höja

Höja är synonymt med lyfta och stegra och kan bland annat beskrivas som ”flytta något uppåt (från marken på en himlakropp)”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av höja och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till höja

acceleration, bättra, crescendo, förbättra, förhöja, förhöjning, lyfta, lätta, raisa, renovera, rusta, stegra, stiga, tillta, tilltagande, tillväxt, upphöja, upprusta, utvidgning, öka, ökning

Motsatsord till höja

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till höja.

Vad betyder höja?

 1. flytta något uppåt (från marken på en himlakropp)
 2. göra något (vanl. ett numeriskt värde) högre
 3. (allmänt) (om ljud eller ljudets "volym") göra ljudet starkare (se under "användning")
 4. (poker, transitivt och intransitivt) satsa ännu mer när någon redan har satsat

Böjningar av höja

 1. höj
 2. höja
 3. höjas
 4. höjd
 5. höjde
 6. höjdes
 7. höjer
 8. höjt
 9. höjts

Exempel på hur ordet höja kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet höja används i svenska tidningar

 1. Samma år höjdes påminnelseavgiften från 200 till 450 kronor.
 2. Man har enbart höjt sin förmåga att lösa just det IQ–testet, inget annat.
 3. Ur orkesterdiket höjer sig i stället en plattform med en helt rosafärgad balett i Camilla Thulins läckra kostymer.
 4. – Jag sänker mig själv för att försöka lyfta bort taket på offentligheten och kunna höja debatten.
 5. De tycker att det finns en dubbelmoral i Danmarks agerande, men säger samtidigt att Sveriges politik har fått många danskar att höja ordentligt på ögonbrynen.
 6. Vi har därutöver fått fler ekonomiska resurser än vad de begärde, vi har höjt ett 50–tal straff, vi har gett polisen ytterligare möjligheter och till kameraövervakning och till att läsa krypterad information.
 7. Kvinnors pension måste höjas menar ni, skulle den inte göra det om föräldradagarna delades mer lika?.
 8. Kravet höjdes då till 25 000 kronor.
 9. Halskotornas byggnad tyder på att de flesta inte kunde höja halsen mycket från kroppen utan de höll den ganska rakt framåtsträckt.
 10. Många höjde därför på ögonbrynen när Elon Musk den 25 augusti skrev på Twitter att 400 Wh/kg och lång livslängd förmodligen bara är 3–4 år bort.
 11. När träden kommit upp tillräckligt i höjd kommer ytterligare ett skikt in, klätterväxterna, som slingrar sig längs trädens stammar.
 12. På sin höjd ställs två forskare mot varandra i en direktsänd duell.
 13. Det kan skynda på isförlusterna och därmed bidra till att höja havsnivån.
 14. Nycklar till ett klimatneutralt byggande är att höja kunskapen kring krav och klimatprestanda i byggprocessen hos såväl byggherrar som entreprenörer, samt att göra klimatanpassat byggande mer ekonomiskt.
 15. – Vi behöver höja ambitionsnivån, säger Sabuni.
 16. Den 30 oktober 1961 detonerades bomben, vars officiella namn var RDS–220, på cirka 4 000 meters höjd ovanför Severnyjön i Novaja Zemlja i Norra Ishavet.
 17. Taiwan har å sin sida just genomfört det största köpet av amerikanska stridsflygplan sedan 1992 och ska höja försvarsbudgeten med tio procent.
 18. Uppdateringen lagar en sårbarhet som kan ge angripare möjlighet att höja sina systemrättigheter i tjänsten Remote Access, eller RA, skriver Bleeping Computer.
 19. Vi måste uppvärdera yrket, förbättra arbetsmiljön och höja kvalitén om fler ska vilja jobba där.
 20. Han var ytterst nära att höja det rekordet med ytterligare en centimeter efter att SM–guldet var bärgat, men krafterna räckte inte riktigt till för att komma över 2,18 efter de många hoppen i hettan.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till höja är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är lyfta en synonym till höja. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.