hänsyn

Synonymer till hänsyn

aktsamhet, beaktande, konsideration, omtanke, respekt

Motsatsord till hänsyn

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till hänsyn.

Vad betyder hänsyn?

 1. respekt för andras önskemål och intressen
 2. det att ta något eller någon i beaktande

I uttryck:

 1. med hänsyn till = om man beaktar
 2. tar hänsyn till någon = visar respekt för någon, är hänsynsfull mot någon
 3. tar hänsyn till något = tar något med i beräkningen

Exempel på hur hänsyn kan användas

 1. Visa hänsyn i trafiken!

Exempel på hur hänsyn används i svenska tidningar

 1. Norge och Finland överväger redan att inte släppa in svenskarna när länderna lättar på restriktionerna, med hänsyn till smittspridningen i Sverige.
 2. Den intresseavvägning som görs enligt miljöbalken tar inte hänsyn till klimatnytta, samhällsnytta eller social hållbarhet.
 3. – Det fanns en politisk förankring för det i försvarsberedningen, men det har regeringen inte tagit hänsyn till i propositionen, säger Pål Jonson (M).
 4. Finns det då inga samhällsekonomiska vinster av de restriktioner som införts för att hejda coronasmittan? Jodå, så kan det vara – men det har Sturla Løkken och hans kollegor inte tagit hänsyn till i sina beräkningar, det är de öppna med i rapporten.
 5. – Mycket talar för att priserna kan komma att gå ner, inte minst med hänsyn till prognoserna från regeringen och konjunkturinstitutet där arbetslösheten stiger.
 6. Trots den höga dygnssiffran menar Folkhälsomyndigheten att färre avlidit den senaste veckan, om man tar hänsyn till datumen dödsfallen ägt rum.
 7. – Av hänsyn till sekretess lämnar Region Uppsala inte ut uppgifter om exakt var personer har eller har haft sin anställning eller hur man tror att de har fått infektionen, om detta alls är känt, säger Elisabeth Tysk.
 8. Men den ekonomiska politiken måste utformas med hänsyn till hur djup och utdragen coronakrisen blir – och det är bedömningar som regeringen hittills har överlåtit på Folkhälsomyndigheten.
 9. De får komma in i skolan i små grupper, med hänsyn taget till att smittspridningen inte äventyras.
 10. Då kan angränsande ytor och stöd byggas klart utan att hänsyn behöver tas till bygget av betongbron.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av hänsyn

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är omtanke en synonym till hänsyn. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.