gränsland

Gränsland är synonymt med gränsmark och gränsområde och kan beskrivas som ”det som är mellan två tillstånd”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av gränsland och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till gränsland

gränsbygd, gränsmark, gränsområde

Motsatsord till gränsland

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till gränsland.

Vad betyder gränsland?

 1. det som är mellan två tillstånd

Böjningar av gränsland

 1. gränsland
 2. gränslanden
 3. gränslandens
 4. gränslandet
 5. gränslandets
 6. gränslands

Exempel på hur ordet gränsland kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet gränsland används i svenska tidningar

 1. Att höra dessa entusiastiska ’vackra förlorare’ sträva mot Top of the Pops i ekonomisk motvind i ett gränsland mellan punk, pubrock och hårdrockens aningen mer ekvilibristiska ambitioner och lyriska eskapism är rörande.
 2. Känslomässigt rör han sig i gränslandet mellan självsäkerhet och hybris.
 3. Nathalie Joachims första soloalbum ”Fanm d’Ayiti” rör sig i ett gränsland mellan modern kammarmusik och haitisk folkmusik.
 4. Forskaren Elias Eriksson menar att en orsak till kunskapsbristen inom vården beror på att PMDS hamnat i gränslandet mellan två olika kunskapsområden – gynekologi och psykiatri.
 5. Begrepp som öst, väst, periferi och gränsland försköts, och nygamla visioner såsom Centraleuropa fick en (kort) renässans.
 6. Musiken rör sig i gränslandet mellan kammarmusik, jazz och rymdpop.
 7. Hans stil har gått hem hos väljare i gränslandet mellan Sverigedemokraterna och Moderaterna – en väljargrupp som partiet delvis ställt om politiken för att vinna tillbaka.
 8. Till dessa kretsar hörde också Maurice Ravel som fram på 1920–talet fortsatte arvet efter Debussy med att länka sin musik till den amerikanska jazzen och till det gränsland mellan konstmusik och populärmusik som George Gershwin verkade i.
 9. En del karaktärer på tavlorna är också i gränslandet mellan människor och djur.
 10. – Den dagen var vi lite i gränslandet.
 11. Den suggestiva musiken, i kombination med något i gränslandet mellan musikvideo och videokonst, skapade en audiovisuell värld som var lika obegriplig som fascinerande.
 12. Han pekar på att det i gränslandet mellan den offentliga och privata sektorn finns möjlighet att hitta nya lösningar på både gamla och nya samhällsproblem.
 13. Liksom för många andra ligger mitt Facebookande i gränslandet mellan privat– och arbetslivet.
 14. Och när han nu ger sig ut på egen turné är det mycket riktigt med en harmlöst trevlig produktion, i gränslandet mellan snackig konsert och musikalisk pratshow.
 15. Det gränslandet, där varken behärskning eller precision förekommer, borde inte existera.
 16. Externa parter har varit del av vissa upplägg så att det minst rör sig i gränslandet för vad som är mutor och bestickning.
 17. Freluga, i Bollnäs kommun, är ett gränsland där en gång gårdsmålare från Dalarna sammanstrålade med kollegor från Hälsingland och utbytte erfarenheter och berättelser.
 18. Hisnande biljakter utformade som musikalnummer skapade lycklig extas och själsligt flow i en berättelse på gränslandet mellan modern ”Bonnie och Clyde” och oskuldsfull Tarantino.
 19. I det här gränslandet uppstår då den stora frågan.
 20. Efter den så kallade Macchiarini–skandalen tillsatte regeringen en utredning för att se över gränslandet mellan forskning och hälso– och sjukvård samt regelverken för forskningsetik.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till gränsland är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är gränsmark en synonym till gränsland. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.