Synonymer till hel

Vi känner till 16 synonymer till hel. Ordet hel är en synonym till intakt och inte trasig och kan bland annat beskrivas som ”odelad, fullständig, 100 procent”. Ordet kan ha flera olika betydelser. Hel används i uttrycket ”det är (helt) i sin ordning” som betyder ”det är som det ska vara”. Ordet är motsatsen till trasig.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av hel samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till hel

 1. absolut
 2. alldeles
 3. felfri
 4. fullkomlig
 5. fullständig
 6. fullständigt
 7. intakt
 8. inte trasig
 9. komplett
 10. obruten
 11. odelad
 12. oförändrad
 13. oskadad
 14. oskadd
 15. total
 16. välbehållen

Vilka ord betyder nästan samma sak som hel?

Detta är några av synonymerna till synonymerna ovan, alltså andrahands-synonymer till hel. Kanske kan dessa hjälpa dig att hitta det du söker?

 1. ideal
 2. orubbad

Vad är motsatsen till hel?

 1. trasig
 2. sönder

Vad betyder hel?

 1. odelad, fullständig, 100 procent
 2. oskadad
 3. som omfattar alla delar, odelad; full
 4. som är i välbehållen form och därför i fullgott skick, oskadad; oskadd; intakt
 5. som inte saknar något önskvärt eller väsentligt, fullständig; komplett; full
 6. (om klockan) när minutvisaren är vid tolvan dvs heltimme

Hur används ordet hel i uttryck?

 1. det är (helt) i sin ordning = det är som det ska vara
 2. det är inte hela världen = det är inte så viktigt
 3. en hel del = mycket, många
 4. hela alltet = alltihop
 5. hela bunten = hela sällskapet; alltihop
 6. på det hela taget = i stort sett
 7. (Vad kostar) hela kalaset? = (Vad kostar) alltihop?

Hur böjs hel?

 1. hel
 2. hela
 3. helare
 4. helast
 5. helaste
 6. hele
 7. helt

Hur kan ordet hel användas?

Följande exempelmeningar visar hur hel kan användas.

 1. han fastade en hel vecka
 2. hela byggnaden förstördes i branden
 3. han var fattig men hade alltid hela och rena kläder

Hur används ordet hel i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet hel används i vanlig text.

 1. Och på ett vis är det vettigt, ansamlingen av en massa instängda djur som tvingas att hetsäta soja och majs som vi kan käka själva är helt åt helvete.
 2. Under hela tiden efter 2013 har landet drabbats av väpnade uppror och ingen varaktig fred har uppnåtts.
 3. Även om Sverige­demokraterna enligt honom idag är ett parti som vilket som helst, betonat med dramatiska pauser mellan orden, helt avlägsnat från sitt ”vidriga” nazistiska ursprung.
 4. Om du använder hela grönkålsblad, skär loss den hårda stjälken som kan vara träig.
 5. En politisk trend i hela Europa är att de traditionellt stora partierna krympt avsevärt.
 6. De kallar det allting–som–en–tjänst eller xaas och det inkluderar hela intervallet från laptops och surfplattor till infrastrukturtjänster.
 7. Som det största projektet sedan varudeklarationen visar Coop att de menar allvar med sitt hållbarhetsarbete, och siktar på att bli pionjärer genom en metod som de hoppas att hela branschen tar efter.
 8. – Vi ändrade hela lösningen i samband med den tekniska återställningen och byggde upp en delvis ny teknisk plattform för att det skulle gå fortare.
 9. Han har också skapat dotterbolaget Securitas Intelligence Services som helt och hållet fokuserar på nya lösningar som kommer att definiera framtiden för säkerhetsbranschen.
 10. Skolinspektionen har granskat 28 utvalda grundskolor i hela landet där det under lång tids funnits kunskapsbrister hos eleverna.
 11. Man ser inte de här transnationella kopplingarna som kan vara helt avgörande för tillväxten av miljöerna, men också för konkreta aktioner, säger Magnus Ranstorp, terrorforskare vid Försvarshögskolan.
 12. I Stockholm kan man betala med betalkortet i spärrarna och i princip i hela landet har man olika, ganska enkla applösningar som gör det möjligt att via sin telefon köpa en biljett.
 13. Jag tror dessutom helt ärligt på att vi nu har nått en sorts ”mognad” där vi känner att vi måste axla den roll vi har fått och ta ansvar för en mer hållbar bransch.
 14. Bilden av poesiläsaren som en introvert ensling gör det kanske lätt att glömma att poesi i grunden är en scenkonst som i långa tider berättades och överfördes helt på muntlig väg.
 15. – Det vi ser nu är helt hänsynslöst, säger han.
 16. Det är talande att det i en norsk bokhandel ofta finns en hel avdelning med böcker på svenska, och ett levande intellektuellt samtal med utblick även mot Sverige, medan få svenskar ens har läst en norsk text.
 17. Att kräva in hela skulden direkt, även efter en förlängning, riskerar att slå undan benen för företagen och därmed motverka själva syftet med skatte­anståndet.
 18. De är helt anpassade till Cementas behov av att undvika ett stopp i produktionen och ska ge bolaget möjlighet att bryta den mängd kalk som det nuvarande tillståndet ger utrymme för men som inte kommer att vara utnyttjad den 31 oktober.
 19. – Men det blir ju helt fel om man då väljer till exempel en USA–fond, då blir det en väldig övervikt mot USA i sparandet, säger Frida Bratt.
 20. Till ytan var riket oerhört stort, näst Ryssland Europas största, eftersom det inkluderade nästan hela Finland och en rejäl bit av norra Tyskland, Svenska Pommern.

Synonymer till Hel

Hel kan beskrivas som ”i nordisk mytologi, namn på dödsriket och dess härskare, dödsgudinnan”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av Hel samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till Hel

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till Hel.

Vad är motsatsen till Hel?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till Hel.

Vad betyder Hel?

 1. i nordisk mytologi, namn på dödsriket och dess härskare, dödsgudinnan

Hur böjs Hel?

 1. Hel

Hur kan ordet Hel användas?

Det saknas exempel på hur Hel kan användas.Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är intakt en synonym till hel. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är trasig motsatsen till hel.