Synonymer till handlägga

Vi känner till 6 synonymer till handlägga. Ordet handlägga är en synonym till pröva och vårda och kan beskrivas som ”behandla (ett ärende)”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av handlägga samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till handlägga

 1. behandla
 2. dryfta
 3. exekvera
 4. hantera
 5. pröva
 6. vårda

Vilka ord betyder nästan samma sak som handlägga?

Detta är några av synonymerna till synonymerna ovan, alltså andrahands-synonymer till handlägga. Kanske kan dessa hjälpa dig att hitta det du söker?

 1. använda

Vad är motsatsen till handlägga?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till handlägga.

Vad betyder handlägga?

 1. behandla (ett ärende)

Hur kan ordet handlägga användas?

Det saknas exempel på hur handlägga kan användas.

Hur används ordet handlägga i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet handlägga används i vanlig text.

 1. – Lagen är väldigt tydlig, men företagen har marknadsfört detta i direkt motsats till hur det står i lagen, säger Emelie Rogner, jurist vid Konsumentverket som handlägger ärendet.
 2. –  Även om universitet i USA kan ta emot så anser sig ambassaden inte ha resurser att handlägga visumansökningar.
 3. Men redan nästa vecka kommer kommunstyrelsen att få en fördjupad dragning kring hur ärendet kommer att handläggas.
 4. Försäkringskassan har efter omfattande kritik lovat att bli bättre på att bedöma och handlägga sjukskrivningsärenden.
 5. I dag tar det flera månader att handlägga ett ärende.
 6. Ansökan måste hinna handläggas innan skatten ska var betald.
 7. Detta eftersom man gör bedömningen att det tar för lång tid innan detta överklagande hinner handläggas och eventuellt bifallas, vilket även skulle riskera att försvåra situationen ytterligare.
 8. Allmäntjänstgöring (AT) krävs för att läkare ska erhålla legitimation och är en kvalitetssäkring av läkarens förmåga att självständigt handlägga patienter.
 9. Skjutningen utreds av en särskild avdelning inom polisen som handlägger internutredningar.
 10. – Jag har inga synpunkter på detta, så länge inte en enskild advokatbyrå som sysslar med affärsjuridik försöker syssla med någon brottsutredning som egentligen borde handläggas av polisen.
 11. Sedan ska frågan om uppehållstillstånd handläggas på nytt.
 12. Våra 115 erfarna läkare handlägger patienter med verkliga vårdbehov, som lämpar sig för digital handläggning, andra triageras vidare till egenvård eller fysisk vård.
 13. – Efter 2013 har det legat på en låg nivå men 2017 blev ett trendbrott, säger bergmästare Åsa Persson som är chef för Bergstaten som handlägger ansökningarna.
 14. ”En ledamot får inte handlägga ett ärende som rör ledamotens make”, lyder kommunallagen.
 15. Förvaltningsrätten har avslagit denna begäran och den har överklagats till kammarrätten som handlägger ärendet.
 16. En annan del som lyfts fram är att myndighetens barnenheter avskaffades, vilket ledde till att ensamkommande barns ärenden skulle handläggas av nyanställda som saknade kompetens.
 17. Det här kommer att handläggas för den ena personen, säger åklagare Henrik Lindeman.
 18. Detta sedan ansökningarna handlagts av en algoritm, rapporterar Ekot i Sveriges Radio.
 19. Han kom där att handlägga flera kontroversiella frågor såsom amalgam– och elkänslighet och möten patientgrupper som kände sig oförstådda och dåligt bemötta i vården.
 20. Transportstyrelsen handlägger för närvarande ytterligare sju ansökningar om försök med självkörande fordon, och fler väntas inkomma.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är pröva en synonym till handlägga. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?

Ord som börjar på handlägga

Bild till ordet handlägga

Använd gärna bilden nedan om du vill länka till denna sida om ordet handlägga.

Bild med texten handlägga