Synonymer till grundläggande

Vi känner till 9 synonymer till grundläggande. Ordet grundläggande är en synonym till primär och principiell och kan bland annat beskrivas som ”huvudsaklig, fundamental, elementär, primär”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av grundläggande samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till grundläggande

 1. basal
 2. elementär
 3. enkel
 4. fundamental
 5. grundlig
 6. huvudsaklig
 7. primär
 8. principiell
 9. rudimentär

Vilka ord betyder nästan samma sak som grundläggande?

Detta är några av synonymerna till synonymerna ovan, alltså andrahands-synonymer till grundläggande. Kanske kan dessa hjälpa dig att hitta det du söker?

 1. outvecklad
 2. primitiv

Vad är motsatsen till grundläggande?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till grundläggande.

Vad betyder grundläggande?

 1. huvudsaklig, fundamental, elementär, primär
 2. som täcker det första (man normalt lär sig), enklaste och/eller viktigaste

Hur böjs grundläggande?

 1. grundläggande

Hur kan ordet grundläggande användas?

Följande exempelmeningar visar hur grundläggande kan användas.

 1. alla människor har ett grundläggande behov av trygghet
 2. en grundläggande svaghet i rapporten är att det saknas referenser

Hur används ordet grundläggande i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet grundläggande används i vanlig text.

 1. Min grundläggande trygghet var borta, säger hon.
 2. – Det är ett grundläggande missförstånd att behandlingar främst bör handla om att få patienten att sluta dricka.
 3. Den grundläggande substans som absolut inte får saknas och som, om den är på plats, nog till sist ska få det hela att fungera.
 4. – Det som en del av våra belackare säger inte är möjligt, utan att brukar våld på grundläggande värderingar, att hitta en gemensam bas mellan KD, M, SD och Liberalerna – det är möjligt, säger hon till Sveriges Radio Ekot.
 5. Vi leder ett internationellt projekt som handlar om att uppgradera ESS–acceleratorn så att den i högre grad också kan användas för forskning kring grundläggande fysik.
 6. Ebba Busch säger själv när hon intervjuas i Ekots lördagsintervju att partierna delar ”grundläggande problemformulering och grundläggande riktning”.
 7. Det är också centralt att verksamheter löpande arbetar med sitt grundläggande arbete med it–säkerhet, oavsett om man hanterar känsliga vårduppgifter eller inte.
 8. Så berövat på grundläggande komfort att jag knappt vågar gå in.
 9. Om man till exempel drar Födelseår från Dödsår får man Livslängd, en grundläggande variabel för analys av befolkningsstatistik.
 10. En gemensam nomenklatur för grundläggande begrepp saknas och det görs tidsödande utredningar av begrepp inom informationshantering.
 11. Enligt Gia är den här typen av samverkan grundläggande för barns framtida möjligheter.
 12. – Det låter sig enbart göras eftersom vi behåller grundläggande strukturer som omfattande testning och lokala nedstängningar.
 13. En grundläggande princip för scrumgrupper är att bestämma sig för en prioriterade uppgift vid början av en sprint och att därefter göra den helt klar vid dess slut.
 14. Har du en bra hemförsäkring ingår till exempel ett grundläggande skydd som gör att du inte behöver produktförsäkring eller reseskydd.
 15. Det blir ett grundläggande uppbrott i den trygghet som ett hem ger, säger hon.
 16. Det är en grundläggande förmåga hos medvetandet som Kant beskriver med sin estetiska filosofi, och försöker man läsa den som en konstteori blir man lätt besviken.
 17. Den handlar om anständighet och en grundläggande tillit till samhället som står på spel.
 18. JO har förståelse för att de åtgärder som kan komma att införas med stöd av den nya lagen kan behöva vara ingripande och vissa fall innebära begränsningar i grundläggande fri– och rättigheter.
 19. Joacim Olsson befarar att nybörjare saknar grundläggande kunskaper om vikten av långsiktighet.
 20. De grundläggande funktionerna från Periscope finns numera i Twitter–appen, så det finns fortfarande möjlighet att dela med sig av direktsänd video om så önskas.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är primär en synonym till grundläggande. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?