Synonymer till granskare

Vi känner till 6 synonymer till granskare. Ordet granskare är en synonym till inspektör och kontrollant.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av granskare samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till granskare

 1. bedömare
 2. besiktningsman
 3. inspektör
 4. kontrollant
 5. undersökare
 6. utredare

Vilka ord betyder nästan samma sak som granskare?

Detta är några av synonymerna till synonymerna ovan, alltså andrahands-synonymer till granskare. Kanske kan dessa hjälpa dig att hitta det du söker?

 1. tillsynsman

Vad är motsatsen till granskare?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till granskare.

Vad betyder granskare?

Det saknas betydelser. Föreslå nya betydelser av granskare.

Hur böjs granskare?

 1. granskare

Hur kan ordet granskare användas?

Det saknas exempel på hur granskare kan användas.

Hur används ordet granskare i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet granskare används i vanlig text.

 1. På fredagen krävde Socialdemokraterna i Göteborg att kommunen inrättar en visselblåsartjänst, där en extern granskare ska utreda tips och rapportera direkt till kommunstyrelsens politiker, utan inblandning från tjänstemän eller chefer inom kommunen.
 2. – Det är ett antal enskilda medlemmar plus oberoende granskare som målar upp en sådan bild.
 3. Jag kommer också föreslå att en oberoende granskare ges i uppdrag att reda ut om viktiga strategiska dokument används på ett korrekt sätt av olika myndigheter.
 4. Galizia var känd som en tuff granskare av korruption i hemlandet och har bland annat anklagat regeringsföreträdare för brott som penningtvätt.
 5. Om den som ska göra en granskning kan tänkas vara partisk (på grund av vänskap, släktskap eller av annat skäl) utses en annan granskare.
 6. Dels motsatte sig en oberoende granskare en kontrollfunktion som skulle trigga skattehöjningar om skatteintäkterna blev för låga, vilket hade varit ett krav från vissa senatorer som ställt sig skeptiska till förslaget.
 7. Dels motsatte sig en oberoende granskare reformens förslag om automatiska "triggers" (skattehöjningar) om skatteintäkterna skulle bli för små.
 8. Tipset handlar om rekryteringar och Riksrevisionens särskilda ställning som självständig granskare av staten.
 9. Våra granskare ska utbildas i de nya riktlinjerna och de ska även användas i vårt eget uppföljningsarbete.
 10. Försäkringsbolagets granskare har gjort felbedömningar där patienter med omfattande akuta skador nekats ersättning för den föreslagna åtgärden.
 11. Uppsalaprofessorn Bengt Gerdin, som anlitades som extern granskare i fallet kring Macchiarinis forskning förra året, menar dock att det finns ett visst ansvar.
 12. Det skulle väl vara i debatten om dåvarande Riksrevisionsverket, när kritikerna hävdade att staten kunde styra och ställa med sina granskare.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är inspektör en synonym till granskare. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?