helhetssyn

Vi hittade en synonym till helhetssyn. Ordet helhetssyn är synonymt med holistisk och kan beskrivas som ”övergripande åsikt om något”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av helhetssyn samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vilka synonymer finns till helhetssyn?

 1. holistisk

Vad är motsatsen till helhetssyn?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till helhetssyn.

Vad betyder helhetssyn?

 1. övergripande åsikt om något

Hur böjs ordet helhetssyn?

 1. helhetssyn
 2. helhetssynen
 3. helhetssynens
 4. helhetssyns

Hur kan ordet ordet helhetssyn användas?

Det saknas exempel.

Hur används ordet ordet helhetssyn i svenska tidningar?

 1. Men vi måste vara beredda att diskutera varje energislags begränsningar och de problem och merkostnader som uppstår vid snabb utbyggnad i avsaknad av ordentlig planering och helhetssyn.
 2. En politisk helhetssyn krävs för att höja tempot i klimatarbetet.
 3. Direktivet gäller alla aktörer över en viss storlek, men för många vattenanläggningar runt om i landet kan det vara en teknisk och organisatorisk utmaning att få fram något som liknar en helhetssyn över verksamheten.
 4. Hon beskriver en situation där arbetsprocesserna präglas av ett traditionellt tänkande och en machokultur som inte främjar samarbete och helhetssyn.
 5. – Vill man bygga de här nya stambanorna så anser vi att man först bör ta det stora beslutet så att man kan ha en helhetssyn, till exempel på vilken hastighet som ska gälla på spåren.
 6. Hon har en helhetssyn på både journalistiken och affären och är därför väl lämpad att ta över och fortsätta driva Aftonbladets utveckling framåt, säger Raoul Grünthal i ett uttalande i Aftonbladet.
 7. Hon var nyfiken och hennes arbete präglades av helhetssyn, kunskapstörst och stort ansvarstagande.
 8. Hans ambition var att med stöd av ingående kunskap och helhetssyn motivera rättsligt skydd av stora naturvärden för framtiden.
 9. Vården på Mellannorrlands hospice har sin grund i en helhetssyn på människan.
 10. Hur kan rege­ringen då blunda för att Polisens trafikövervakning inte fungerar? Var är helhetssynen i frågan?.
 11. Paulina Modlitba Söderlund tror att behovet av repetitiva uppgifter och beräkningar kommer att försvinna och att efterfrågan på ingenjörer med helhetssyn kommer att öka.
 12. De var företagsekonomer i den meningen att de hade förmågan att anlägga en helhetssyn på organisationer.
 13. Mitt förslag är att staten, eller de stora universiteten, tar initiativ till att införa civilisationsstudier med förebild i Liberal arts vid landets lärosäten som ett första steg i riktning mot den helhetssyn på det mänskliga som vi nu föröder.


Mer information om helhetssyn och synonymer

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är holistisk en synonym till helhetssyn. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.