hon.
 11. När vi nu lämnar 2010–talet har det politiska landskapet förändrats på ett genomgripande sätt jämfört med hur det var i decenniets begynnelse.
 12. Roger Cederberg är nöjd med att kommunen slopar de dubbla avgifterna, men efterlyser mer genomgripande åtgärder för att underlätta för fossilfria fordon i Göteborg.
 13. Den genomgripande omgörningen som nu står för dörren, där privata aktörer ska ta över hela förmedlingsverksamheten, var också ett av Centerpartiets viktigaste krav för att släppa fram Stefan Löfven i vintras.
 14. Man talar inte längre bara om att det krävs genomgripande tekniska förändringar, utan även en ekonomisk politisk förändring och ett kulturellt perspektivskifte i vad vi prioriterar.
 15. Det är teoretiskt möjligt att fortfarande nå målet om 1,5 grader enligt UNEP, men det kräver en snabb och genomgripande omställning.
 16. Det avgörande var en teknisk revolution med lika genomgripande betydelse för människors liv och samhällets gestaltning som den som under 1800–talet utgick från industrin.
 17. Möjligtvis elektriciteten? Hur hanterade samhället de som vägrade el? Men det var aldrig så genomgripande eller berörde så många delar samtidigt.
 18. Den kinesiska modellen för informationskontroll kan framstå som mer attraktiv då den ekonomiska tillväxten, tvärtemot vad västerländska regeringar påstår, inte tycks bli lidande av den genomgripande informationskontrollen.
 19. Eskilstuna folkhögskola i samarbete med ETC erbjuder en genomgripande kurs om solceller.
 20. Arbetsförmedlingen håller sedan flera år på med ett genomgripande förändringsarbete.


Mer information om genomgripande och synonymer

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är ingående en synonym till genomgripande. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.