Synonymer till hjälp

Vi känner till 11 synonymer till hjälp. Ordet hjälp är en synonym till service och stöd och kan bland annat beskrivas som ”medverkan som gör att något kan utföras, bistånd”. Ordet används i uttrycket ”första hjälpen” som betyder ”enkla men viktiga medicinska åtgärder efter olycka”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av hjälp samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till hjälp

 1. assistans
 2. avlastning
 3. befrielse
 4. bistånd
 5. handräckning
 6. handtag
 7. räddning
 8. service
 9. stöd
 10. undsättning
 11. uppmuntran

Vad är motsatsen till hjälp?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till hjälp.

Vad betyder hjälp?

 1. medverkan som gör att något kan utföras, bistånd
 2. det att hjälpa; bistånd, handräckning, medverkan
 3. person som hjälper, bistår

Hur används ordet hjälp i uttryck?

 1. första hjälpen = enkla men viktiga medicinska åtgärder efter olycka
 2. med hjälp av något = med något som hjälpmedel

Hur böjs hjälp?

 1. hjälp
 2. hjälpen
 3. hjälpens
 4. hjälps

Hur kan ordet hjälp användas?

Följande exempelmeningar visar hur hjälp kan användas.

 1. Behöver du hjälp med flyttningen?
 2. landet begärde hjälp från FN

Hur används ordet hjälp i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet hjälp används i vanlig text.

 1. I Tokyo får Mathilda Karlsson hjälp och stöttning av det svenska och tyska landslaget.
 2. Vi är oerhört nöjda med det arbete de har gjort och hur ambitiösa de är och vad de har hjälp oss i klubben med.
 3. Ekonomiskt hankar han sig fram med hjälp av tillfälliga dagsarbeten och bidrag från vänner i Sverige.
 4. Det vanligaste bland de anhöriga som kommer till mig är att man är förvirrad kring vad som är rimlig hjälp och vad som är till skada för båda i relationen.
 5. Enligt assistentåklagare Henrik Möller väntar fler åtal för bedrägerier utförda med hjälp av båt– och bilannonser.
 6. Projektet har fått stöttning och hjälp från Marint centrum i Simrishamn.
 7. Kriterierna för att avhoppare ska få hjälp idag är att man ska ha en tydlig hotbild, belägg på att man är verksam i ett etablerat gäng och vara känd hos polisen sen tidigare.
 8. Vanligtvis hör omkring 60 personer av sig till Passus varje år för att få hjälp att lämna ett kriminellt gäng, men hittills under 2021 har intresset för att delta i avhopparprogrammet varit ovanligt stort.
 9. Minst 50 unga kvinnor har fått en felaktig behandling när de sökt hjälp hos ungdomsmottagningen för vestibulit.
 10. Efter fyra år i ett kriminellt nätverk sökte han hjälp för att kunna hoppa av men det dröjde tre år innan han kom loss.
 11. Organisationer som RFSL och Sida har allt mer börjat ta hjälp från personer i de länder de ger bistånd till, hellre än att låta svenskar formulera problemen på andra platser.
 12. Helt enkelt att man tar till vara på de idéer som finns ute i organisationerna och tar hjälp av andra kommuner eller företag för att realisera dem.
 13. Samtidigt ska vi vara klimatneutrala år 2040 och vår ambition är att minska avtrycket på miljön med hjälp av linjeförsäljning och direktkontakt med våra kunder, säger Anna Davidsson.
 14. Staden har redan ett öppet wifi–nätverk som täcker utvalda delar av staden och med hjälp av de accesspunkter som hör till nätverket kan kommunen få koll på trängseln.
 15. Data om fartyget och bottenförhållanden samlas in med hjälp av ekolod och sonarmetoder och kommer att analyseras med hjälp av forskare från Stockholms universitet.
 16. Senast var det en före detta djurskötare som såg henne och vi har fått god hjälp av allmänheten med liknande observationer.
 17. Hon gick ner till Telias butik i Västervik, tog en nummerlapp och fick hjälp.
 18. Det är väldigt viktigt att vi hjälps åt att göra dem medvetna om det här, säger han.
 19. Det öppna fältet övervakas med hjälp av periskop.
 20. Haiti har begärt hjälp från USA om att sända soldater till landet för att säkra vissa platser.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är service en synonym till hjälp. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.