hävda

Hävda är synonymt med proklamera och påstå och kan bland annat beskrivas som ”försvarar”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av hävda och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till hävda

anklaga, antyda, proklamera, påstå, påstår, vidmakthålla, yttra

Motsatsord till hävda

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till hävda.

Vad betyder hävda?

 1. försvarar
 2. påstår
 3. påstå (med viss påstridighet)
 4. (reflexiv) få fram sin vilja
 5. (ålderdomligt) ha samlag med

Böjningar av hävda

 1. hävda
 2. hävdad
 3. hävdade
 4. hävdades
 5. hävdar
 6. hävdas
 7. hävdat
 8. hävdats

Exempel på hur ordet hävda kan användas

 1. han försökte hävda sin rätt mot staten, men det var hopplöst
 2. polisen hävdade att branden var anlagd

Exempel på hur ordet hävda används i svenska tidningar

 1. Den namnkunnige gröna Europaparlamentarikern Yannick Jadot avfärdar engagemanget som opportunt, och hävdar att premiärministern "aldrig har visat någon form av intresse för klimatet eller biologisk mångfald".
 2. – Plattformarna tar inget ansvar för att produkterna är säkra utan de hävdar att de bara förmedlar kontakt mellan konsumenten och tillverkaren, säger Sinan Akdag, digital expert hos Sveriges konsumenter.
 3. Enligt uppgifter till GP hävdar dock vissa att denna problematik redan fanns i mars på stationen i Åkered.
 4. – Det var bara M som var intresserade av det, hävdar Rikard Larsson, som företräder S i migrationskommittén.
 5. Polisen hävdar att det rör sig om olyckshändelser, men läkare tror att polisen medvetet siktar mot ögonen för att skrämma bort folk från gatorna.
 6. Säkerhetslagen öppnar för myndigheter i Peking att hävda beslutsrätt över vissa fall i Hongkong och då kan misstänkta flyttas till Fastlandskina för att ställas inför rätta där.
 7. Peter Mutharika å sin sida hävdade på lördagen att det hade förekommit oegentligheter under röstningen, bland annat våld mot hans partis valövervakare.
 8. Två vittnen åtalades då för mened, varav ett vittne hävdade för polisen att hon blivit hotad.
 9. Flera uppgifter i en handling hade raderats innan den lämnades ut, hävdade tidningen.
 10. Petersson sa att de omständigheter som pekar mot Engström inte är så starka att de bevisar bortom rimligt tvivel att Engström är skyldig, men hävdade att bevisningen är tillräcklig för att göra det sannolikt att Engström är ansvarig för mordet.
 11. Till de extrema räknas demokraterna och Trump hävdade att Joe Biden – som har ett starkt stöd av svarta – i realiteten har sålt ut svartas intressen genom bland annat export av amerikanska arbetstillfällen.
 12. Själv hävdar Trump att hans agerande räddat hundratusentals liv och skyller på medierna för att hans insatser inte har fått tillräckligt med uppmärksamhet.
 13. Jag vågar dessutom hävda att kvinnor inte bara grillar mer miljövänligt, vi kan dessutom göra det utan att allt annat hushållsarbete behöver stå still under tiden.
 14. Den av Trump sparkade nationelle säkerhetsrådgivaren John Bolton hävdar i den ännu icke publicerade boken att president Donald Trump bett Kinas ledare om hjälp för att bli omvald.
 15. Bard själv hävdade att beslutet hade ”växt fram under de senaste tre månaderna” och hade inget att göra med ”vad som hände i dag”.
 16. Den mordåtalade mannen har bytt till vit skjorta den här dagen när förhöret med honom ska ske och han ska hävda sin oskuld i Uddevalla tingsrätt.
 17. Det är en djupt omskakande dokumentär för alla oss som grälat inför våra barn och hävdat att det bara är naturligt.
 18. Hyundai hävdar att de också kommer kunna pressa tillverkningskostnaderna för elbilar.
 19. Men hans berättelse ändrades med tiden och har innehållit stora oklarheter, varför en del i stället hävdat att han var själva mördaren.
 20. Åklagaren hävdar också att de två affärsmännen som deltog på mötet företrädde "Kinas intressen", vilket bland annat innebär att tysta kritiker mot Kinas agerande i Gui Minhai–frågan – där Angela Gui är en av de starkaste rösterna.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till hävda är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är proklamera en synonym till hävda. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.