godkänna

Godkänna är synonymt med godta och konfirmera och kan beskrivas som ”gå med på; finna bra nog”. Ordet är motsatsen till underkänna.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av godkänna och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till godkänna

acceptera, auktorisera, bekräfta, bemyndiga, bevilja, bifalla, ge bifall, godta, konfirmera, legitimera, medge, ratificera, tillstryka, tillstyrka, tillåta

Motsatsord till godkänna

underkänna

Vad betyder godkänna?

 1. gå med på; finna bra nog

Böjningar av godkänna

 1. godkänd
 2. godkände
 3. godkändes
 4. godkänn
 5. godkänna
 6. godkännas
 7. godkänner
 8. godkänns
 9. godkänt
 10. godkänts

Exempel på hur ordet godkänna kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet godkänna används i svenska tidningar

 1. Det sägs nämligen att godkänt ska motsvara en viss nivå uttryckt i GERS, den gemensamma europeiska referensramen för språk, och det gör det inte.
 2. Han hade rentav helst sett att det ska kunna ske redan tolv timmar efter att ett vaccin godkänts, men mer realistiskt tror han det snarare blir sex månader efter det.
 3. Tesla har också fått godkänt av kinesiska myndigheter att använda sig av LFP–batterier i Model 3.
 4. På egen hand har hörlurarna en fullt godkänd batteritid på runt fem timmar, och batterierna i etuiet kan ge ytterligare 20 timmars laddning.
 5. Vi säger att kravet ska vara ett godkänt språktest.
 6. Då hade dock bara 940 ansökningar godkänts till en sammanlagd kostnad på 42,5 miljoner kronor.
 7. Region Stockholm förbereder sig nu inför eventuella massönskemål om vaccinering mot covid–19, den dag det finns ett godkänt vaccin.
 8. Nyligen bekräftade Trump själv att utbyggd poströstning inte kan bli av eftersom han inte vill godkänna 25 miljarder dollar i poststöd.
 9. Epic lade till en funktion i sin app som inte förhandsgranskats eller godkänts av Apple, och företaget gjorde så med avsikt.
 10. Uppgörelsen, som godkänts av företaget i fråga, måste godkännas av amerikanska myndigheter och domstolar.
 11. I tisdags meddelade president Vladimir Putin att Ryssland som första land i världen godkänt ett nytt coronavirusvaccin.
 12. President Vladimir Putin meddelar att Rysslands hälsodepartement har godkänt världens första vaccin mot coronaviruset efter mindre än två månaders testning.
 13. Efter protest från Daniel Ståhl godkändes kastet, som är det näst längsta i Ståhls karriär och nytt världsårsbästa.
 14. Om vaccinet blir godkänt planerar Brasilien att tillverka 120 miljoner doser.
 15. Belarus har inte haft ett enda val som godkänts av internationella valobservatörer sedan Lukasjenko blev president.
 16. Karl–Josef Laumann, hälsominister i delstaten Nordrhein–Westfalen där Düsseldorf ligger, säger till Bild att han är ”irriterad” över att de lokala myndigheterna i staden godkänt konserten och kallar arrangemanget för oansvarigt.
 17. Läkemedlet är det enda som godkänts av EU för att behandla coronapatienter på sjukhus som får syrgas.
 18. Sverige öppnar för att godkänna bidrag på upp till 375 miljarder euro, trots tidigare krav på enbart lån.
 19. Det finns ännu inget godkänt vaccin mot covid–19 men det pågår omfattande forskning globalt och ett par vacciner har börjat genomgå kliniska prövningar på människor.
 20. Norges utrikesdepartement skriver i ett pressmeddelande att de länder som nu godkänns är att de tillfredsställer utrikesdepartements krav på smittspridningskriterier.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till godkänna är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är godta en synonym till godkänna. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är underkänna motsatsen till godkänna.