högst

Se även hög.

Högst är synonymt med maximal och maximum och kan bland annat beskrivas som ”inte mer än”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av högst och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till högst

maximal, maximum, synnerligen, överst

Motsatsord till högst

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till högst.

Vad betyder högst?

 1. inte mer än
 2. mycket 

Böjningar av högst

 1. högst

Exempel på hur ordet högst kan användas

 1. lokalen rymmer högst 120 personer
 2. han var högst irriterad över den långa väntetiden

Exempel på hur ordet högst används i svenska tidningar

 1. Nedstängningen av samhället har framför allt slagit hårt mot de italienska kvinnorna, som i högst utsträckning har tagit hand om barnen.
 2. Amazon är också ett av världens högst värderade börsbolag.
 3. Det som riskerar att medverka till en förmildrande syn på Donald Trumps coronahantering – en av frågorna som väntas ha störst påverkan på valutgången – får i regel högst begränsat utrymme.
 4. Enligt Lundgrens advokat hade Winberg ett intresse i att smutskasta honom, då hon enligt försvaret kunde hamna högre upp på partiets EU–valslista om Lundgren, som var högst upp på listan, petades.
 5. Trots att hon står högst på journalisternas önskelista över spelare att intervjua, blir det inget av det.
 6. På turné säger jag alltid till att få ett rum högst upp, inte mot gatan och inte nära en hiss.
 7. De borde vara högst medvetna om att sitter man i en styrelse ska man nog hålla sig borta från allt som kan tänkas och ses som korruption.
 8. Detta högst ovetenskapliga tips gav tv–profilen och influencern Bianca Ingrosso följarna på sin Youtubekanal våren 2020.
 9. Veckan dessförinnan låg arbetslösheten på 9,0 procent och som högst var den tidigare i coronakrisen uppe på 9,2 procent.
 10. Nystartade Demokraterna var högst delaktiga till att skapa det de andra partierna kallar ett rörigt parlamentariskt läge.
 11. Sverige har snart högst inblandning av alla länder och han tror att utsläppen minskar med 14 procent!.
 12. – Jag är glad, jag är stolt, jag är tacksam, över att tillhöra den vita rasen! Som enligt min, subjektiva uppfattning, min högst subjektiva uppfattning, är skapelsens krona.
 13. – Vi måste se till att de som är högst upp i rang, de ska självklart inte gå ute på gatan.
 14. Antalet svar var högst inom Teknikföretagen, som motsvarar teknikindustrin, med 113 svar.
 15. Det gäller även den annars proffsiga Alexander Lycke som Fannys kärlek, den oberäkneliga och spelberoende Nick Arnstein, som här blir en högst oförarglig figur.
 16. Innan coronapandemin var dessutom techjättarnas dominans och påverkan högst på politikernas radar och diskussionen om regleringar var högst levande.
 17. Vädret i Antarktis är högst varierande och vetenskapen har svårt att fastslå hur stor roll klimatförändringarna orsakade av människan spelar i det här sammanhanget.
 18. Sveriges R–tal var som högst i mars, då det närmade sig 1,7.
 19. Inte bara är det en eko–socialistisk vision som känns högst aktuell i dag.
 20. Det var också som 28–åring som Stefan hoppade som allra högst, 2,40 inomhus i Madrid våren 2005.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till högst är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är maximal en synonym till högst. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.