Synonymer till handledning

Vi känner till 5 synonymer till handledning. Ordet handledning är en synonym till instruktion och rådgivning.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av handledning samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till handledning

 1. information
 2. instruktion
 3. rådgivning
 4. stöd
 5. vägledning

Vad är motsatsen till handledning?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till handledning.

Vad betyder handledning?

Det saknas betydelser. Föreslå nya betydelser av handledning.

Hur böjs handledning?

 1. handledning

Hur kan ordet handledning användas?

Det saknas exempel på hur handledning kan användas.

Hur används ordet handledning i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet handledning används i vanlig text.

 1. ”Detta är en förutsättning för bland annat kontinuerlig tillgång till medicinska insatser i form av dropp och syrgas, men också för att den övriga personalen ska kunna få stöd och handledning inom såväl omvårdnad som medicinsk behandling.
 2. För att nå fram till unga behöver lärare hjälp och handledning.
 3. Den nuvarande läkarutbildningen ger inte legitimation utan kräver 18 månader allmäntjänstgöring (AT) där läkaren får praktisera sina färdigheter under handledning.
 4. Hon gav kombinerad handledning och personlig terapi till klinikchefen Göran Källberg, Bergwalls psykoterapeut Birgitta Ståhle och många andra.
 5. Under handledning och med hjälp av instruktörer och vi gör flera tester och bedömer då att han är kompetent att jobba som sjuksköterska.
 6. – Vi driver projektet i mångt och mycket själva vad gäller planering och genomförande, men med viss handledning av en tidigare trainee.
 7. Satsningen stannar inte vid att dela ut Åsa Wikforss bok till elever, utan förhoppningarna framöver är även att erbjuda lärarledd handledning vid inlärandet av bokens innehåll.
 8. Man hänvisar funktionsnedsatta till arbeten som inte finns på riktigt, med omfattande handledning och anpassningar.
 9. Då finns det till exempel möjlighet att få handledning av erfarna släktforskare.
 10. Många var de som lärde sig opererandets konst under hans varsamma handledning.
 11. Till skillnad från vanliga kontaktpersoner ingår också mer handledning och stöttning från socialtjänsten.
 12. – Ofta jobbar ju personalen ensam i den demenssjukes hem, och därför är det jätteviktigt att den får handledning och tid för avstämning i grupp, säger Vera Gustafsson.
 13. Ytterligare en svaghet är att demenssjuka som bor kvar hemma är hänvisade till hemtjänstpersonal som ofta inte fått någon handledning.
 14. Fler än hälften av dem med en demenssjukdom bor hemma där de är hänvisade till hemtjänstens personal som ofta inte har fått någon handledning.
 15. Vi ser att nyblivna sjuksköterskor behöver mer handledning än tidigare och samverkar därför tätt med de vårdvetenskapliga institutionerna för att utveckla utbildningen.
 16. Kvarteret Sjösättningen är ett pilotprojekt när det gäller en social agenda i samband med nybygge, därför delar kommunen och Skanska på en del av kostnaderna för till exempel handledning av praktikanter, lokalanpassning och skyddsutrustning.
 17. Men vi måste arbete förebyggande och då krävs det fortbildning, handlingsplaner och handledning, säger hon.
 18. Satsningen omfattar även forskarutbildningskurser med handledning från både akademi och industri.
 19. Under en mästares (gurus) handledning överskrider utövaren dessa motsatser och uppnår total kontroll.
 20. Studenter är oftast ensamma i ateljén med en lärare, som ska ge individuell handledning.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är instruktion en synonym till handledning. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?