handlägga

Synonymer till handlägga

behandla, dryfta, exekvera, hantera, pröva, vårda

Motsatsord till handlägga

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till handlägga.

Vad betyder handlägga?

 1. behandla (ett ärende)

Exempel på hur handlägga används i svenska tidningar

 1. Ansökan måste hinna handläggas innan skatten ska var betald.
 2. Detta eftersom man gör bedömningen att det tar för lång tid innan detta överklagande hinner handläggas och eventuellt bifallas, vilket även skulle riskera att försvåra situationen ytterligare.
 3. Allmäntjänstgöring (AT) krävs för att läkare ska erhålla legitimation och är en kvalitetssäkring av läkarens förmåga att självständigt handlägga patienter.
 4. Skjutningen utreds av en särskild avdelning inom polisen som handlägger internutredningar.
 5. – Jag har inga synpunkter på detta, så länge inte en enskild advokatbyrå som sysslar med affärsjuridik försöker syssla med någon brottsutredning som egentligen borde handläggas av polisen.
 6. Sedan ska frågan om uppehållstillstånd handläggas på nytt.
 7. Våra 115 erfarna läkare handlägger patienter med verkliga vårdbehov, som lämpar sig för digital handläggning, andra triageras vidare till egenvård eller fysisk vård.
 8. – Efter 2013 har det legat på en låg nivå men 2017 blev ett trendbrott, säger bergmästare Åsa Persson som är chef för Bergstaten som handlägger ansökningarna.
 9. ”En ledamot får inte handlägga ett ärende som rör ledamotens make”, lyder kommunallagen.
 10. Förvaltningsrätten har avslagit denna begäran och den har överklagats till kammarrätten som handlägger ärendet.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av handlägga

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är pröva en synonym till handlägga. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.