hantera

Hantera är synonymt med klara och klara av och kan bland annat beskrivas som ”behandlar, sköter”. Ordet kan ha flera olika betydelser.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av hantera och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till hantera

administrera, använda, begagna, behandla, bruka, dryfta, exekvera, fixa, förvalta, greja, handha, handhava, handlägga, handskas med, klara, klara av, ordna, pröva, sköta, tillämpa, vårda

Motsatsord till hantera

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till hantera.

Vad betyder hantera?

 1. behandlar, sköter
 2. (om en situation) utifrån de omständigheter som råder i situationen, (försöka) utföra handlingar som på ett ändamålsenligt sätt leder till önskvärt resultat
 3. (om en resurs) på ett ändamålsenligt och skickligt sätt använda sin tillgång till resursen
 4. (om ett föremål som måste behandlas på ett visst sätt) behandla på lämpligt sätt
 5. (om en känslomässig påfrestning) i huvudet behandla på ett sådant sätt att ingen ohälsa eller skada uppkommer på grund av det
 6. (förstå sig på och) arbeta med
 7. ta hand om, arbeta med

Böjningar av hantera

 1. hantera
 2. hanterad
 3. hanterade
 4. hanterades
 5. hanterar
 6. hanteras
 7. hanterat
 8. hanterats

Exempel på hur ordet hantera kan användas

 1. Paketet måste hanteras varsamt!
 2. en chef måste vara bra på att hantera konflikter

Exempel på hur ordet hantera används i svenska tidningar

 1. De långa och oregelbundna arbetstiderna gjorde det omöjligt att äta regelbundet och sakta men säkert blev en total kontroll över matintaget ett sätt för henne att hantera livet.
 2. – Vi har aldrig hanterat något liknande, säger Lauren Wirtis vid Oregons brandinformationscenter.
 3. Då arbetade de med rapporteringssystem för att minska risken för olyckor, men han insåg att dessa tog tid och var svåra att hantera.
 4. – Det blir en storvinst för våra kunder och en möjlighet för IT–Total att hantera ännu större och tekniskt mer komplicerade uppdrag.
 5. – Ja, hur hanterar man det glappet? Jag har ingen aning, säger Polarbröds klubbordförande Stefan Hortlund.
 6. Nu förlänger vi det här året ut för att hantera den akuta situationen, säger Magdalena Andersson.
 7. Det var ett av de mest avskyvärda, motbjudande brotten som jag hanterade under min tid som åklagare.
 8. Att det barnet nu vuxen person som försöker hantera andra slags problem.
 9. Danmarks och Sveriges olika sätt att hantera viruset har kastat grus i det maskineri som skulle underhålla en smidig gränsövergång.
 10. Statsminister Stefan Löfven intervjuas av Expressens Maggie Strömberg i satsningen ”Fem dagar om framtiden” om hur väl rustat Sverige är för att hantera uppblossande kriser i framtiden.
 11. Det finns stora möjligheter att bygga ut vindkraften i norra Sverige, men tillståndsfrågan måste hanteras effektivt och samhället behöver förstärka elnätet, säger han.
 12. Bella Hadid har tidigare berättat om problemen med att hantera diagnosen.
 13. Säkerhet är hur vi hanterar sådana frågor som klimat, migration, extrem fattigdom och mänskliga rättigheter.
 14. Den mediala apparaten är helt enkelt sällsynt dåligt lämpad för att hantera skeenden som sträcker sig över många år och tempot i nyhetsförmedlingen har dessutom ökat snabbt bara de senaste tio åren.
 15. Men mina böcker handlar samtidigt mycket om relationer, om livet runt omkring och hur andra påverkas av och hanterar det som hänt.
 16. Förutom skopa kan maskinen utrustas med lyftgafflar och en specialbyggd raka för att hantera material inne i ugnen.
 17. I korthet handlar det om att en plötslig ökning av trafiken ledde till en överbelastning för systemet som hanterar ostrukturerad data, även känt som binary large objects (blobs).
 18. Jag vill utbilda föreningar i hur man hanterar det.
 19. Sårbarheterna påverkar hur Windows RA hanterar minnet, men kräver att angriparen har rättigheter att exekvera kod på målsystemet.
 20. – Det är barn de hanterat så här, inte en laddning tapetrullar som kan sändas tillbaka för att det blev feltryck, säger Cecilia Wederbrand, vars son till en början placerades i sjunde klass över en mil från hemmet, utan sällskap av gamla klasskamrater.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till hantera är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är klara en synonym till hantera. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.