Synonymer till gynnsam

Vi känner till 12 synonymer till gynnsam. Ordet gynnsam är en synonym till lyckosam och rättfärdig och kan bland annat beskrivas som ”fördelaktig”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av gynnsam samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till gynnsam

 1. bra
 2. fördelaktig
 3. förlig
 4. förmånlig
 5. förtjänstfull
 6. god
 7. härlig
 8. lyckosam
 9. positiv
 10. rättfärdig
 11. turlig
 12. tursam

Vilka ord betyder nästan samma sak som gynnsam?

Detta är några av synonymerna till synonymerna ovan, alltså andrahands-synonymer till gynnsam. Kanske kan dessa hjälpa dig att hitta det du söker?

 1. berömlig

Vad är motsatsen till gynnsam?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till gynnsam.

Vad betyder gynnsam?

 1. fördelaktig
 2. som gynnar, som är till mycket stor fördel

Hur böjs gynnsam?

 1. gynnsam
 2. gynnsamma
 3. gynnsammare
 4. gynnsammast
 5. gynnsammaste
 6. gynnsamt

Hur kan ordet gynnsam användas?

Följande exempelmeningar visar hur gynnsam kan användas.

 1. "Under gynnsamma omständigheter kan du bli frisk på ett par dagar", sa läkaren

Hur används ordet gynnsam i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet gynnsam används i vanlig text.

 1. Även detta skulle påverka maktbalansen i en för honom gynnsam riktning.
 2. – Vi ser fram emot ett gynnsamt 2022, tillägger hon.
 3. Vi har alltfler miljardärer, lagstiftningen är mer gynnsam och universiteten är aktivare med att ragga pengar.
 4. Nu meddelar Veoneer att bilsäkerhetsbolaget inleder samtal med mikrochippjätten sedan styrelsen funnit att Qualcomms bud kan leda till ett "mer gynnsamt avtal".
 5. Det råder gynnsamma väderförhållanden med mindre vind och ett täcke av rök som blockerar direkt solljus.
 6. Konjunkturen har varit gynnsam under kvartalet.
 7. Mer gynnsamma skatteregler för entreprenörer.
 8. – Om man gör bedömningen att betyg i årskurs 4 är positivt och gynnsamt för eleverna, då bör alla elever få det.
 9. Flera internationella nyhetsbolag har kontor i Hongkong, till följd av gynnsamma ekonomiska regelverk och att pressfrihet är inskrivet i stadens minigrundlag.
 10. Hälsominister Magnus Heunicke (S) beskriver virusläget i Danmark som gynnsamt – trots en liten ökning av antalet smittade de senaste dagarna.
 11. Men ett högre värde på bostaden kan också få andra gynnsamma effekter, om man lyckas övertyga sin bank om det.
 12. – Då skulle värdet på sparandet i utländska fonder och aktier öka, vilket skulle kunna vara gynnsamt ur ett svenskt perspektiv, säger Maria Landeborn.
 13. Artskyddet måste baseras på skydd för gynnsam bevarandestatus, i stället för skydd på individnivå för alla vilda fåglar.
 14. För det andra, så riskerar det föreslagna antagningssystemet att i ännu högre grad vara till fördel för dem från socialt gynnsamma bakgrunder.
 15. Med hjälp av gynnsammare väder har Kaliforniens brandkårer lyckats trycka tillbaka delar av branden i vinregionen Napa Valley.
 16. En annan förklaring är att skogsträdgårdsodlingen skapar ett gynnsamt mikroklimat som är relativt stabilt vad gäller både fuktighet och temperatur.
 17. Då går det att utnyttja gynnsamma havsvindar långt utanför kusten.
 18. Statistiken går hand i hand med andra gynnsamma trender.
 19. I många länder, inklusive Frankrike, får barn från socialt  prekära förhållanden faktiskt sämre utbildningsinvesteringar än barn från socialt gynnsamma förhållanden.
 20. Läkarvetenskapen är kluven till om substanserna är gynnsamma eller farliga för patienter med covid–19.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är lyckosam en synonym till gynnsam. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?

Ord som slutar på gynnsam