handledning

Handledning är synonymt med instruktion och rådgivning.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av handledning och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till handledning

information, instruktion, rådgivning, stöd, vägledning

Motsatsord till handledning

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till handledning.

Vad betyder handledning?

Det saknas betydelser. Föreslå nya betydelser av handledning.

Böjningar av handledning

 1. handledning

Exempel på hur ordet handledning kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet handledning används i svenska tidningar

 1. Den nuvarande läkarutbildningen ger inte legitimation utan kräver 18 månader allmäntjänstgöring (AT) där läkaren får praktisera sina färdigheter under handledning.
 2. Hon gav kombinerad handledning och personlig terapi till klinikchefen Göran Källberg, Bergwalls psykoterapeut Birgitta Ståhle och många andra.
 3. Under handledning och med hjälp av instruktörer och vi gör flera tester och bedömer då att han är kompetent att jobba som sjuksköterska.
 4. – Vi driver projektet i mångt och mycket själva vad gäller planering och genomförande, men med viss handledning av en tidigare trainee.
 5. Satsningen stannar inte vid att dela ut Åsa Wikforss bok till elever, utan förhoppningarna framöver är även att erbjuda lärarledd handledning vid inlärandet av bokens innehåll.
 6. Man hänvisar funktionsnedsatta till arbeten som inte finns på riktigt, med omfattande handledning och anpassningar.
 7. Då finns det till exempel möjlighet att få handledning av erfarna släktforskare.
 8. Många var de som lärde sig opererandets konst under hans varsamma handledning.
 9. Till skillnad från vanliga kontaktpersoner ingår också mer handledning och stöttning från socialtjänsten.
 10. – Ofta jobbar ju personalen ensam i den demenssjukes hem, och därför är det jätteviktigt att den får handledning och tid för avstämning i grupp, säger Vera Gustafsson.
 11. Ytterligare en svaghet är att demenssjuka som bor kvar hemma är hänvisade till hemtjänstpersonal som ofta inte fått någon handledning.
 12. Fler än hälften av dem med en demenssjukdom bor hemma där de är hänvisade till hemtjänstens personal som ofta inte har fått någon handledning.
 13. Vi ser att nyblivna sjuksköterskor behöver mer handledning än tidigare och samverkar därför tätt med de vårdvetenskapliga institutionerna för att utveckla utbildningen.
 14. Kvarteret Sjösättningen är ett pilotprojekt när det gäller en social agenda i samband med nybygge, därför delar kommunen och Skanska på en del av kostnaderna för till exempel handledning av praktikanter, lokalanpassning och skyddsutrustning.
 15. Men vi måste arbete förebyggande och då krävs det fortbildning, handlingsplaner och handledning, säger hon.
 16. Satsningen omfattar även forskarutbildningskurser med handledning från både akademi och industri.
 17. Under en mästares (gurus) handledning överskrider utövaren dessa motsatser och uppnår total kontroll.
 18. Studenter är oftast ensamma i ateljén med en lärare, som ska ge individuell handledning.
 19. Som familjehem har de återkommande träffar med socialtjänstens personal men får också handledning, både enskilt och i grupp tillsammans med andra familjehem.
 20. En gång i månaden har de handledning där de får möjlighet att bolla tankar och känslor som dykt upp under arbetets gång.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till handledning är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är instruktion en synonym till handledning. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Vad kollar andra på just nu?