godtagbar

Godtagbar är synonymt med gångbar och hyfsad och kan bland annat beskrivas som ”som man kan godta, acceptabel”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av godtagbar och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till godtagbar

acceptabel, approbabel, dräglig, duglig, godkänd, gångbar, hyfsad, rimlig

Motsatsord till godtagbar

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till godtagbar.

Vad betyder godtagbar?

 1. som man kan godta, acceptabel
 2. tillräckligt bra för att kunna accepteras

Böjningar av godtagbar

 1. godtagbar
 2. godtagbara
 3. godtagbart

Exempel på hur ordet godtagbar kan användas

 1. en godtagbar kompromiss

Exempel på hur ordet godtagbar används i svenska tidningar

 1. En annan möjlighet är att ställa krav på HVO utan palmoljeprodukter och sedan bidra till att utveckla system för en godtagbar uppföljning.
 2. – Det är för jävligt, det är inte godtagbart och det får inte ske, säger Maria Cedergren.
 3. Bilindustrin kan tryggt göra uttalande i linje med ”när staten/elenergileverantörerna byggt ut godtagbar laddinfrastruktur kommer vi att accelerera utvecklingen av elektrifierade bilar”.
 4. För att myndigheterna ska godkänna köpet måste intressenten i fråga presentera en godtagbar tidsplan och budget för renoveringen.
 5. Andelen som anser att kostnaden för boendet är godtagbar har minskat från 76 till 67 procent sedan 2017.
 6. – Att varna, även med sanna uppgifter, och att det är syftet, har inte tidigare ansetts vara en godtagbar anledning för att det ska vara i allmänhetens intresse, säger Eklund.
 7. Hon anmälde också att hon var sjukskriven, men presenterade inte något godtagbart sjukintyg varför polisledningen inte godtog sjukskrivningen.
 8. För att sådana känsliga personuppgifter ska få behandlas krävs ett godtagbart samtycke.
 9. Och det finns inte några godtagbara ursäkter för att misslyckas denna gång.
 10. Det uppfattas som tämligen godtagbart att politiken sätter upp mål och teman och så söker forskare medel.
 11. "Detta är en grund som från rättsstatliga utgångspunkter innebär en inte godtagbar särbehandling av människor", står det i remissvaret.
 12. Man har inte tillräckligt insett vikten av godtagbara handläggningstider och vidden av det motsatta.
 13. Om bara några vilse eller skeptiska själar — vars rus varar högst en minut, som Nordpolen sjöng — har förtvivlat svårt att hitta strömbrytaren till den inre illumineringen, så är väl det ett godtagbart svinn.
 14. Det går att förstå att vissa tappar humöret, men det är inte godtagbart.
 15. "Vi har ännu inte nått en överenskommelse om en väg framåt som är godtagbar för båda sidor", sade minoritetsledaren och demokraten Charles Schumer, rapporterade Washington Post.
 16. "Några godtagbara skäl till dröjsmålet har inte kommit fram", skriver JO Cecilia Nordenfelt i sitt beslut.
 17. Demokratiska kongressledamöter har hotat med att inte rösta för en förlängning av statsbudgetens finansiering om inte en godtagbar överenskommelse om invandringspolitiken nås.
 18. Orsaken till stängningen är att lokalerna inte lever upp till en godtagbar standard, varken när det gäller säkerhet eller arbetsmiljö, enligt Hanna Jarl.
 19. I den friande domen skriver tingsrätten att flera av de inblandade "utan godtagbara förklaringar" ändrat sina berättelser.
 20. – Men det är fortfarande på en nivå som inte är godtagbar, säger Anders Klarström.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till godtagbar är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är gångbar en synonym till godtagbar. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.