hälsa

Hälsa är synonymt med säga hej och välbefinnande och kan bland annat beskrivas som ”tillståndet att må bra, friskhet”. Ordet kan ha flera olika betydelser.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av hälsa och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till hälsa

harmoni, heja, komfort, morsa, säga hej, tillstånd, välbefinnande, välmående, välstånd

Motsatsord till hälsa

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till hälsa.

Vad betyder hälsa?

 1. tillståndet att må bra, friskhet
 2. säger "god dag", "hej" e.d.; välkomnar
 3. skickar bud, meddelar
 4. en individs fysiska och/eller psykologiska tillstånd; hur pass väl individens kropp fungerar
 5. ett tillstånd av god hälsa
 6. uttala ett kort meddelande, såsom hej, till en individ när dessa två möts för första gången på en viss tid, menande att de har upptäckt varandra och, ofta, önskar varandra väl
 7. utbyta artighetsfraser med folk man blir presenterad för eller ämnar inleda bekantskap med
 8. skicka tecken på hågkomst, uppmärksamhet eller önskan om något till någon med en annan person

Böjningar av hälsa

 1. hälsa
 2. hälsad
 3. hälsade
 4. hälsades
 5. hälsan
 6. hälsans
 7. hälsar
 8. hälsas
 9. hälsat
 10. hälsats

Exempel på hur ordet hälsa kan användas

 1. utsläppen innebar fara för liv och hälsa
 2. mormor lever fortfarande och har god hälsa
 3. de hälsade artigt på varandra
 4. värden hälsade gästerna välkomna
 5. Du kan hälsa henne att jag kommer nästa vecka!

Exempel på hur ordet hälsa används i svenska tidningar

 1. Utbrett sexuellt och fysiskt våld, väpnade konflikter, kvinnlig omskärelse och brist på sjukvård och utbildning hotar allvarligt kvinnors hälsa och liv, enligt en undersökning av amerikanska Thomson Reuters Foundation från 2019.
 2. Egentligen vill de komma åt mått på mental hälsa.
 3. Idén till Buddywise föddes när Lamin Faye arbetade på Vattenfall, som ansvarig för hälsa och säkerhet, bland annat inom vindkraftsprojekt.
 4. Så gott som varje vecka hälsade han på sin pappa i fängelset.
 5. Men sedan utbrottet, eftersom Schultz inte vill riskera hälsan, och har stannat i Danmark de senaste månaderna – så kommer hon att bli dubbelbeskattad, vilket kommer kosta henne mycket extra pengar.
 6. Det var, enligt åtalet, "en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter".
 7. Att komma ut på en promenad en stund mitt på dagen kan ge en positiv effekt på den psykiska hälsan.
 8. Det är miljoner människor som agerar, ofta med risk för egen hälsa och frihet.
 9. Hårda nedstängningar har ett pris i hälsa, särskilt för barn och med all sannolikhet också för kvinnor i utsatta situationer.
 10. I år, hälsar Apples ekonomichef Luca Maestri, blir det ”några veckor senare”.
 11. Detta är både en fråga om barnets rätt till hälsa och barnets rätt till utbildning, säger Hanna Gerdes, människorättsjurist och utbildare inom barnrättsfrågor.
 12. Offentliga investeringar i hälsa, särskilt inriktade på dem med mer missgynnade bakgrund.
 13. ”Hälsan är den nya hållbarheten”, enligt en rubrik i tidningen Arkitekten (men omsorg om hälsa och hållbarhet går som bekant ofta hand i hand).
 14. Man kan hälsa artigt, men man söker inte långvarig ögonkontakt, man granskar inte grannens hantering av utrustningen och man inleder inte några djupare diskussioner.
 15. GT har upprepade gånger under sommaren sökt Abdirizak Waberi, som via ombud hälsat att han är bortrest.
 16. Jobbet är hennes liv, och hon vägrar konsekvent svara i telefonen när mamma ringer och vill att Erika ska hälsa på sin dementa pappa.
 17. För när det är dags att återvända kommer kraven på hälsa och säkerhet att vara högre än tidigare.
 18. Men förutsättningen är att riktlinjerna från Institutet för hälsa och välfärd följs.
 19. I videoklippet på Twitter påpekar han att han hoppas att den nya hälsokampanjen inte är för domderande, utan i stället fungerar som en mild knuff för britter att ta tag i sin hälsa och komma i form.
 20. För oavsett hur vi numer väljer att hälsa på varandra när den klassiska handskakningen bör undvikas så är det en fråga de flesta av oss tvingas att förhålla oss till.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till hälsa är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är säga hej en synonym till hälsa. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.