harmoni

Harmoni är synonymt med samklang och samspel och kan bland annat beskrivas som ”samklang av toner”. Ordet är motsatsen till disharmoni.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av harmoni och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till harmoni

ackord, balans, endräkt, enighet, hälsa, interaktion, jämvikt, jämviktsläge, komfort, musik, samklang, samspel, sämja, välbefinnande, välmående

Motsatsord till harmoni

disharmoni

Vad betyder harmoni?

 1. samklang av toner
 2. tillstånd som ger välmående genom att vara lugn, vacker och kanske nedtonad; tillstånd där flera objekt passar väl in i omgivningen och med varandra

Böjningar av harmoni

 1. harmoni
 2. harmonier
 3. harmonierna
 4. harmoniernas
 5. harmoniers
 6. harmonin
 7. harmonins
 8. harmonis

Exempel på hur ordet harmoni kan användas

 1. smäktande harmonier

Exempel på hur ordet harmoni används i svenska tidningar

 1. – Det låter lite luddigt, men mästerskap handlar mycket om att hamna i harmoni, säger Samuelsson.
 2. ”Ängsliga, otrygga men framför allt en avsaknad på harmoni.
 3. De arton låtarna är en storslagen hommage till pophistorien, fylld av utsökta detaljer och mångbottnade harmonier och gitarrklanger.
 4. Men eftersom Chile, liksom Bolivia, är extremt ojämlika länder finns inga garantier att den nya konstitutionen ska födas i någon slags harmoni eller ens leda till någon harmoni.
 5. – Hade jag blivit så inspirerad av min tid i Asien att jag helt naturligt anammat ett formspråk? Jag forskade vidare och insåg att sättet ikebana hedrar en växt och strävar efter att skapa harmoni är precis vad jag gör.
 6. Det finns en trygghet och harmoni i årets Djurgården som saknats tidigare.
 7. Husby har mycket problem och bostadsområdena är otrygga men det finns en annan bild också, med ett centrum som har blivit tryggare och där det är harmoni.
 8. För att hitta harmoni i ögonblicket måste man vara minst sagt selektiv.
 9. De skapar ett lugn och en harmoni för den som är programledare vilket i sin tur märks hos publiken och som därmed har blivit ett av programmets kännetecken.
 10. – Från dag ett som jag kom in på Karlberg så kunde jag känna harmonin, säger Dimitriadis innan han lämnar träningsanläggningen på Karlberg.
 11. Tänk dig en nyvald president i Förenta staterna som i sitt installationstal efterlyser ett ”ekologiskt samhälle” som säkerställer ”harmoni mellan människa och natur”.
 12. Det är harmoni, få lite gott käk i periodpauserna händer ju inte så ofta, sade Lilja.
 13. Mot slutet av Bo Hylanders liv skedde en förändring och en harmoni infann sig.
 14. Hon hävdar att hennes viktnedgång kom från en "inre harmoni".
 15. Allvarligt för Göteborgsmoderaterna är också att det inte råder harmoni och god stämning ens i den egna fullmäktigegruppen.
 16. – De har perfekt harmoni nu och spelar bra med högt självförtroende, säger Niklas Edin.
 17. Men det är flera som sätter frågetecken för den nuvarande harmonin i laget.
 18. – Det handlar om lugn och ro, harmoni, tills symptomen lägger sig.
 19. Det är inte ett enmansjobb utan det gäller att jobba i harmoni allihop.
 20. När allt bara flöt på med perfekt vind och inga problem med båten som måste lösas, så kände jag harmoni i varenda cell i min kropp.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till harmoni är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är samklang en synonym till harmoni. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är disharmoni motsatsen till harmoni.