hantering

Hantering är synonymt med skötsel och kur och kan bland annat beskrivas som ”handlingen att hantera något”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av hantering och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till hantering

användning, behandling, bruk, förbrukning, handhavande, kur, nytta, nyttjande, skötsel, tillämpning

Motsatsord till hantering

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till hantering.

Vad betyder hantering?

 1. handlingen att hantera något
 2. det att hantera
 3. yrke, näringsgren

Exempel på hur ordet hantering kan användas

 1. hanteringen av patientjournaler kräver diskretion

Exempel på hur ordet hantering används i svenska tidningar

 1. HRW konstaterar att Libanons hantering av uppehållstillstånd gör det svårt för syrier att upprätthålla sin lagliga status.
 2. Enligt Palo Alto Networks är sårbarheten bara aktiv ifall "Validate Indentity Provider Certificate"–valet är avmarkerat medan SAML, ett språk för hantering av samlad inloggning, är markerat.
 3. Serbiens framgångsrika hantering av viruset – sjumiljonerslandet har hittills registrerat runt 260 dödsfall – har fått hans politiska stjärna att stiga ytterligare.
 4. En gemensam hantering av utsläpp måste överordnas regeringens, och i synnerhet Miljöpartiets, förkärlek för nationella utsläppsminskningar och snäva klimatmål.
 5. Både Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch och Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson har riktat skarp kritik mot regeringens hantering av coronakrisen.
 6. – Jag har inte fått kritik för min hantering av ärendet, tvärtom har jag flera gånger tackats för mina och ambassadens initiativ.
 7. Men i och med avtalsförlängningen får man även ansvar för hantering och säkerhet i Office 365 samt för Modul–Systems Active Directory.
 8. Det är en väldigt viktig aspekt i hanteringen av pandemin.
 9. Trump har flera gånger på presskonferenser om coronaviruset klagat på Kinas hantering av viruset och dess spridning, och hotat med nya strafftullar.
 10. President Donald Trump och hans styre är mycket kritisk mot Pekings hantering av det nya coronaviruset, som först upptäcktes i den kinesiska storstaden Wuhan.
 11. President Donald Trump har tidigare uttalat sig negativt om Sveriges hantering av coronaepidemin.
 12. Kontrollen över och hanteringen av data från maskiner och komponenter kommer vara avgörande för tillverkningsindustrins konkurrenskraft.
 13. Få har så mycket data om människor som Apple och Google och inget av företagen har – om man ska vara generös – en fläckfri historia när det gäller hantering av personlig information.
 14. Han berättar att så väl kundkrav som legala krav ökar gällande hantering av data – det är något som man helt enkelt inte kan bortse ifrån.
 15. Frankrikes president Emmanuel Macron är kritisk till Kinas hantering av utbrottet.
 16. Den andra fördelen är att det i princip blir omöjligt att manipulera mätvärdena, just tack vare frånvaron av all manuell hantering.
 17. Migrationsverket bistod redan då utlandsmyndigheterna med verksamhetsstöd i hanteringen av migrationsärenden.
 18. ”Brottet är att bedöma som grovt då hanteringen av narkotika avsett ett stort antal överlåtelser, utgjort ett led i en verksamhet som har bedrivits i större omfattning och under längre tid, samt varit av särskilt farlig art”, står det i stämningsansökan.
 19. Moderaterna vill tillsätta en kommission som granskar regeringens hantering av den svenske förläggaren Gui Minhai.
 20. Med det nya medicinska beslutsstödet som använder sig av AI hoppas SOS Alarm både få fram snabbare diagnoser och att effektivisera hanteringen så att det frigörs tid – bland annat genom att se till att ambulanser och andra resurser används optimalt.
 21. Italiens tidigare inrikesminister, Legaledaren Matteo Salvini, kan ställas inför rätta för hanteringen av ett hundratal migranter som räddats ur Medelhavet.
 22. Den visade på flera brister i hanteringen av ärenden, som gäller våldsbrott i nära relation och sexualbrott mot vuxna.
 23. Den visade på flera brister i hanteringen av ärenden som gäller våldsbrott i nära relationer och sexualbrott mot vuxna.
 24. Mohammeds juridiska ombud hoppas att kritiken kommer att påverka hanteringen av liknande fall framöver.
 25. Experter är kritiska till både hanteringen och kontrollen.
 26. Staden är väl medveten om att det finns miljöhänsyn som måste tas i hanteringen av materialet.
 27. DO konstaterade att skolan inte brustit i sin hantering av ärendet, men att den saknade riktlinjer som tydligt tog avstånd från sexuella trakasserier.
 28. Leveranskraven till kund är högre och dessutom kommer det ständigt nya krav på säkerhet, inte minst när det gäller till exempel finansiella transaktioner och hantering av annan känslig information.
 29. Australiens premiärminister Scott Morrison har fått hård kritik för sin hantering av den pågående brandkatastrofen i landet.
 30. Han jämför med hanteringen av Sverigedemokraterna.
 31. Ändå är det många ansökningar som hakar upp sig i hanteringen på grund av att de är ofullständiga och som tar lång tid.
 32. Är inte regin väldigt säker kan det komma stunder då man får intrycket att regissören vill bravera med sin nonchalanta hantering av grymheter.
 33. Det menar moderatledaren som vill att en oberoende kommission granskar regeringens hantering av fallet med den svenska medborgaren Gui Minhai.
 34. ”Det blir ju köbildning och det blir mycket folk i terminalerna, men vad jag förstår så har den manuella hanteringen ändå flutit på hyfsat bra under dagen.
 35. Nyligen kunde CS avslöja att det också ringer varningsklockor vad gäller hanteringen av patientdata i samband med att det nya systemet införs i Region Skåne.
 36. Chrome Enterprise–tjänsten erbjuder en mängd olika funktioner som till exempel stöd för single sign–on och hantering av uppdateringar.
 37. Nu presenterar Audi och Umicore en lösning där de säger att de uppnår en hållbar hantering.
 38. Det kan handla om orättvis hantering, diskriminering, onödiga förseningar och fel i procedurer.
 39. Regler för utsläppshandeln mellan länder skulle beslutas (artikel 6) och en översyn göras av hanteringen av skador orsakade av klimatförändringar.
 40. Vid ovarsam hantering eller en olycka skulle det kunna detonera, sa åklagare Lotten Paulsson när åtalet väcktes.
 41. Kina kommer att begränsa handeln med Sverige efter regeringens hantering av Gui Minhai–fallet.
 42. Fortsatt utveckling av kvalitetsregister och hantering av våra sjukvårdsdata inom professionen är framgångsfaktorer som är vida överlägsna ”värdebaserad vård”.
 43. Det fördjupade försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland kommer att fortsätta vara centralt i hanteringen av nuvarande och framtida säkerhetsutmaningar och vi har förbundit oss att driva arbetet vidare för att därigenom bidra till stabilitet.
 44. Efter att Expressen konfronterat dem med uppgifterna om hanteringen av den svarta massan har de tillfälligt stoppat alla sina leveranser av batterier till Urecycle.
 45. – Anders Ygeman och regeringen har en valhänt hantering av detta.
 46. Samtycket ska vara specifikt, informerat, tydligt och frivilligt, och det gäller i synnerhet hantering av känsliga personuppgifter dit hälsodata hör – där gäller explicit samtycke.
 47. Var fås vapnen till en sån hantering, sån hantering?.
 48. – Ur vårt perspektiv är det här en snabb hantering för så här komplexa frågor.
 49. Sverigedemokraterna har sedan tidigare KU–anmält utrikesminister Ann Linde för vad man anser är bristfällig hantering rörande uppgifterna som rör al–Shammari.
 50. Hon hade försvarat postens hantering av paketsorterarna.
 51. Även om både Botkyrka kommun och Stockholms stad styrdes av Socialdemokraterna vid tidpunkten för försäljningarna är bristen på konsekvensanalys och långsiktighet i hanteringen av allmännyttan i högsta grad blocköverskridande och landsomfattande.
 52. Har ni några synpunkter eller önskemål på den utredning som regeringen tillsatt och som ska föreslå en säkrare hantering av samordningsnumren?.
 53. – Vi behöver stärka och utveckla det operativa samarbetet mellan myndigheter, öka kunskapen kring ursprung, införsel, utformning och hantering av explosiva varor som innehas och används i kriminella sammanhang, sa Mikael Damberg under presskonferensen.
 54. Han beskriver Mobilaris Industrial Intelligence som ett beslutsstödssystem, som förhindrar olyckor och även fungerar som ett viktigt stöd i hanteringen av arbetsplatsincidenter, exempelvis vid evakuering.
 55. EGH är ett helt nytt universellt och certifierat (UR+) servodrivet gripdon för framförallt hantering av små till medelstora arbetsstycken.
 56. De som antagligen får betala priset för den valhänta hanteringen som synes ha präglat detta lagstiftningsärende är antagligen de som utnyttjas och således redan är bland de mest utsatta på svensk arbetsmarknad.
 57. – Därför vill vi att de politiska samtalen nu återupptas för en ansvarsfull hantering, skriver hon vidare.
 58. De 194 företagsnamn som UG presenterat för banken i samband med sin granskning av hanteringen av misstänkt penningtvätt var redan kända, enligt ett pressmeddelande från SEB.
 59. Därför måste läckorna i hanteringen tätas, skriver två experter.
 60. De 194 företagsnamn som UG presenterat för banken i samband med en granskning av hanteringen av misstänkt penningtvätt var redan kända, enligt ett pressmeddelande från SEB.
 61. ”SEB i Estland fick 2006 kritik och rekommendationer från den estniska finansinspektionen för hanteringen av kunder med hemvist utanför Estland.
 62. Vi vill egentligen göra mindre men då behöver vi hjälp med att begränsa spelutbudet och säkerställa att det finns en effektiv hantering med att dela information.
 63. Det är väl belagt att de stora partiernas hantering av trängselskatten och tågtunneln Västlänken ledde fram till jordbävningen i senaste kommunalvalet.
 64. Men framförallt handlar det om hanteringen av de latinamerikanska familjer som efter att ha korsat den amerikanska gränsen satts i förvar drivna av de privata fängelseaktörerna.
 65. Men det fanns många konstigheter i den och stadens hantering av ärendet lämnar en hel del övrigt att önska.
 66. I det nya avtalet ingår även att stå för en hållbar hantering av enheterna vid slutet av användningsperioden.
 67. I dag presenterar kommunens externa utredare, den tidigare generaldirektören för Försäkringskassan Ann–Marie Begler, sin granskning av bristerna i hanteringen.
 68. Det är en dyrare hantering som man måste betala för.
 69. Med den nya miljön som inkluderar virtualisering, mjukvarudefinierad lagring och anpassning till molntjänster blir hanteringen betydligt enklare för kommunens fem personer starka team.
 70. Tack vare supraledartekniken som ger helt nya lösningar speciellt i rena miljöer, blir kontaktfri och friktionsfri hantering i vilken rumslig orientering som helst möjlig, även genom väggar.
 71. Han tänker framför allt på hanteringen av berusade personer.
 72. Inom cybersäkerhet kan Secana bidra till allt från hantering av legala krav på organisationen till att genomföra det praktiska arbetet med att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet samt utbilda och öva personal och ledning.
 73. – Konstitutionsutskottet har utrett händelsen och kommit fram till att jag inte fått information om hanteringen av uppgifterna , jag har därför svårt att se att det kan påverka förtroendet för mig i min roll som ordförande, säger Anna Johansson till GP.
 74. Demokrater är inte de enda som vill ha mer muskler i hanteringen av monopol.
 75. Jag tror att hanteringen av Nya Karolinska, konsultnoter, men även strumpupphandlingen, och andra misslyckade privatiseringar har blivit en belastning helt klart.
 76. Reportrarna  Wa Lone och Kyaw Soe Oo, som arbetar för Reuters, var åtalade för att ha brutit mot lagen när det gäller hantering av hemligstämplade dokument.
 77. Han har både raderat inlägget och bett om ursäkt, men en del styrelsemedlemmar är enligt New York Times bekymrade över Musks hantering av sociala medier.
 78. Kanadas premiärminister Justin Trudeau säger att hanteringen av barnen är fel och oacceptabel.
 79. Alla konton med koppling till Mossack Fonseca avvecklades, liksom hanteringen av innehavaraktier, enligt Snorre Storset, chef för Nordeas förmögenhetsförvaltning.
 80. Till detta kommer hanteringen av cancerköerna.
 81. Studenter var missnöjda med regeringens hantering av situationen och gick ut på gatorna i protest.
 82. Produktionsdirektören, som efter en rad avslöjanden av DN om bland annat hanteringen av konsultinköp från sin forna arbetsgivare Boston Consulting Group och cancerköerna, lämnade sitt uppdrag i januari.
 83. Samtidigt får Haparanda tingsrätt kritik av JK för att inte ha informerat polisen i god tid om att beslagsbeslutet hävts och JK konstaterar att måste se över sin hantering av ärenden som gäller förverkande och beslag.
 84. Men trots färre paket  är hanteringen av avgiften allt annat än enkel för Postnord och leveranstiderna har påverkats.
 85. Samtidigt fortsätter stormen att rasa kring Facebook och företagets hantering av Cambridge Analytica.
 86. I teorin kan också den amerikanska federala handelskommissionen (FTC) i en parallell utredning av Facebooks hantering av användaruppgifter göra att internetjätten kan komma att dömas till mångmiljardböter.
 87. Myndigheter i USA utreder också Facebooks hantering av användaruppgifter, sedan det uppstått misstankar om brott mot förordningar.
 88. Förutom skumspill och explosioner kan en entusiastisk men ovetenskaplig hantering av ölen resultera i felsmaker.
 89. Regeringen har fått mycket kritik för hanteringen av den statliga assistansersättningen.
 90. Resultatet av beslutsångesten kan vi exempelvis se i den katastrofala hanteringen av Nordstaden, Skeppsbron och Frihamnen där ledningen duckar inför sitt ansvar.
 91. Justitieombudsmannen (JO) riktar kritik mot Migrationsverket till följd av att myndigheten har slarvat i sin hantering av personliga handlingar.
 92. I den stora världen blev den etiska debatten kring Google och Facebooks hantering av olämpligt innehåll en snackis redan i fjol.
 93. Återvinningsbranschen har varit kritisk till regeringens hantering av frågan och hur den har beretts.
 94. – Ja, eller hantering av något man stoppat i munnen, eftersom det sker ett utbrott på så pass många på kort tid.
 95. Lena Svenaeus, rättssociolog vid Lunds universitet och tidigare Jämo, anser att hanteringen av sexuella trakasserier på arbetsplatserna skulle underlättas om de fanns reglerade i kollektivavtal, som ett komplement till dagens lagstiftning.
 96. Skellefteå tingrätt bedömer att Arica victims inte har kunnat bevisa att hanteringen har bidragit till den höga halten arsenik i de boendes urin.
 97. Airbus säger att företaget ska sköta hanteringen av paketet på ett "ansvarsfullt sätt" gentemot de anställda.
 98. Förvaltningen har bland annat fått kritik för sin hantering av resor, och det finns misstankar om mutor då tjänstemän låtit sig bjudas på mat och dryck.
 99. DN och Expressen har i helgen rapporterat om hot mot advokater och journalister på Googles företag Youtube, som Google sett mellan fingrarna på och även indirekt orsakat genom sin hantering av den sociala mediesajten.
 100. Att hanteringen av Västlänken återigen blir en valfråga känns uppenbart.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till hantering är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är skötsel en synonym till hantering. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.