hjälp

Hjälp är synonymt med service och stöd och kan bland annat beskrivas som ”medverkan som gör att något kan utföras, bistånd”. Ordet används i uttrycket ”första hjälpen” som betyder ”enkla men viktiga medicinska åtgärder efter olycka”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av hjälp och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till hjälp

assistans, avlastning, befrielse, bistånd, handräckning, handtag, hjälpa, rädda, räddning, service, stöd, stötta, tack, undsättning, uppmuntran

Motsatsord till hjälp

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till hjälp.

Vad betyder hjälp?

 1. medverkan som gör att något kan utföras, bistånd
 2. det att hjälpa; bistånd, handräckning, medverkan
 3. person som hjälper, bistår

Hur används hjälp i uttryck?

 1. första hjälpen = enkla men viktiga medicinska åtgärder efter olycka
 2. med hjälp av något = med något som hjälpmedel

Exempel på hur ordet hjälp kan användas

 1. Behöver du hjälp med flyttningen?
 2. landet begärde hjälp från FN

Exempel på hur ordet hjälp används i svenska tidningar

 1. – Vi bygger mot en framtid där det finns hjälp att tillgå överallt runt omkring dig, där alla dina enheter jobbar tillsammans och tekniken ligger i bakgrunden, säger Googles hårdvaruchef Rick Osterloh.
 2. Processen för att identifiera en person med hjälp av biometriska data i ett pass börjar med att passinnehavaren, efter att ha startat appen, fotograferar passet med mobilkameran.
 3. Om du har en idé kan du höra av dig till dem för att få rådgivning och hjälp att nå investerare.
 4. Händelsen, som har rekonstruerats i detalj av den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC, är en i raden av liknande berättelser om hur det nya coronaviruset kan breda ut sig med hjälp av en så kallad superspridare.
 5. Företagen som nu behöver låna tvingas också vänta på långa handläggningstider innan de får hjälp.
 6. I dag framställs 98 procent av all vätgas med hjälp av naturgas, men det forskas enormt på grönare alternativ.
 7. Här kan vi med hjälp av drönare samla in högupplöst data från försöksodlingar som vi omedelbart analyserar och drar slutsatser ifrån.
 8. I förra veckan visade en brittisk läkemedelsstudie att dexametason minskar dödligheten med 35 procent bland patienter som bara kunde andas med hjälp av respirator, och med en femtedel bland dem som behandlades med syrgas.
 9. Många krisande branscher har vädjat om statens hjälp denna vår.
 10. När AH och SG senare hördes av polisen identifierade de varandra, men ingen av dem mindes att de fick hjälp av Engström.
 11. På så sätt kunde människor få hjälp utan att först utsättas för en polisiär konfrontation eller gripas.
 12. Ropa bara på hjälp om du är i nöd.
 13. Jag har ofta försökt beskriva hur vissa män inom kulturvärlden, som uppnått en viss position med hjälp av ett antal tittarsuccéer, publikframgångar eller sålda böcker, fått något som kan liknas vid diplomatisk immunitet.
 14. Den av Trump sparkade nationelle säkerhetsrådgivaren John Bolton hävdar i den ännu icke publicerade boken att president Donald Trump bett Kinas ledare om hjälp för att bli omvald.
 15. De mer sårbara kvinnorna, som slutar i självmord, verkar inte nå den hjälp som de behöver.
 16. Om oron ändå blir för stor är Melders råd att ta emot den hjälp som erbjuds.
 17. Med hjälp av datainsamling och expertis förs statistik över incidenter och förändringar över tid, och rasismens uttrycksformer såväl som måltavlor identifieras och analyseras.
 18. Efter pensionen har han fungerat som stöd för försvarsadvokater som behöver hjälp med den tekniska bevisningen.
 19. Jag borde ha sökt professionell hjälp men det gjorde jag inte och det är inget jag råder unga, att bita ihop.
 20. Vandrade vilse bland gångarna och fick be om hjälp.
 21. Det här samhället är byggt av människor, format av människor, därför kan också människor förändra saker, om vi bara hjälps åt.
 22. En gåtfull kvinna som utan hjälp av mansklubbar och marknadskrafter slagit världen med häpnad med sin storslagna konst.
 23. Nu tar hon hjälp av ljudeffekter och skådespelare för att berätta om ledtrådar, lögndetektorer och förhörsmetoder i en stil som för tankarna till gamla tiders deckare och radioberättande.
 24. Brooks faller till marken och får efter ett tag första hjälpen av en av poliserna.
 25. Om natten band han med hjälp av en trasa fast sina ben med broderns så att han skulle vakna om Feivl steg upp.
 26. En av de flyende männen kunde gripas direkt, den andra spårades upp med hjälp av en polishund.
 27. Jag kommer ihåg när jag var här, då hade jag väldigt bra hjälp av Anders (Andersson), Daniel (Andersson), Yksel (Osmanovski).
 28. – Av allt att döma kommer den tekniska bevisnigen inte kunna ge oss någon hjälp.
 29. – Mässorna i Kina har börjat komma igång igen sedan kurvorna planats ut och man kunnat fastställa större säkerhet med hjälp av nya rutiner som till exempel ansiktsmasker på alla deltagare.
 30. Före behandlingen fick elva av patienterna hjälp att andas med hjälp av syrgas, medan åtta behandlades med hjälp av respirator.
 31. Telias initiativ handlar om hur framtidens kollektivtrafik ska koordineras med hjälp av 5g–uppkoppling.
 32. Även Spacex Dragon–kapsel körs med Linux–mjukvara skriven i C++ medan farkostens användargränssnitt för touchskärmen visas med hjälp av Chromium och Javascript.
 33. Produkten är helt språkoberoende, vi kan översätta allt med hjälp av Azure AI.
 34. Trots att försäkringen gäller ska man vara medveten om att det kan det ta längre tid att få hjälp utomlands om det skulle bli aktuellt, då coronavirusets påverkan belastar stora delar av sjukvården och andra delar av samhället som man kan behöva hjälp av.
 35. Upplever man att man har det jobbigt gäller det att prata om sina problem vara snabb i att söka hjälp, säger Tove Gerdin.
 36. Och president Donald Trump trycker på för att få lokala myndigheter att begära hjälp från militära styrkor.
 37. Man ska inte underskatta vad det kan betyda – att kunna få lite uppmärksamhet, uppmuntran och lite hjälp med praktiska saker som är extra svåra i dessa dagar.
 38. Norge uppges ge omkring 1,8 miljarder kronor, Tyskland meddelade i sin tur att landet ger motsvarande 1,3 miljarder kronor i riktat stöd och humanitär hjälp till Jemen.
 39. Det var utgångspunkten för hela studien, att med hjälp av dna kunna hjälpa till att pussla ihop fragment, säger Mattias Jakobsson.
 40. Två av Kanadas största telekombolag, Bell och Telus, tar hjälp av Ericsson och Nokia för att bygga 5G–nät i landet, och väljer därmed bort kinesiska Huawei.
 41. Han påminner om att facken i sin tur fick hjälp av politiken på 1970–talet när nuvarande las kom till.
 42. Det är svårt att tänka sig en samhällsekonomiskt mer lönsam investering än att med hjälp av testning och kontaktspårning såväl kunna begränsa antalet sjukdoms– och dödsfall som kunna få igång mer av ekonomin igen.
 43. Det går exempelvis lättare att skräddarsy hur textmarkören ska se ut, vilket kan vara till hjälp för den som har problem med synen.
 44. Ragnar Lockers korta historia visar också utvecklarnas fokus och skicklighet i att undvika upptäckt, ofta med hjälp av innovativa metoder.
 45. – Att automatisera verksamhetsprocesser med hjälp av RPA ger idag stora möjligheter till att effektivisera manuella rutiner och därmed frigöra både tid och pengar som läggas på mer värdeskapande arbetsuppgifter.
 46. Koncentreringen av inkomst och egendom begränsades med hjälp av kraftigt progressiv beskattning, en mer jämlik tillgång till utbildning och sjukvård infördes.
 47. Det kan upplevas svårt att komma i direkt kontakt med och få snabb hjälp av sina globala IT–leverantörer.
 48. Men med hjälp av SEIIA hoppas man kunna komma ikapp omvärlden.
 49. Personer med stark depression eller självmordstankar kan inte delta eftersom de bedöms behöva en annan sorts hjälp.
 50. Utan stöd av M, KD och SD blir det ett försvarsbeslut på marginalen med hjälp av V.
 51. Vill du få detta gjort så fort som möjligt kan du med hjälp av våra värdmoln skala upp snabbare än tidigare, säger Hutchings i en kommentar till The Register.
 52. Sverige har varken erbjudit hjälp till andra eller tagit emot donationer från andra EU–länder.
 53. ”De elever som behöver hjälp glöms bort.
 54. Med hjälp av tillägget är det bland annat möjligt för hackare att få tillgång till företagens intranät och appar via webbläsaren.
 55. Det kommunistiska Nordkorea grundades med sovjetisk hjälp 1948, sedan Korea delats upp i en amerikansk och en sovjetisk ockupationszon efter andra världskriget.
 56. I vår lilla by med 5000 invånare är det 45 familjer (totalt 120 personer) som får hjälp med matpaket i dessa svåra tider.
 57. En del rider ut sjukdomen på en vecka med hjälp av syrgas, andra behöver betydligt längre tid för att repa sig.
 58. – Om man deklarerar digitalt istället för på papper så är mer ifyllt vilket ger mer hjälp och stöd.
 59. Venezuelas president Nicolás Maduro anklagar med jämna mellanrum sina politiska motståndare för att, med hjälp av USA, försöka största hans styre.
 60. – Vi har fått hjälp med att ta fram prognoser på hur det skulle kunna bli, men vi har ännu inte ett så stort tryck som vi trodde att vi skulle ha.
 61. Turkiska styrkor tog 2018, med hjälp av syriska rebellstyrkor, över kontrollen i kurdiskdominerade Afrin från YPG–milisen.
 62. – Det är klart att alla studenter vill ta studenten precis som vanligt, men det är ett extraordinärt läge som kräver att alla hjälps åt och tar ansvar.
 63. – Vi tror att framför allt många småföretag i krisbranscher kan behöva mer hjälp, vi tittar på hur det kan gå till, säger V–ledaren Jonas Sjöstedt.
 64. Avlidna begravs med hjälp av lastbilar och bulldozers.
 65. Nu har ett svenskt företag fått i uppdrag att snabbutbilda personal med hjälp av artificiell intelligens.
 66. Samhället styrs med hjälp av regler.
 67. Om hela Sverige skall leva, skyddas och kunna återstartas med full kraft efter coronakrisen måste inrikesflyget över hela landet få stöd och hjälp.
 68. I ett videomeddelande till personalen säger Air Frances vd Ben Smith att stödlånen inte är en blank check, utan att hjälpen kommer med hårda krav på kostnader och prestation.
 69. – De i frontlinjen, polisen, sjuksköterskor och läkare, har inte fått den hjälp som de behöver.
 70. I ett försök att hjälpa världens myndigheter att mäta och följa coronaspridningen har teknikjättarna Apple och Google börjat utveckla en gemensam app för kontaktspårning med hjälp av bluetooth.
 71. Med hjälp av sårbarheterna kan hackare bland annat köra skadlig kod, få tillgång till känslig information och utföra så kallade mannen–i–mitten–attacker.
 72. Italien fick ingen hjälp att tala om.
 73. Då måste cellväggarna brytas ner och det här brukar normalt göras med hjälp av reagensmedel som det under pandemin blivit brist på.
 74. Att jämföra energiåtgången i form av elektrisk energi kontra energiinnehållet i de färdiga produkterna ser vi dock som mindre relevant så länge inte människokroppen kan drivas med hjälp av elektricitet.
 75. Därför har de båda parterna gemensamt beslutat att lägga grunden för kontaktspårning med hjälp av bluetooth och mobiltelefoner.
 76. Idén är att stärka provtagningen av patienter och personal, men det kan också bli en hjälp för att avgöra om man kan gå till jobbet.
 77. I stället uppmanas yngre personer att hämta ut deras läkemedel med hjälp av en fullmakt.
 78. En stor hjälp i den optimala trimningen har Magnus av de 18 stycken PFC från WAGO som är installerade i fastigheten.
 79. De som går ned i arbetstid till 40 procent kommer med hjälp av statligt stöd att få 92,5 procent av sin lön.
 80. – Att inte vänta för länge med att söka hjälp kan förebygga mer allvarlig psykisk ohälsa säger Anna Jacobson.
 81. Vänsterpartiet och den socialdemokratiska vänstern tycker sig ha fått rätt – nu ropar ju plötsligt alla efter den starka statens hjälp.
 82. Vi fick hjälp av kommuner som såg över sin upphandling av livsmedel för att minska slaktköerna.
 83. ECPAT har öppnat en särskild stödlinje där barn och unga kan få hjälp och råd om sexuella kränkningar, hot och övergrepp.
 84. Men det finns också ideella föreningar som lär äldre att kommunicera med hjälp av teknik.
 85. Sammanlagt handlar det om fyra flygplan med svenskar som har fått hjälp av Utrikesdepartementet.
 86. – Kommunerna behöver också hjälp med att upphandla rätt skyddsutrustning för hemtjänst och boenden.
 87. – Så kan du skicka ut en efterlysning om var preparerade skidspår finns så är jag jätteglad om jag får hjälp med det.
 88. Han säger att en stor grupp människor flyr krisen med hjälp av sorglös underhållning.
 89. Och allt fler behöver hjälp med skoluppgifterna.
 90. Med hjälp av en källa inne i bedrägerifabriken, utrustad med en dold kamera, kan DN avslöja verksamheten som drabbat tusentals offer i över 50 länder.
 91. Hon fick hjälp med boende, annonsering och fotografering av de misstänkta.
 92. Men sjukhusen är fortsatt svårt ansträngda och patienter omdirigeras från de hårdast drabbade områdena med hjälp av flyg och tåg.
 93. Turbintillverkaren Siemens planerar ett försök i liten skala, där man ska tillverka egen vätgas med hjälp av den el som blir över när man testkör gasturbiner före leverans.
 94. Det gör att arbetsledningen numera till stor del måste ske med hjälp av digitala verktyg.
 95. Mark Levengood leder En kväll tillsammans och till sin hjälp har han reportrar på plats i Göteborg, Umeå och Malmö.
 96. Samarbeta med andra i din närhet och hjälp till där du har möjlighet, säger Svante Werger.
 97. Miljöorganisationen Greenpeace bedömde med hjälp av satellitbilder att bränderna i den undantagszon som upprättats efter kärnkraftsolyckan då omfattade omkring 34 000 respektive 12 500 hektar.
 98. – Vi måste ha Socialstyrelsens hjälp och stöd med att identifiera målgrupperna.
 99. Med kompletterande måttangivelser avses en eller flera måttangivelser med hjälp av enheter som inte är upptagna i bilagan till dessa föreskrifter (till exempel hk, hästkraft).
 100. Dessa parametrar mäts och dokumenteras ofta med hjälp av manuella metoder, vilket tyvärr innebär att misstag kan ske och att avläsningarna blir felaktiga eller uteblir helt.
Ordet hjälp uppdaterades 2020-07-02.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till hjälp är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är service en synonym till hjälp. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.