handledning

Synonymer till handledning

information, instruktion, rådgivning, stöd, vägledning

Motsatsord till handledning

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till handledning.

Vad betyder handledning?

Det saknas definitioner.

Exempel på hur handledning används i svenska tidningar

  1. Satsningen stannar inte vid att dela ut Åsa Wikforss bok till elever, utan förhoppningarna framöver är även att erbjuda lärarledd handledning vid inlärandet av bokens innehåll.
  2. Man hänvisar funktionsnedsatta till arbeten som inte finns på riktigt, med omfattande handledning och anpassningar.
  3. Då finns det till exempel möjlighet att få handledning av erfarna släktforskare.
  4. Många var de som lärde sig opererandets konst under hans varsamma handledning.
  5. Till skillnad från vanliga kontaktpersoner ingår också mer handledning och stöttning från socialtjänsten.
  6. – Ofta jobbar ju personalen ensam i den demenssjukes hem, och därför är det jätteviktigt att den får handledning och tid för avstämning i grupp, säger Vera Gustafsson.
  7. Ytterligare en svaghet är att demenssjuka som bor kvar hemma är hänvisade till hemtjänstpersonal som ofta inte fått någon handledning.
  8. Fler än hälften av dem med en demenssjukdom bor hemma där de är hänvisade till hemtjänstens personal som ofta inte har fått någon handledning.
  9. Vi ser att nyblivna sjuksköterskor behöver mer handledning än tidigare och samverkar därför tätt med de vårdvetenskapliga institutionerna för att utveckla utbildningen.
  10. Kvarteret Sjösättningen är ett pilotprojekt när det gäller en social agenda i samband med nybygge, därför delar kommunen och Skanska på en del av kostnaderna för till exempel handledning av praktikanter, lokalanpassning och skyddsutrustning.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av handledning

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är instruktion en synonym till handledning. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.