hantera

Synonymer till hantera

administrera, använda, begagna, behandla, bruka, dryfta, exekvera, fixa, förvalta, greja, handha, handhava, handlägga, handskas med, klara, klara av, ordna, pröva, sköta, tillämpa, vårda

Motsatsord till hantera

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till hantera.

Vad betyder hantera?

 1. behandlar, sköter
 2. (om en situation) utifrån de omständigheter som råder i situationen, (försöka) utföra handlingar som på ett ändamålsenligt sätt leder till önskvärt resultat
 3. (om en resurs) på ett ändamålsenligt och skickligt sätt använda sin tillgång till resursen
 4. (om ett föremål som måste behandlas på ett visst sätt) behandla på lämpligt sätt
 5. (om en känslomässig påfrestning) i huvudet behandla på ett sådant sätt att ingen ohälsa eller skada uppkommer på grund av det
 6. (förstå sig på och) arbeta med
 7. ta hand om, arbeta med

Exempel på hur hantera kan användas

 1. Paketet måste hanteras varsamt!
 2. en chef måste vara bra på att hantera konflikter

Exempel på hur hantera används i svenska tidningar

 1. Över hela världen ser vi hur sociala rörelser kräver mer ekonomisk rättvisa, och vi ser också behovet av att omvärdera den ekonomiska globaliseringens struktur för att kunna hantera klimatförändringar och nya sociala fenomen.
 2. – Det är svårt att förstå att vi är mitt i en kris som kanske inträffar en gång per sekel – en global pandemi – och att vi också måste hantera en översvämning som ser ut att bli den värsta på 500 år, säger guvernören.
 3. Utvecklingen hade präglats av flera problem, SVT rapporterade den 8 maj att både forskare och länsstyrelser rest frågor om hur informationen skulle hanteras och varför data skulle sparas på det amerikanska bolaget Amazons servrar.
 4. – Så länge vi inte tar itu med det kommer inte coronapandemin att kunna hanteras.
 5. I början tog han själv de negativa kommentarerna personligt, och än i dag händer det att han tar illa vid sig av vissa uttalanden, men han har hittat sätt att hantera det.
 6. I nuläget finns det många utmaningar för näringslivet, exempelvis när det gäller att få fram arbetskraft och maskiner, klara av leveranser och hantera avtalsförseningar.
 7. Studien är tre veckor lång och utgår ifrån en självhjälpsbok där deltagarna går igenom de centrala delarna av hur oro fungerar innan de går vidare till hur man hanterar den.
 8. Sedan 2003 har man följt upp förmågan att hantera kriser hos de statliga myndigheter som har ett särskilt ansvar för krisberedskap, vilket ofta görs genom scenariobedömningar.
 9. – Vi är väldigt stolta över förtroendet från Fortnox att både få leverera ny infrastruktur och hantera deras affärskritiska molnplattform.
 10. Befolkningen är yngre än i flera andra delar av världen och relativt vana sedan tidigare vid att hantera allvarliga sjukdomar som till exempel tuberkulos.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av hantera

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är klara en synonym till hantera. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.